Etikett: turism

Alliansen i Umeå skriver om besöksnäringen och ny skidanläggning

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK skriver jag och övriga gruppledare inom Allianspartierna om den potential som finns för besöksnäringen om vi skulle kunna lyckas förverkliga planerna på en ny skidanläggning på Vallberget, med hjälp av privata aktörer.

Turismen är ju en guldgruva i sig. Besöksnäringen är en bransch på stark frammarsch, och vi måste bli bättre i Umeåregionen på att ta tillvara dess möjligheter!

Insändaren bifogas nedan.

 

Vallberget har potential lyfta besöksnäringen!

Under många år har möjligheterna att etablera en större skidanläggning på Vallberget utanför Tavelsjö diskuterats. En detaljplan för området har fastställts. Grundläggande markarbeten etc är redan gjorda. Perfekt läge, med närheten till Norrlands största stad.

Allianspartierna i Umeå vid ett flertal tillfällen fört fram förslaget att Umeå kommun, i samarbete med andra aktörer, ska bidra till förverkligandet av en skidanläggning på Vallberget. Detta skulle betyda oerhört mycket för besöksnäringen i hela Umeåregionen. Med beslutet i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har vi fått ett genombrott i detta arbete. Genom att undersöka olika investerings-och finansieringsförutsättningar för etablering av en internationell skidanläggning på Vallberget, så har vi kommit en bra bit på vägen!

En ny anläggning på Vallberget skulle generera fler övernattningar för hotellnäringen i vår region och därmed öka den turistekonomiska effekten. En större skidanläggning på Vallberget skulle också göra Umeå mer attraktiv som vintersportregion och komplettera utbudet av skidanläggningar för såväl besökare som befolkningen i hela Umeåregionen. En strategiskt viktig fråga för besöksnäringen i vår region!

Anders Ågren
kommunalråd, M

Peder Westerberg
tf gruppledare, FP

Mattias Larsson,
gruppledare, C

Veronica Kerr
gruppledare, KD

Umeå Fotbollsfestival 26-29 juli

Av , , 1 kommentar 8

Så har det blivit dags för Umeå Fotbollsfestival igen. Bilden ovan är från förra årets upplaga av fotbollsfestivalen på Nydalaområdet när vi var där och tittade. Då deltog hela 353 lag.

Det är en av Sveriges största fotbollsfestivaler. Tidigare undersökningar har visat på stor betydelse för handeln och besöksnäringen under dessa dagar – helt klart är det ett av de viktigare arrangemangen i Umeå under året.

Det är ett mycket proffsigt arrangemang, och det är väldigt kul att vara där och se så många engagerade spelare, tränare, föräldrar och funktionärer på plats. En viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden.

Vi ses på fotbollsfestivalen!

 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Umeå Fotbollsfestival 2012

Av , , 1 kommentar 9

Umeå kommun fortsätter att stötta Umeå Fotbollsfestival och det är en mycket viktig signal. Bilden ovan är förövrigt från förra årets upplaga av fotbollsfestivalen på Nydalaområdet.

Det är ett mycket proffsigt arrangemang, och det är väldigt kul att vara där och se så många engagerade spelare, tränare, föräldrar och funktionärer på plats. En viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden.

Det är en av Sveriges största fotbollsfestivaler. Tidigare undersökningar har visat på stor betydelse för handeln och besöksnäringen under dessa dagar – helt klart är det ett av de viktigare arrangemangen i Umeå under året.

Följande pressmeddelande skickade kommunen ut igår.

 

PRESSMEDDELANDEN
 
Fotbollsfestivalen får 400 000 kronor
 
Kommunen stöttar Mariehems SK med totalt 400 000 kronor för att genomföra Umeå fotbollsfestival 2012, en av Sveriges största ungdomsturneringar.
 
Umeå fotbollsfestival, som i år avgörs 2629 juli, är en av Sveriges största fotbollsturneringar för ungdomar. 2011 deltog 353 lag, många lokala lag men också ett stort antal från andra länder. Festivalen är också en av Umeås mest publikdragande arrangemang, lockar mängder med besökare och bidrar till intäkter för besöksnäringen i Umeå.
 
2012 fortsätter arrangören Mariehems SK att utveckla fotbollsfestivalen med målet att nå 400 deltagande lag och ännu större internationell representation. Målet är också att höja kvaliteten på arrangemanget, bland annat genom bra organisation, tydlig information, bra transporter och kringarrangemang, fokus på rent spel och näringsriktig och god mat.
 
Det ska ge deltagare och besökare en ännu större upplevelse av festivalen och bidra till utbyte mellan ungdomar från Umeå och andra länder. Det ska också bidra till att marknadsföra Umeå som en ung och attraktiv idrottstad och besöksort.
 
