Etikett: Umeå universitet

Vårpromotion vid Umeå Universitet 2013

Av , , 2 kommentarer 5

 

Igår gick Umeå Universitets högtidliga doktorspromotion av stapeln. I år var det 86 doktorer som tog emot sina insignier – doktorshatt/lagerkrans, guldring och diplom – från respektive fakultet, samtidigt som 11 priser också delades ut. Platsen var som vanligt Aula Nordica.

Senare på kvällen var det dags för efterföljande vårbankett på Äpplet, Folkets Hus. En fest då doktorerna och pristagarna firas och hyllas. Jag var där, inbjuden av universitetet som representant för Umeå kommun i sammanhanget. Vi har ju ett mycket gott samarbete mellan kommunen och universitetet, och undersökning efter undersökning visar att Umeå universitet ligger i toppklass. Något vi skall vara riktigt stolta över! Det var en givande afton, även om det var oerhört varmt i frack 🙂

Tummen upp för Umeå universitet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får toppplaceringar i olika undersökningar.

Jag blev så glad och stolt över Umeå Universitet igår, då nyheten kom om resultatet i International Student Barometer, som besvarats av internationella studenter vid 193 lärosäten runt om i världen. Umeå universitet rankas nr ett i Sverige, och nr 3 i Europa! Ett helt fantastiskt resultat. I kategorierna träningsmöjligheter och hjälpsamhet hos personal är Umeå universitet dessutom bäst i världen!!! Campusmiljön och internetuppkoppling får näst bäst betyg i världen.

Tummen upp för Umeå Universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter!

 

Satsning på forskning och innovation

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK skriver jag tillsammans med Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet, om en glädjande utveckling där Sverige nu återigen kan satsa på forskning och innovation.

Debattartikeln bifogas nedan.

Nycklarna till framtiden

I dagarna skrevs svensk forskningshistoria. Detta sedan Riksdagen beslutat anta den forsknings- och innovationsproposition som ska gälla fram till 2016. Det historiska rör nivån på anslagen, som alliansen år 2016 kommer att ha ökat med hela 9 miljarder kronor eller 30 procent, jämfört med den senaste socialdemokratiska forskningsbudgeten som löpte till 2009. Nivån är som sagt historisk och gör att Sverige fortsatt kommer att vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och dessutom bidrar till hög tillväxt, stark innovationskraft och högkvalificerade jobb.

Förutom mycket stora ekonomiska tillskott har alliansen under sin tid också genomfört stora strukturförändringar. Vi har höjt förkunskapskraven till grundutbildningen. Kvalitativ grundutbildning och forskning premieras med ökade resurser. Universitet och högskolor har fått ökad autonomi. Anslagen som går direkt till lärosätena har ökat och ger dem därmed förutsättningar att fatta mer långsiktiga beslut om sin forskning men också bättre möjligheter till risktagande och bättre villkor för forskarna.

För att visa på att forskningen också har stor betydelse för kvaliteten i grundutbildningen har varje student med sig en ”forskningspeng” om minst 8000 kr/år. Alla lärosäten kan numera söka examensrätt för forskningsutbildning inom smalare profilområden. Strategiska områden för forskning har pekats ut och lärosätena har fått ett särskilt uppdrag för att mer forskning ska komma till nytta. Det är inget dåligt facit efter sex år.

Genom det nya forskningsbeslutet fortsätter denna inriktning mot ökad kvalitet. Dessutom har ett fokus på nyttiggörande och samverkan införts, vilket naturligtvis också det är ett mått på kvalitet. Med den nya inriktningen väntas Umeå universitet få ett tillskott på ca 26 miljoner kronor nästa år. Dessutom får universitetet i år 14,1 miljoner kronor för en satsning på tillfälliga studieplatser och för att finansiera en satsning på 10 nya platser på högskoleingenjörsutbildningen och 10 nya platser på civilingenjörsutbildningen från och med hösten 2013. I beloppet ingår också en kvalitetspremie för att flera utbildningar på universitetet har fått det högsta omdömet vid en nationell bedömning.

I och med beslutet lanseras också en ny typ av samverkansprogram sk SIO, där medel kommer att utlysas för att forska om lösningar på ett i förhand givet problem, räknat till våra globala samhällsutmaningar. Problembilden ska diskuteras fram gemensamt av olika intressenter för att sedan processas i samverkan mellan universitet, näringsliv, offentlig sektor, m fl. Det här upplägget har väckt stort intresse också utomlands och kommer bli spännande att följa.

