Etikett: stadsplanering

Bra med fler bostäder i Umeås centrum!

Av , , Bli först att kommentera 10

Läser i dagens Folkbladet om planerna på att bygga två 14-våningshus i kvarteret Frigg i centrala Umeå. Inriktningen ska vara på bostäder, och ca 90 lägenheter kan bli aktuellt enligt de planer som finns. Att bygga centralt har också sina utmaningar, när det gäller lösningar med p-platser, gestaltning och annat och det ska hanteras i sedvanlig ordning.

Jag gör tummen upp för planerna! Jag har också hört talas om ambitionerna i ett tidigare skede, och det är positivt att bollen nu är i rullning.

Umeå behöver förtätas, vi vill att fler människor ska bo i centrum samtidigt som vi idag tyvärr lider av bostadsbrist i Umeå. Här har vi flera fastighetsägare som nu vill bygga centralt – och bygga just lägenheter.

Mycket positivt!

Umeås stadsplanering

Av , , 2 kommentarer 12

I dagens VK har jag fått nedanstående insändare publicerad, apropå Umeås stadsplanering och diskussionen kring stadsutbredning kontra att förtäta staden.

 

Paradigmskifte i Umeås stadsplanering
 
I en nyhetsartikel i VK (23/8) varnas för en utveckling där Umeå bara växer på bredden. Företrädare för Arkitekthögskolan i Umeå påtalar att Umeå redan idag har låg täthet, och om samma utveckling skulle fortsätta skulle det få många negativa konsekvenser.
 
Synpunkterna är välkomna och korrekta. Från politiskt håll är vi därtill numera överens om att förtäta staden. I den översiktsplan ”Fördjupning för Umeå” som antogs hösten 2011, pekar vi ut en ny strategi för Umeås tillväxt. Umeås framtids tillväxt kommer framförallt koncentreras till stadens centrala delar, befintliga stadsdelar samt i kommundelarnas tätorter. I de centrala delarna ska vi såväl kompletteringsbygga på idag obebyggda ytor, samtidigt som vi tillåter staden att växa på höjden. Det är ett paradigmskifte i stadsplaneringen.
 
Umeå har påbörjat resan att bli storstaden i Norrland. Alltfler kommer bo centralt, då staden förtätas på ett påtagligt sätt. Detta är positivt för miljön och uppmuntrar samtidigt användandet av kollektivtrafik och cykel före bilåkning. I Umeå bygger vi nu ”mer stad”.
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Precis: Umeå måste välja väg

Av , , 5 kommentarer 11

Idag har VK kört igång en artikelserie om Umeås framtid och vägval. Det är en positiv satsning! Rubriken "Umeå måste välja väg " fanns på förstasidan i tidningen.

Från det parti som jag representerar, moderaterna, har vi varit tydliga med vilka visioner och vilken väg vi förespråkar. Såväl under mandatperioderna, som under valrörelserna så har vi haft samma budskap. Vi bejakar tillväxt, vi bejakar en förtätning av staden, vi bejakar ett Umeå i städig förändring, vi bejakar ambitionen att växa till 200 000 invånare till år 2050. Det är inte en fråga om matematik – det handlar om att göra Umeå till den plats där människor kan förverkliga sina drömmar och livsprojekt!

I valet 2010 gjorde vi vårt bästa valresultat på 80 år i Umeå, och trenden är stigande. Vi moderater känner ett starkt stöd för den vision vi har för kommunens framtid.

Om detta har jag skrivit återkommande gånger på debattsidorna och på bloggen. Läs gärna vad jag skrivit om befolkningsmålet eller för den delen om Umeå som storstaden i norr.

Avslutningsvis noterar jag att VK valde att lyfta fram Kai Wartiainen som starkt kritisk mot kommunens planer. Det är ena sidan av myntet. Men jag noterar vid en genomläsning av artikeln att han fortfarande är positiv till höga befolkningsmål, att Umeå mycket väl kan nå befolkningsmålet om 200 000 invånare och att det INTE är för djärvt som målsättning. Tänk om vi hade kunnat fått se det som rubriken på artikeln istället : "Välkomnar höga befolkningsmål!" Men av någon anledning så är det tyvärr vanligare att regelmässigt välja att vinkla en nyhet/artikel negativt…..

Nu är det dags att stänga av datorn och gå en sväng på stan – dags för KULTURNATTA!

Trevlig helg på er alla!

Lugn i stormen

Av , , 2 kommentarer 5

Idag ska jag ägna mig åt Kulturnatta – gå runt på stan och titta på allt intressant som arrangeras i vår stad. 300 olika evenemang i stort och smått, ska det tydligen vara.

Kan dock inte låta bli att kort kommentera den debatt som blossat upp om en eventuell flytt av Norrlandsoperan till "Staden mellan broarna". Jag var med på det sammanträde när socialdemokraten Christer Lindvall kastade fram förslaget, men antog att det inte låg något mer i det än så. Igår så lyfte Holmlund tanken på sin blogg.

Bra eller dåligt? Finns säkert argument både för och emot. Men jag vet att vi tidigare konstaterat att det inte finns någa ytterligare driftmedel att ge Norrlandsoperan för de utbyggnationer man önskat göra. Och från den slutsatsen till att plötsligt vilja bygga en helt ny opera….

Det finns en fara i att kommunen inte lyckas slutföra de projekt som man planerar, om man hela tiden ändrar sig och hoppar från tuva till tuva. Ena dagen pekas med hela handen i en riktning, den andra dagen pekas med hela handen i motsatt riktning. Och den tredje dagen hittar man på något helt nytt.

När det gäller stadsplanering måste man bestämma sig för vad man vill, få med sig olika aktörer och skapa en bred politisk enighet. Annars blir det bara ytterligare förseningar i en rad av långbänkar.

 

Debatt om stadsplanering och byggande i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 11

Ikväll hoppas jag att många kommer till den debatt som arrangeras av Föreningen Byggnadskultur i Umeå. Debatten äger rum kl. 19.00-21.00 på Umeå Folkets Hus, Studion.

Alla politiska partier i fullmäktige är på plats för att ge sin syn på sådant som befolkningsutvecklingen, hur staden ska planeras och byggas, högt eller lågt, hur kulturvärden och andra viktiga faktorer ska beaktas när man bygger nytt etc.

Moderaterna tycker att det är positivt att Umeå växer. Såväl befolkningsmässigt som på höjden. Men det kräver naturligtvis också god planering och framförhållning.

Mer om detta i afton!

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,