Etikett: val2010

Alliansmöte i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Veckan inleddes med att Alliansen Umeå hade sammanträde.

Det var det första mötet på den nya mandatperioden, där vi samlades till s.k. Viceordförandeträff. De som kallas till mötena är i första hand Allianspartiernas gruppledare,  Alliansens viceordföranden i styrelser och nämnder samt politiska sekreterare.

Det är tredje mandatperioden som vi nu fortsätter med våra gemensamma träffar en gång i månaden. Vi ses alltid dagen innan kommunstyrelsen sammanträder, för att diskutera såväl aktuella politiska ärenden som frågor av mer långsiktig och strategisk karaktär.

Efter valet har det blivit skiften på ett antal poster och nya namn har tillkommit i vår Alliansgrupp – därför fick vi idag inleda med en presentationsrunda kring bordet. En bra blandning av gammalt och nytt, vilket bådar gott inför Alliansarbetet under kommande mandatperiod.

Vi hörs!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Företagande är grunden för fortsatt tillväxt i Umeå!

Av , , 4 kommentarer 12

I dagens pappersversion av VK har jag fått följande insändare publicerad:

 

Företagande är grunden för fortsatt tillväxt i Umeå!
 
Det är positivt att Umeå växer. Det är positivt att invånarantalet nu vuxit till nästan 115.000 invånare. Det finns också goda möjligheter till fortsatt befolkningstillväxt, men det kräver en politik som uppmuntrar företagande och tillväxt.
 
Personligen är jag djupt bekymrad över konsekvenserna av det politiska samarbete som nu inleds mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet i Umeå.
 
En grundförutsättning för att Umeå ska fortsätta växa och vara en attraktiv kommun är ju nämligen att det finns jobb. Jobb, som innebär att fler kan flytta hit och färre som behöver flytta p.g.a. att det saknas arbetstillfällen i vår kommun. Vänsterpartiets negativa inställning till privata företagare och investerare är allmänt bekant. Det har också understrukits nyligen av utfall dels mot Balticgruppen, dels mot de planer som Bäckbacka AB har med nytt äldreboende på Backenområdet. Detta är förmodligen bara början.
 
Tyvärr verkar historien upprepa sig. Vi minns hur det gick förra gången när S och V styrde tillsammans år 1998-2002. Kommunen präglades av en i många delar företagsfientlig politik och vi fick då se en stagnerande befolkningsutveckling.
 
En grundförutsättning för att det ska finnas arbete för alla är ett gott företagsklimat. Ett stort ansvar för att kommen ska kunna utveckla ett bra företagsklimat ligger hos de styrande kommunpolitikerna och där står Umeå idag inför en stor utmaning. Vänsterpartiets inflytande är ett uppenbart hot mot Umeås fortsatta tillväxt.
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Grattis till Mattias Larsson (C)

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår hade Centern i Umeå sitt nomineringsmöte och till ny gruppledare efter S-O Edvinsson valdes Mattias Larsson.

Jag vill passa på att gratulera Mattias till gruppledarskapet även här på bloggen. Grattis! Jag ser fram emot att under kommande år samarbeta med Mattias, och tillsammans med övriga borgerliga partiers företrädare fortsätta utveckla Alliansen på lokalplanet.

Vi ses på barrikaderna!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Förnyelsearbetet inom M fortsätter

Av , , 2 kommentarer 13

Förnyelsearbetet för de nya moderaterna fortsätter och därför är det alltid viktigt att som nya partisekreterare Sofia Arkelsten understryka: man kan aldrig sluta arbeta med förnyelsearbetet. Att se över de politiska besluten och de politiska grundpelarna för att kunna vara fortsatt relevant för väljarna är ju självfallet en mycket bra tanke.  

Det är på det viset de nya moderaterna består och kommer växa. Val vinner man inte av en slump. Inte heller förlorar man av slump. Politiken vi för leder oss till vinst men också till förlust, det handlar om hur vi närmar oss våra medmänniskor och hur vi framför våra värderingar. Detta är än viktigare på en kommunal nivå.
 
