Etikett: Trafikverket

Svar på fråga ang ev cykelbana längs Norra länken

Av , , 1 kommentar 11

Nedan kommer en replik som är publicerad i dagens VK. Som grundregel sedan några år, så väljer jag att även lägga upp mina insändare och debattartiklar här på bloggen, för de läsare som inte prenumererar på papperstidningen.

Det är Trafikverket som har ansvaret för Norra länken

Christer Johansson har frågat oss i VK den 17 oktober varför det inte byggts en cykelväg längs hela Norra Länken . Vi kan börja med att säga att du kan fråga trafikverket för det är de som har ansvaret för detta, både när det gäller planering, byggande och betalande. Det är inte kommunen som har det ansvaret och vi är inte beredda att ta det ansvar som ligger på staten. Vi har inte heller råd att göra detta och har andra cykelvägar som vi har kämpat för att staten ska bygga i minst 10 år.

Trafikverket bygger den här länken främst för att kunna klara av att avlasta den tunga trafiken genom stan som är den stora boven till luftföroreningarna i centrum.

Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S)
Anders Ågren, kommunalråd (M)
 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag sammanträder vi på förmiddagen med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),  i förbundets lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm.  

Bland ärendena på den 26-punkter långa dagordningen är bl.a. synpunkter på Trafikverkets kapacitetsutredning och regionernas framtida tillväxt- och utvecklingsuppdrag.

Ett annat ärende är att utse ny ersättare i styrelsen efter Umeå-politikern Tamara Spiric (V) som lämnat in sin avsägelse. Att ha en god representation från Umeå och vår region i SKL är viktigt, så även om vi har olika politiska ståndpunkter så beklagar jag att hon slutar. I styrelsen är det då kvar – från Umeå och Västerbotten – jag som ordinarie ledamot, och landstingsrådet Peter Olofsson (S) ersättare i styrelsen.

 

Styrelsen för SKL ser ut enligt nedanstående:

 

Foto på Anders Knape

Ordförande:
Anders Knape (M)
 

Karlstads kommun
[email protected]
 

Foto på Lennart Gabrielsson

1:e vice ordförande:
Lennart Gabrielsson (FP), kommunalråd
Sollentuna kommun

Foto på Ilmar Reepalu

2:e vice ordförande:
Ilmar Reepalu (S),
kommunstyrelsens ordförande
Malmö stad

3:e vice ordförande:
Carola Gunnarsson (C),
oppositionsledare
kommunstyrelsen
Sala kommun

Elisabeth Unell (M),
kommunstyrelsens ordförande
Västerås stad

Foto på Pia Kinnhult

Pia Kinhult (M)
regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

 

Foto Erik Langby

Erik Langby (M),
kommunstyrelsens ordförande
Nacka kommun

Sten Nordin (M)
finansborgarråd
Stockholms stad

Foto på Suzanne Frank

Suzanne Frank (M)
landstingsstyrelsens ordförande 
Landstinget Kronoberg

Foto på Anders Ågren

Anders Ågren (M)
kommunalråd
Umeå kommun

Foto på Birgitta Rydberg

Birgitta Rydberg (FP)
landstingsråd
Stockholms läns landsting

Foto på Monica Selin

Monica Selin (KD)
regionråd
Västra Götalandsregionen

Foto på Anders Henriksson

Anders Henriksson (S)
landstingsstyrelsens ordförande
Landstinget i Kalmar län

Foto på Lena Micko

Lena Micko (S),
kommunalråd
Linköpings kommun

Foto på Peter Roslund

Peter Roslund (S),
kommunstyrelsens ordförande
Piteå kommun

Foto på Tomas Rudin

Tomas Rudin (S)
kommunalråd
Stockholm stad

Foto på Anneli Hultén

Anneli Hulthén (S),
Kommunstyrelsens ordförande
Göteborgs stad

Foto på Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson (S)
landstingsråd
Stockholms läns landsting

 Foto på Heléne Fritzon

Heléne Fritzon (S),
kommunalråd
Kristianstads kommun

Foto på Ann-Catrin Lofvars

Ann-Catrin Lofvars (MP),
landstingsråd
Landstinget Dalarna

Foto på Emil Broberg

Emil Broberg (V),
kommunstyrelseledamot
Linköpings kommun

   

 

Ersättare

Foto på björn Rosdahl

Torbjörn Rosdahl (M)
landstingsstyrelsens ordförande
Stockholms läns landsting

Foto på Jonas Ransgård

Jonas Ransgård (M)
kommunalråd
Göteborgs stad
 

Foto på Anette Åkesson

Anette Åkesson (M),
kommunstyrelsens ordförande
Båstads kommun

Foto på Inger Källgren Sawela

Inger Källgren Sawela (M)
oppositionsråd
Gävle kommun

Foto på Stefan Svensson

Stefan Svensson (M)
kommunstyrelsens ordförande
Partille kommun

Foto på Helene Odenjung

Helene Odenjung (FP),
kommunalråd
Göteborgs stad

Foto på Jonas Andersson

Jonas Andersson (FP)
regionråd
Västra Götalandsregionen

Foto på Eva Nypelius

Eva Nypelius (C),
regionstyrelseledamot
Region Gotland

Foto på Kristina Jonäng

Kristina Jonäng (C),
regionråd
Västra Götalandsregionen

Foto på Bengt Germundsson

Bengt Germundsson (KD),
kommunstryelsens ordförande
Markaryds kommun

 Illustration

Gert-Inge Andersson (S),
regionstyrelsens ordförande
Västra Götalandsregionen

Foto på Anna Fransson

Anna Fransson (S),
landstingsråd
Landstinget Kronoberg

Foto på Ulf Olsson

Ulf Olsson (S),
kommunstyrelsens ordförande
Borås stad

Foto på Elvy Söderström  

Elvy Söderström (S),
kommunstyrelsens ordförande
Örnsköldsviks kommun

Foto på Peter Lindroth

Peter Lindroth (S),
oppositionsråd
Karlsborgs kommun

 Illustration  

Peter Olofsson (S),
landstingsstyrelsens ordförande
Västerbottens läns landsting

 Illustration

Anders Johansson (S),
kommunstyrelsens ordförande
Sigtuna kommun

 

