Etikett: stugor

Stugmiljön kring Nydalasjön

Av , , Bli först att kommentera 10

Nedanstående insändare om framtiden för Nydalastugorna, skriven av oss fyra gruppledare i Allianspartierna, var publicerad i torsdagens VK:

 

Bevara så mycket som möjligt av stugmiljön kring Nydalasjön

Alliansens engagemang för Nydalastugorna är känt sedan lång tid tillbaka, och nu närmar sig avgörandet för kvarvarande stugor. Förslaget till Fördjupning för Nydala kommer att behandlas av kommunfullmäktige någon gång under hösten. Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön.

Från Alliansen anser vi att detaljplaneläggning av området med stugorna är en nödvändighet för att trygga stugmiljön, likväl som att kommunen inte exproprierar de privatägda stugorna i enlighet med vänsterpartiets och socialdemokraternas linje.

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området.

Den kulturinventering som gjorts har konstaterat att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Detta understryker bara vikten av att låta stugorna fortsätta spela en viktig roll i utformningen av naturmiljön kring sjön.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Nydalastugorna bidrar till ökad upplevd trygghet. Däremot behöver stugägarna – både de privata ägarna och de som hyr av kommunen – mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)