I Umeå nådde vi inte ända fram i valet 2010, även om vi moderater gjorde vårt bästa val på 80 år. I Umeå ska vi jobba ännu hårdare för att vinna lika mycket väljare lokalt som nationellt. Det viktiga är att få människor att tro på den moderata välfärdspolitiken. Igår fastställde vi vilka personer som får de moderata uppdragen i styrelser, nämnder och bolag. Jag är mycket nöjd med laguppställningen. En blandning av nya och gamla, kvinnor och män, unga och gamla.
 
Vi ska fortsätta med det moderata förnyelsearbetet lokalt. Det finns mycket att göra.
2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Moderaterna i Umeå beslutade om uppdrag

Av , , Bli först att kommentera 11

Pressmeddelande 2010-10-25

Moderaterna i Umeå beslutade på måndagkväll om vilka personer som ska besätta de moderata uppdragen i kommunens styrelser, nämnder och bolag för mandatperioden 2010-2014. Alla beslut togs i enighet och följde valberedningens förslag.

En majoritet av de tunga uppdragen går till kvinnliga företrädare, vilket är ett trendbrott för partiet.

–    Det känns bra att partiet har valt att nominera mig till ytterligare en period som kommunalråd i Umeå. Nu spottar vi i nävarna, gör oss beredda att nya tag och sikta på en ännu större valframgång i valet 2014. Vi är ett starkt lag som trivs ihop, och vi jobbar nu för att ytterligare förnya och utveckla den moderata politiken i Umeå, säger Anders Ågren i en kommentar och fortsätter:

–    Jag är också glad över att vi nu har brutit den traditionellt starka manliga dominansen i partiet och fått en jämställd fördelning på ledande befattningar. Vi har t.o.m. något fler kvinnor än män på de tunga uppdragen. Även i denna aspekt har partiet förnyat sig i Umeå. Vi har också en bra ålderblandning och det framgångsrika arbete som MUF har bedrivit har också gett utslag i nomineringarna.

För ytterligare information:
Anders Ågren, Kommunalråd, M
070-341 67 64

Gunilla Berglund, ordförande i valberedningen
070-525 53 59

Nedan moderaternas beslut om viceordförandeuppdrag och övriga arvoderade platser:

Kommunalråd (KSAU/NP)       Anders Ågren
KS personalutskott, v.ordf        Katja Isacsson
KS personalutskott, led            Elmer Eriksson                                            Kommmunfullmäktige, v.ordf  Marianne Löfstedt
Kulturnämnd v.ordf                    Eva Westman Modig
Miljö/Hälsoskydd v.ordf             Sofia Ekman
Fritidsnämnd v.ordf                    Lennart Johansson
Byggnadsnämnd v.ordf             Ulrik Berg
Tekniska nämnden v.ordf         Stefan Nordström
KDN Holmsund/Obbola v.ordf    Ulla Löfgren
KDN Sävar v.ordf                        Greger Knutsson
KDN Hörnefors v.ordf                Igor Jonsson
KS kulturhuvudstadsutsk, ord (2)    Elmer Eriksson, Tina Ledin
Umeå Energi AB, v.ordf              Gunilla Berglund
AB Bostaden i Umeå, v.ordf       Leif Lundgren
UMEVA AB, v.ordf                          Torbjörn Olsson
Umeå Hamn AB, v.ordf                Natalja Kaganovitch
Infrastruktur i Umeå AB, v.ordf     Christer Fessé
Umeå Företagscentra AB, vordf    Gunilla Berglund
UPAB, v.ordf                                    Terese Andersson
Överförmyndarnämnd,  v.ordf      Rose-Marie Forsgren
KFs Valberedning, v.ordf              Marianne Löfstedt
Valnämnd, v.ordf                            Eva Zetterström

Installation av rektor vid Umeå universitet

Av , , 2 kommentarer 6

Igår var det dags för Årshögtiden vid Umeå Universitet. Som vanligt en mycket trevlig och intressant tillställning och det här var tredje gången som jag hade förmånen att vara med. Jag och min fru Åsa, som följde med, fick många bra pratstunder med vänner och bekanta. Såväl centerledaren Maud Olofsson som landshövdingen Chris Heister var på plats.