Illustration

Karolina Skog (MP)
kommunalråd
Malmö stad

Tamara Spiric (V),
kommunstyrelseledamot
Umeå kommun

Foto på Kenneth Backbård

Kenneth Backgård (NS)
oppositionsråd
Norrbottens läns landsting 

Foto på Billy Bertilsson

Billy Bertilsson (SVG)
gruppledare

Västra Götalandsregionen

 

En av de värsta långbänkarna i Umeå närmar sig sitt slut

Av , , 2 kommentarer 10

All lokalmedia var på plats när Trafikverket idag meddelade sitt beslut om dragningen av Västra Länken. Här tv-inslaget som var på Västerbottensnytt ikväll, där bl.a. jag, Lennart Holmlund och regionchefen för Trafikverket i norr, Arnold Wonkavaara, intervjuas.

Snart ska Trafikverket besluta om dragningen av Västra Länken

Av , , 6 kommentarer 8

PRESSMEDDELANDEN

Västra länken:
Kommunen förordar dragning öster om Prästsjön

Umeå kommun förordar ”kombinationsalternativet” för västra länken, med dragning öster om Prästsjön. Näringslivs- och planeringsutskottet lämnar sina samlade synpunkter till Trafikverket, som inom kort väntas ta ställning till hur vägen ska dras.

Västra länken är den enskilt viktigaste vägsträckan i ”Umeåprojektet”, bygget av den blivande ringleden runt Umeå som drivs av Trafikverket. Västra länken, som ska förbinda E4 från söder med E12 väster om Umeå, innebär att ringleden fullbordas och sträckan kommer att bidra mest till att avlasta trafiken genom centrala Umeå.

Det finns tre alternativ för västra länkens dragning: ”Kombinationsalternativet” med dragning väster eller öster om Prästsjön och det inre alternativet med en tunnel under Backen.

Avgörande betydelse för tillväxt
– Västra länken har avgörande betydelse för Umeås tillväxt, för att vi ska kunna minska utsläppen och klara luftkvalitetsnormen i centrum. Vi vill att västra länken ska börja byggas så snart det går och av kostnadsskäl förordar vi kombinationsalternativet, det finns inte pengar för det inre läget, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Viktigast att det blir av
– Vi prioriterar att västra länken blir klar, det vore förödande om den viktigaste delen av ringleden inte blir av. Nyttan är större med det inre alternativet, men det är betydligt dyrare och vi vill inte riskera att västra länken inte byggs på grund av att finansiering saknas, säger Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen.

Jämförande kalkyler
Trafikverket har arbetat fram arbetsplaner och samhällsekonomiska kalkyler för de tre alternativa dragningarna. Kalkylerna används för att jämföra alternativen och se vilket alternativ som ger den största samhällsekonomiska nyttan:

• Kombinationsalternativet med dragning väster om Prästsjön beräknas kosta minst att bygga (1 049 mkr), men ger också klart minst utbyte i beräknad samhällsnytta.
• Kombinationsalternativet med dragning öster om Prästsjön beräknas kosta lite mer att bygga, 1 069 miljoner kronor, men ger ett mervärde i kalkylen som motsvarar 118 miljoner kronor mer än den västliga dragningen.
• Det inre alternativet beräknas ge den största samhällsekonomiska nyttan genom avlastning av trafiken i centrum och nya möjligheter att lösa transportbehov. Nyttan motsvarar flera hundra miljoner kronor mer än kombinationsalternativen. Det inre alternativet är också en betydligt dyrare investering på 1 627 miljoner kronor.

Ställningstagande inom kort
Trafikverket tar inom kort ställning till vilken av de tre alternativen man kommer att gå vidare med. Samtliga alternativ stöds av Umeå kommuns översiktsplanering och även om politikerna väljer att prioritera ett av kombinationsalternativen, så lämnar man också öppet för det inre alternativet:

– Skulle finansieringsfrågan få en lösning och Trafikverket bestämmer sig för det inre alternativet, så är vi förstås med på det, säger Anders Ågren.

Mer information:

Läs mer om ringleden och västra länken via www.umea.se/umeaprojektet och på Trafikverkets webbplats.

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
[email protected]
 

Tydligt besked från infrastrukturministern om Umeå hamn-projektet

Av , , Bli först att kommentera 15

Vi kan idag läsa i både VK och VF att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M)  ger ett tydligt besked om att hon förutsätter att Trafikverket följer ingångna avtal med kommuner och län. Detta apropå uppgifterna om att Trafikverket inte anser sig ha pengarna som man lovat ställa upp med i Umeå hamn-projektet. Trots att samma Trafikverk har skrivit på medfinansieringsintyg om just det projektet.

Elmsäter-Svärd säger att det är en prioriterad fråga för regeringen, och att satsningen i Umeå hamn inte är något undantag.Bra med klarspråk och tydliga besked!