Etikett: vård

Viktigt hjälpa människor ur missbruk

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK har vi moderater – undertecknad, Nicklas Sandström och Edward Riedl – inne en debattartikel om varför vi säger nej till sprututbytesprogram i länet och istället vill fokusera på behandling och vård. Vi ska inte kapitulera för knarket och dela ut fria sprutor i Västerbotten. Debattartikeln bifogas nedan:

Behandling är bättre än sprututbytesprogram

I flera år har Sverige haft en nolltolerans mot narkotika men under de senaste åren har det tagits flera steg mot en mer öppen syn på droger och dess användning. På olika sätt har politiken försökt hantera detta och införa åtgärder som till en början verkade rimliga. 2006 inleddes ett samarbete mellan landsting och kommun för att tillsammans söka ett tillstånd från socialstyrelsen om att införa ett sprutbytesprogram. Narkotikamissbrukarnas gamla sprutor byts där mot rena och nya för att förhindra smittspridningen av bland annat Hepatit C och HIV.

Problemet med ett sprutbytesprogram handlar om att det ger signalen att samhället duckar för rådande missbruksproblem snarare än hjälper narkomaner att ta sig ur sitt missbruk. Att bara byta till en ren spruta löser inga problem utan arbetet med att stoppa drogmissbruk måste vara bredare än så där rätt insatser och rätt verksamheter hjälper människor att komma tillbaka till samhället.

Risken är stor att politiken går från att vara tillmötesgående till att nästan acceptera drogmissbruk vilket också har hänt i många andra länder. Moderaterna i Västerbotten vill inte stödja en sådan utveckling och säger därför nej till ett sprutbytesprogram.

I flera länder, däribland Danmark, där man redan idag delar ut heroin till missbrukare har man betydligt fler narkomaner än i Sverige. I dessa länder så präglas tyvärr narkotikadebatten om att sopa problem under mattan med hjälp av statligt knark snarare än att hjälpa drogberoende människor ut ur sitt narkotikamissbruk.

Reformer som syftar till att legalisera droger i form av sprutbytesprogram och utskrivning av legal narkotika riskerar också att förändra attityden till droger och göra missbruk mer accepterat. Risken är också stor att trösklarna in i ett missbruk sänks inte minst bland unga människor.

Huvudlinjen i svensk narkotikapolitik måste vara fortsatt nolltolerans mot droger och fortsatt arbete för drogfrihet. Moderaterna i Västerbotten har drivit på om ett beroendecentrum som vi tror skulle kunna vara en viktig del i ett sådant arbete. Med ett beroendecentrum går det att tydligare se till den enskilde missbrukarens behov där den enskilde individen kan få tillgång till rätt personal med rätt kunskaper. Detta ger samordningsvinster både för samhället och för individen. Ett beroendecentrum där man arbetar för att hjälpa människor ut ur missbruk är en betydligt bättre lösning än fria sprutor.

Anders Ågren (M)
Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot för Västerbotten
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Intressant intervju med Stefan Löfven (S)

Av , , 1 kommentar 12

I veckans nummer av Dagens Samhälle, som kom i brevlådan imorse, är det en stor intervju med socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Han resonerar kring privata alternativ i välfärden, och det är ändå intressanta besked han kommer med. Han konstaterar att socialdemokraterna är för valfrihet och olika utförare, socialdemokraterna vill inte riva upp Lagen om valfrihet (LOV), de vill inte införa några vinstförbud för privata företag i välfärden, och han kan tänka sig fler sjukhus som drivs  i privat regi.

Riktigt så brukar det ju annars inte låta när vi lyssnar till de lokala socialdemokraterna i Västerbotten.

Han lyfter också andra viktiga aspekter i intervjun – exempelvis att kvalitetskraven inom äldreomsorgen måste bli tydligare. Han tycker också att moderata finansministern Anders Borgs förslag om hur skatteplanering och räntesnurror ska stoppas är bra förslag. Däremot vill han att riksdagen ska detaljstyra bemanningsfrågor i landets kommuner och det tror jag att de flesta kommunpolitikerna i landet – oavsett partifärg – är starkt kritiska till.

Löfvens hållning möjliggör dock en mer sansad diskussion kring detta område. Han konstaterar att ibland är en kommunal utförare bättre, ibland är en privat utförare bättre. Och därför är (S) positiva till valfrihet och mångfald.

Precis! Samma hållning som vi moderater har. Det innebär att vi kan hitta en politisk samsyn beträffande de grundläggande principerna.

Bättre med rätt till heltid och högre lön – i(s)tället för tvärtom!

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK har jag och riksdagsledamot Edward Riedl fått nedanstående insändare publicerad:

 

Vänsterns politik ett mot välfärd och löner

För oss moderater så står arbetslinjen i fokus för vår politik. Endast genom att skapa förutsättningar för fler arbeten så kan vi trygga en skola, vård och omsorg i världsklass. Med en åldrande befolkning är detta också helt nödvändigt för att klara framtidens välfärd.

Tyvärr så verkar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå vilja arbeta för det motsatta när man kräver en drastisk arbetstidsförkortning. Istället för att lyssna på den majoritet av exempelvis Kommunals medlemmar som prioriterar möjligheten till heltidsarbete och höjd lön framför kortare arbetstid så kräver man reformer som skulle hota inte bara vår gemensamma välfärd utan också leda till en rejäl standardsänkning för de svenska löntagarna.

För oss moderater kommer kampen mot arbetslösheten även framgent att handla om att skapa fler arbeten istället för att dela på de jobb som redan finns. Förhoppningsvis så kommer även S och V att inse att det också är en uppfattning som delas av de svenska löntagarna.

Edward Riedl (M), Riksdagsledamot Umeå

Anders Ågren (M), Kommunalråd, Umeå

Gratis heroin nästa steg…..

Av , , 8 kommentarer 13

I Danmark har man sedan många år delat ut fria sprutor till narkomaner. Enligt uppgifter på SVT text är man nu redo för nästa steg: gratis heroin.

Idag öppnas nämligen en klinik i Köpenhamn där heroinister ska kunna få två sprutor heroin gratis varje dag, på skattebetalarnas bekostnad. Gratis heroin ges sedan tidigare till missbrukare i en rad länder i Europa, så Danmark är inte unikt.

Samma debatt pågår förövrigt i vårt eget land. Jag hoppas verkligen inte att Sverige väljer den här knarkliberala vägen. Att kapitulera för knarket är inte den väg Sverige ska ta.

Låt oss hålla fast vid den svenska modellen med en restriktiv narkotikapolitik, där fokus ska vara på vård och inte på fria sprutor och gratis heroin.

8 kommentarer
Etiketter: , , ,