Bland höjdpunkterna igår var förstås att Lena Gustafsson installerades som ny rektor, Margot Wallström blev Medicine hedersdoktor vid medicinska fakulteten och tidigare rektorn Göran Sandberg fick universitetets förtjänstmedalj för alla sina insatser, där han stärkt Umeå universitet som forsknings- och undervisningsuniversitet. Mycket välförtjänt!

Lena Gustafsson höll ett bra tal där hon också betonade vikten av samverkan mellan universitetet, näringslivet och offentliga aktörer som kommun och landsting. Vi har ju återkommande samverkansträffar mellan kommunledning och universitetsledning, och vi har hunnit ha ett möte där Lena varit med i sin nya roll som rektor.

Under kvällen var det många som ville diskutera det nya politiska läget i Umeå, när nu socialdemokraterna kommer att styra tillsammans med vänsterpartiet de kommande fyra åren. Många var bekymrade, och sådana synpunkter kom även från lite oväntat håll. Intressant. Men det är som det är – nu har vi fyra år på oss från Allianspartierna att bli ännu bättre på att mobilisera och visa på ett alternativ till det vänsterstyre som nu kommer regera vår stad.

Håll (V) borta från de stora utvecklings- och tillväxtfrågorna

Av , , 12 kommentarer 24

Vi får idag en fingervisning om vad Vänsterpartiets intåg i maktens korridorer kan få för negativa konsekvenser för Umeå. Minskad investeringsvilja hos företag, färre nya jobb, mindre skatteintäktsökning än vad som faktiskt skulle vara möjligt med ett annat politiskt styre.

 

Balticgruppen lär inte vara det enda företag som tvekar med framtida investeringar i Umeå pga vänsterns skadliga inflytande. Vänsterns förakt för företagare och entreprenörer är väl känt, inte minst från debatterna i kommunfullmäktige. Deras ambition är att stoppa och försvåra – inte att möjliggöra och utveckla.

 

Men allt behöver inte gå i stå. Det behöver inte bli fyra förlorade år – om inte socialdemokraterna väljer det själva. Socialdemokraterna har fortfarande möjlighet att göra upp med Allianspartierna i de viktiga infrastruktur- och tillväxtfrågorna under den kommande mandatperioden.

 

Balticgruppens reaktion lär följas av fler. Så för Umeås bästa – håll vänsterpartiet borta från de stora övergripande utvecklingsfrågorna!

 

12 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Alliansen Umeå överens om fördelningen av uppdrag

Av , , Bli först att kommentera 13

Vi från Alliansen i Umeå har skickat ut nedanstående pressmeddelande på förmiddagen:

 

Pressmeddelande 2010-10-13

Alliansen Umeå överens om fördelningen av uppdrag för oppositionen

Allianspartierna i Umeå – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – är färdiga med förhandlingarna om hur de politiska uppdragen för oppositionen i styrelser, nämnder och kommunala bolag i Umeå kommun skall fördelas mellan varandra.

Resultatet av förhandlingarna om de arvoderade uppdragen ses nedan.

Viceordförandeuppdrag och övriga arvoderade uppdrag:

Moderaterna
Kommunalråd, vice ordf i KS
KS Personalutskott, vice ordf
KS Personalutskott, ledamot
KS Kulturhuvudstadsutskott, ledamot (2st)
Kommunfullmäktige, vice ordf
Byggnadsnämnd, vice ordf
Tekniska nämnden, vice ordf
Fritidsnämnd, vice ordf
Kulturnämnd, vice ordf
KDN Holmsund/Obbola, vice ordf
KDN Sävar, vice ordf
KDN Hörnefors, vice ordf
Miljö/Hälsoskydd, vice ordf
Överförmyndarnämnd, vice ordf
Umeå Energi AB, vice ordf
Bostaden AB, vice ordf
UMEVA AB, vice ordf
Umeå Hamn AB, vice ordf
UPAB, vice ordf
INAB, vice ordf
Umeå Företagscentra AB, vice ordf