Arbetsutskottet har beviljat föreningen 200 000 kronor. Umeå fritid, Näringslivsservice och kommunens vänortsanslag bidrar med motsvarande summa.
 
 
Mer information:
 
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64

Näringslivsdag i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi den årliga Näringslivsdagen med Umeå kommunfullmäktige. Förmiddagen ägnas åt frågor kring besöksnäringen i Umeå och utmaningarna för IT-branschen i vår stad. Just nu talar Tord Carnlöf – Svensk Destinationsutveckling – (bilden nedan) om utvecklingen i turismbranschen och hur Umeå ska kunna bli en bättre besöksdestination.

I eftermiddag blir det företagsbesök på en rad olika företag. Återkommer om detta senare!

Utveckla besöksnäringen i Umeåregionen

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår tog Umeå kommunfullmäktige ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB.

Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks- mötes och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå kan bli betydligt bättre på detta. Genom att kraftsamla resurser och jobba åt samma håll så finns det goda möjligheter att stärka besöksnäringen i vår region.

För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var gårdagens beslut mycket glädjande.

Storstaden i norr

Av , , 15 kommentarer 11

Debattartikel som är publicerad i dagens VK.

Umeå måste bli mer storstad!

Umeå fortsätter växa befolkningsmässigt och för oss som tror på tillväxt är detta synnerligen positivt. Norrland behöver en stark tillväxtmetropol. Vår uttalade ambition måste vara att Umeå skall vara ett kraftcentrum för tillväxt. Storstaden i norr.

Därför är också diskussioner kring byggande och planeringen av staden mycket central för Umeås utveckling under kommande decennier. En fråga som ständigt är högaktuell är hur den framtida staden skall byggas. Högt eller lågt? Tätt eller glest? För den historieintresserade är det känt att dessa debatter funnits i Umeå under flera generationer umebor. En genomläsning av praktverket ”Umeå stads historia 1888-1972” visar att planeringsdiskussioner ständigt avlöst varandra. Att det blir en rejäl debatt kring planer och projekt som Staden mellan broarna, höga hus, byggande på Ön och annat är inte anmärkningsvärt utan följer tvärtom en gammal tradition i vår stad.

I stadsbyggnadsfrågor delar jag i stora delar den uppfattning som bl.a. VK:s ledarskribent Ola Nordebo vid tidigare tillfälle anfört, senast i en krönika den 11/12 2010. Han argumenterade med glöd för att bygga högre, bygga tätare, bygga iögonfallande och erbjuda en utpräglat urban miljö i Umeå. Nordebo formulerade i krönikan det många umebor anser.

Den synen på stadsbyggnad delas också av oss moderater. I valet 2010 gick vi till val på att program som bl.a. förespråkade att vi ska ”bygga stad” i Umeå. En stor del av den kommande befolkningstillväxten ska ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år. Ön och Lundåkern är exempel på kommande områden. Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet och en blandning av gammalt och nytt.

Det förslag till fördjupad översiktsplan som fullmäktige kommer att ta beslut om under 2011, uppfyller i många avseenden dessa ambitioner. Det är en efterlängtad uppdatering av översiktsplanen för de centrala stadsdelarna, som därmed kommer att underlätta för dem som har ambition att förtäta centrum och bygga högre där så bedöms lämpligt. Det kommer också underlätta och möjliggöra ambitiösa och spännande stadsutvecklingsprojekt i framtiden.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för ett växande Umeå.

Men målsättningen för Umeå måste vara att ta upp konkurrensen med de större städerna i söder och börja spela i en högre division. Exempelvis så väljer ca 6000 umebor att flytta från Umeå varje år. Många av dessa flyttar söderut. Tänk om vi lyckades behålla en större del av dessa människor i Umeå – genom att kunna erbjuda jobb, goda karriärmöjligheter och attraktiva bostadsområden.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc.

Norrland behöver en stark tillväxtmotor – vissa kallar det för huvudstad – och självfallet ska vi axla den rollen. Den moderata visionen är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad i ständig förändring och tillväxt, där man inte slår sig till ro utan fortsätter mot nya utmaningar. Där överklagningar har ersatts av nybyggaranda. Vi vill se en stad med storstadskvaliteter och samtidigt nära till naturen. Universitet, näringsliv och det offentliga i stark samverkan.

De vägval vi gör i byggandet av staden är ett av de mest strategiskt viktiga beslut vi kommer att fatta. Låt oss gå framåt och bygga storstaden i norr!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå
 

Insändare om besöksnäringen idag

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag fortsätter att på bloggen lägga ut de av mina insändare som publiceras i papperstidningen. Denna kunde man läsa i dagens VK:

Utveckla besöksnäringen i Umeå!
 