För oss moderater är det viktigt att forskning och innovation blir en helhet där bildning, vetenskaplig kvalitet och nyttiggörande går hand i hand. Det är därför glädjande att alliansregeringen tack vare en stabil och god ekonomi, åter kan prioritera frågorna så högt. För forskning och innovation är nycklarna till framtiden.

Betty Malmberg (M) Riksdagsledamot från Östergötland Ledamot i utbildningsutskottet

Anders Ågren (M) Kommunalråd, Umeå
 

Justitieministern till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag hälsar vi justitieminister Beatrice Ask (M) välkommen till Umeå och Västerbotten.

På programmet står bl.a. ett besök vid Umeå Universitet, där ministern håller ett anförande kl. 14.15, Hörsal D, Lindellhallen. Arrangörer är Moderata Studenter vid universitetet.

Varmt välkommen!

Företagsbesök på Utebutiken i Umeå, ESAM m.fl

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag blev det onekligen en tidig morgon. Upp vid 05 för att sedan ta första planet ner till Stockholm. Där väntar gruppmöte med moderaterna i SKL kl. 08.30

I onsdags ägnade jag däremot dagen åt företagsbesök i Umeå. Det är en gång i månaden som vi är ute med kommunstyrelsnes näringslivs- och planeringsutskott för att besöka olika företag i vår kommun: stora som små.

Photo: Ute på företagsbesök hela dagen. Börjar på Utebutiken i Umeå!

Igår började vi med ett himla intressant besök på Utebutiken i Umeå AB (bilden ovan), för att därefter besöka TV4 Västerbotten, ESAM AB och avslutningsvis UMIT Research Lab vid Umeå Universitet. Allt som allt en riktigt givande dag för oss i utskottet, med många nya kunskaper och informationer.

På återhörande!

Årshögtiden vid Umeå Universitet

Av , , 3 kommentarer 11

Igår var jag och Åsa på Årshögtiden vid Umeå Universitet. Sedvanlig ceremoni i Aula Nordica, där man uppmärksammade och hedrade nyutnämnda professorer,  hedersdoktorer och en rad pristagare. Tal av rektor Lena Gustafsson, utbildningsminister Jan Björklund m.fl under aftonen.

Bra samtal under en trevlig kväll, bl.a. med Elvy Söderström (S) – kommunstyrelsens ordförande i min gamla hemstad Örnsköldsvik –  som satt mitt emot mig under banketten. Vi jobbar ju på att stärka banden mellan Övik och Umeå, så det passade ju perfekt. En bra årshögtid!

Grattis Designhögskolan!

Av , , Bli först att kommentera 11

Designhögskolan i Umeå har redan tidigare rankats som en av världens bästa designutbildningar, detta av bl.a. Business Week. Lärare och studenter kommer från hela världen och Designhögskolan nere på Konstnärligt Campus har blivit en spännande och inspirerande mötesplats.

I en ny ranking över bästa designutbildningarna i Europa och Nordamerika och Sydamerika placerar sig Designhögskolan i Umeå på första plats! Redan förra året låg man på andra plats, men nu har de alltså klättrat till guldplaceringen. Den prestigefyllda rankingen lyfter bygger på antalet vunna designpriser de senaste fem åren. Hur bra som helst!

Ett stort grattis till ledningen, lärare och studenter till utmärkelsen! Gå gärna in på deras hemsida och läs mer!

Umeå universitet en av vinnarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Har just kommit tillbaka efter Umeåregionens regionrådsresa till provinsen Novara i Italien.

Bläddrar igenom tidningarna – VK och Folkbladet – från de dagar som vi varit bortresta, och noterar den trevliga nyheten att regeringen vill satsa mer pengar på Umeå universitet.

Umeå universitet är en av vinnarna när regeringen nu fördelar pengar till de olika lärosätena. Inför år 2013 blir det 22,3 miljoner kr extra i anslag till Umeå universitet. Ursprungligen hade man antagit att det skulle bli en minskning med 7,6 miljoner kr utifrån föregående års budgetproposition. Men nu blev det alltså en ökning med 22,3 mkr.

En del av detta är en konsekvens av den kvalitetsgranskning som genomförts, och Umeå universitet har fått mycket goda betyg på en rad områden. För detta får man alltså en kvalitetspremie på 9,2 mkr som tydligen kommer att ligga kvar flera år. Pga lågkonjunkturen utökas dessutom antalet högskoleplatser vilket alltså kommer Umeå till del.