Folkpartiet
KS Arbetsutskott/Näringslivs och planeringsutsk, led,
För- och grundskolenämnd, vice ordf

Centerpartiet
KS Arbetsutskott, ledamot
KS Kulturhuvudstadsutskott, vice ordf
Jämställdhetsutskottet, vice ordf
Kommunrevision, ordf

Kristdemokraterna
KS Näringslivs- och planeringsutskott, ledamot
KS Personalutskottet, ledamot
Socialnämnd, vice ordf
Gymnasienämnd, vice ordf

Vacker höstdag i Umeå

Av , , 2 kommentarer 6

Har firat födelsedagen genom att bl.a. ta en rejäl långpromenad med hustrun. Vi gick uppströms Umeälven och förbi Backens kyrka. Många umebor var ute och flanerade, och man hinner ju träffa ett antal bekanta när man är ute och går. Flera trevliga samtal blev det, om allt mellan himmel och jord. 

En vacker dag, om än lite blåsig.

Till veckan kommer förmodligen alla förhandlingar att vara slutförda om det politiska styret i Umeå för den kommande mandatperioden. Återkommer med kommentarer kring det.

Vi hörs!

Goda förutsättningar för Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

I dagens VK har jag fått följande debattartikel publicerad:

 

Allianssegern ger goda förutsättningar för Västerbotten!

Moderaternas och Alliansens gemensamma valseger innebär ett förnyat förtroende för ekonomiskt ansvarstagande och en samlad politik för fler jobb. Det stärker även förutsättningarna för Västerbotten framöver.

Samtidigt är det tydligt att svenska folket valde en stark arbetslinje framför en återgång till ökade bidrag och passivitet. Hela 4,4 miljoner löntagare slipper nu de skattehöjningar som vänsteroppositionens politik hade inneburit. Det ska löna sig att arbeta, och det fortsatta förtroendet för regeringen innebär möjlighet till ytterliggare skattesänkningar för framförallt låg- och medelinkomsttagare om ekonomiskt utrymme finns framöver.

Valresultatet innebär även förbättrade villkor för entreprenörskap och företagande här i Västerbotten. Nu kan arbetet fortsätta med att minska regelkrånglet och att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag. Socialdemokraternas, Vänsterns och Miljöpartiets kostsamma förslag som kilometerskatt och en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för alla unga är nu tack och lov skrotade. Det uppskattade rut-avdraget får vara kvar och kan fortsätta lägga grunden för viktiga nya arbetstillfällen i en snabbt växande bransch.

Väljarna har även tydligt sagt nej till oppositionens föreslagna avveckling av kärnkraften. Det stärker förutsättningarna för fortsatt bra villkor för basindustrin och en trygg energiförsörjning för såväl företag som hushåll här i Västerbotten.
Nu kan även den aktiva arbetsmarknadspolitiken utvecklas för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast in finanskrisens spår. Genom bland annat förstärkta insatser för coachning och stora satsningar på lärlingar och arbetspraktik vill Alliansen sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och ge människor hjälp och effektivt stöd för att kunna komma tillbaka.

De viktiga steg Moderaterna och de andra partierna Alliansen tagit för mer kunskap i skolan kan nu fortsätta. De kommande åren får vi tack vare alliansregeringen en ny gymnasieskola och ökad kvalitet i grundutbildningen. Därtill införs nya och tydliga mål i skolan, en bättre lärarutbildning och lärlingsprogram i gymnasieskolan. Även en ny skollag, tidigare betyg, samt ny betygsskala och kursplaner är förbättringar som nu kommer att komma på plats.
Sammantaget innebär allt detta viktiga förbättringar som gör både Sverige och vårt län starkare.

Under de kommande åren ska vi fortsätta att ta ansvar genom att prioritera en stark arbetslinje. Genom fler i arbete kan vi utveckla vår gemensamma välfärd med en bättre skola, vård och omsorg. Både här i Västerbotten och i övriga delar av landet.

Anders Ågren
länsförbundsordförande,
Moderaterna i Västerbotten