Besöksnäringen ökar kontinuerligt i Sverige och antalet jobb blir fler i denna framtidsbransch. På många håll jobbas det målmedvetet, samordnat och strategiskt för att näringen skall stärkas. Göteborg är ett känt exempel, men även Luleå har på senare år visat framfötterna. Nu måste vi i Umeå ta oss i kragen!
 
Turistnäringen i Sverige omsatte 251,7 miljarder kronor år 2009, vilket var en ökning med sex procent. Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag. Trots den expansion som turismen har visat de senaste åren är näringen fortfarande i sin linda och har stor utvecklingspotential.
 
Som Norrlands största stad och tillväxtmotor har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen, men det är något som saknas. Jag har under sommaren talat med några aktörer inom besöksnäringen som upplever brister i bl.a. hur kommunen jobbar med dessa frågor. En sak som efterlyses är en bättre samordning av alla resurser som idag är uppsplittrade på många fronter. Man saknar också en gemensam målbild.
 
Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Det finns alla förutsättningar för att den siffran kan öka än mer, men då krävs det att alla aktörer – såväl inom det privata som offentliga – blir bättre på att samordna och jobba mot samma mål.
 
För de regioner som vill växa och har höga tillväxtmål är turismen en bransch som inte får nonchaleras. Det finns många goda exempel i när och fjärran på hur man skapar förutsättningar för en attraktiv besöksnäring. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det!
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Besöksnäringen har stor potential

Av , , Bli först att kommentera 9
Turistnäringen i Sverige omsätter mångmiljardbelopp varje år och är helt uppenbart en framtidsbransch. Men i Umeå går det tyvärr trögare än nödvändigt. Vi borde lära av andra kommuner som jobbar betydligt mer strategiskt.

Jag har tillbringat viss tid i Norrbotten i sommar och en stad som är på hugget är Luleå – igår kunde vi också höra att Luleå nu får direktflyg London-Luleå. Bara att gratulera Luleå till framgången och ett bra fotarbete – men Umeå måste nu skärpa sig!

Det finns mycket att göra. Alliansen i Umeå har exempelvis föreslagit att kommunen tillsammans med privata aktörer och andra intressenter borde bilda  ett delägt bolag, där vi samordnar resurser för marknadsföring, beviljande av stöd till arrangemang etc etc. Jag upplever ett starkt stöd för den tanken bland människor jag möter som jobbar med besöksnäringen.

Besöksnäringen är ännu ett uppenbart förbättringsområde i Umeå, och jag har för avsikt att återkomma i frågan.
Inga priser till Umeå – dags få fart på handeln!

Av , , 3 kommentarer 13

Igår avhölls Köpcentrumdagen i Stockholm där det utöver seminarier även delades ut en rad priser. Städer som Luleå och Sundsvall placerade sig bra, medan Umeå tyvärr inte fanns med på några pallplatser i några kategorier.

Handeln är ju en framtids- och tillväxtbransch, inte minst kopplat till turismen,  där det finns potential för många nya jobb och därmed tillhörande ökande skatteintäkter.

För Luleå gick det bra. Smedjan i Luleå blev Sveriges populäraste galleria och Storheden fick pris som Sveriges bästa handelsområde i tuff konkurrens. Birsta utanför Sundsvall fick det "finaste" priset – utmärkelsen konsumenternas favoritköpcentrum. Även Skellefteå placerade sig bra i en kategori. Så Norrland placerade sig bra, före köpcentrum/gallerior i Stockholmsområdet med omnejd.

Men en stad saknades alltså på kartan. Umeå.

Jag har skrivit om det många gånger tidigare, men det här understryker ju bara att vi måsta anstränga oss för att få bättre fart på handel i Umeå och då syftar jag inte minst på sällanköpshandeln. Öppna upp för mer handelsytor, där handelsaktörerna själva vill etablera sig! År efter år passerar, men de styrande socialdemokraterna visar ett ointresse för detta som är anmärkningsvärt.

 

Att marknadsföra det vi har!

Av , , 2 kommentarer 14

Idag tänkte jag dela med mig av två foton som togs när vi under dagen besökte Tärnaby.

Oj vilka fina backar det var där – för att inte tala om vädret. Vi hade tur även idag så det har varit soligt och varmt. Ingen direkt blåst heller för den delen.

Tänk så mycket fint vi har här i Västerbotten! Turismen är ju en framtidsbransch, så Hemavan och Tärnaby ligger ju himla bra till utifrån den aspekten. Det gäller bara att också bli bättre på att marknadsföra det vi faktiskt har. Med turisterna kommer pengar, konsumtion på plats, och därmed också nya arbetstillfällen.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,