Den verksamhet som bedrivs vid Umeå universitet håller en mycket hög kvalitet och detta skall vi vara mycket stolta över. Forskare, lärare studenter och övriga vid universitetet bidrar i hög grad till den positiva utveckling vi har i Umeå.

Tummen upp att regeringen nu satsar ännu mer på Umeå universitet!

Promotionsbankett igår

Av , , Bli först att kommentera 13

 

Igår deltog jag och Åsa vid Umeå Universitets promotionsbankett. I år var det 92 doktorer som först fick ta emot doktorsinsignierna vid promotionsceremonin i Aula Nordica på dagen. Samtidigt fick 12 pristagare sina pris. Därefter Vårfesten och promotionsbanketten på Restaurang Äpplet, Folket hus, där ca 500 gäster deltog.

En mycket trevlig kväll, med givande samtal både under middagen och efteråt.

Umeå universitet i världstoppen

Av , , 1 kommentar 11

Ännu ett bevis på att Umeå universitet håller mycket hög klass på utbildning och forskning fick vi idag. I två nya internationella undersökningar placeras vårt universitet i världstoppen bland de som definieras som "unga universitet" med lovande utsikter. Extra intressant – och glädjande – är att Umeå universitet bedöms som det bästa svenska och skandinaviska lärosätet bland de nya. Även SLU finns med i toppen i en av undersökningarna.

Vi har ett gott samarbete mellan Umeå kommun och universitetet, och det som är bra för universitetet är bra för kommunen och vice versa. Inte minst en rad olika samarbetsprojekt förstärker våra möjligheter att nå ut och konkurrera om studenter och deras val av studie- och bostadsort.

På lördag är det förövrigt dags för 2012 års Vårpromotion vid Umeå universitet. I år är det 92 doktorer som får ta emot doktorsinsignierna vid promotionsceremonin i Aula Nordica. Samtidigt får 12 pristagare sina pris. Senare på kvällen är det promotionsbankett på Äpplet. Jag och min hustru är inbjudna och kommer att delta vid middagen.

Det blir ett ypperligt tillfälle att gratulera universitetsledningen och övriga till deras framgångar.

 

Nedan pressmeddelandet från Umeå universitet:

Umeå universitet topprankas bland unga universitet

[2012-05-31] Två internationella rankningsystem placerar Umeå universitet i den övre världstoppen, på plats 23 och 30. Umeå universitet rankas dessutom som det bästa svenska och skandinaviska lärosätet. Listorna fokuserar på unga universitet med lovande utsikter.

– Det är fantastiskt roligt att inte bara ett utan två rankningsystem placerar oss på första plats i Sverige och Skandinavien bland de unga universiteten. Dessutom finns vi med i den absoluta världstoppen, säger rektor Lena Gustafsson.

Det är den brittiska tidskriften Times Higher Education (THE) som ger Umeå universitet plats 23. Tidskriften har varje år sedan 2004 publicerat en rankninglista över universitet från hela världen. I år presenterar de en ny typ av lista: Times Higher Education 100 Under 50.
– Denna rankninglista handlar inte om de gamla universiteten som brukar dominera de traditionella rankningarna. Listan fokuserar istället på världens nykomlingar – de universitet som har lyckats nå toppen på några få decennier snarare än århundraden – och andra lärosäten som intar lovande positioner för framtiden, säger Phil Baty, redaktör för Times Higher Educations rankning.

På rankninglistan återfinns ytterligare två svenska universitet: SLU på plats 27 och Linköpings universitet, som intar plats 59. Universitet i Tromsö återfinns på plats 43.
– Vi gläds också åt att våra strategiska samarbetspartners Linköpings universitet och Universitet i Tromsö finns med i toppen, liksom SLU som vi har ett sådant nära samarbete med, säger Lena Gustafsson.

Rankningen bygger på de 13 indikatorer som tidskriften använder när de rankar världens bästa universitet, oberoende av ålder. I det här fallet rankas dock bara de lärosäten som grundades 1962 eller senare.
– Rankningen ger oss en glimt av framtiden och antyder vilka universitet som kan komma att bli morgondagens Harvard och Cambridge, förklarar Phil Baty.

På den andra listan – QS Top 50 under 50 – är Umeå universitet det enda svenska lärosätet som kvalar in bland de 50 bästa med sin placering på plats 30.