Etikett: Vasa

Men hallå – detta är ju en positiv nyhet!

Av , , 2 kommentarer 12

Igår kom regeringens efterlängtade beslut. Svenska staten godkänner första etappen i EU-ansökan om Kvarkenförbindelsen, med fokus på förstudier och annat. Därmed kan den skickas vidare till EU-nivån för behandling i sedvanlig ordning.

Ett riktigt genombrott på svensk sida. En glädjande, positiv nyhet!

Att staten inte har varit pigg på att gå in med pengar i det här läget har varit känt bland alla partier, politiska företrädare och övriga engagerade under lång tid, och därför har vi också varit beredda att från Umeå kommuns sida ta den svenska delen av medfinansieringen på ca 2,5 mkr. Även socialdemokraterna har varit väl medvetna om detta.

Därför är det oerhört olyckligt för sakfrågan – att säkra Kvarkentrafikens långsiktiga framtid – när Lennart Holmlund (S) både på sin blogg och i dagens VK försöker göra partipolitik av det hela.

På bloggen igår skrev han bl.a "Regeringen har stöttat en ansökan och inget mer. Med moderaterna i styret kommer Kvarkentrafiken att dö." Och idag fortsätter han på samma tema att angripa moderaterna. Bertil Hammarstedt går också ut hårt av någon anledning och angriper regeringen, och ger bredsidor.

Trots att regeringen, mot alla odds, har svängt i sin syn och bifallit vår ansökan.

Etapp 1 är nu godkänd av regeringen. Nu är nästa steg att få EU att godkänna den – och därefter börjar den riktigt stora utmaningen: arbetet med etapp 2, där de stora pengarna ligger.

Men en vädjan till socialdemokraterna är att inte i detta läge försöka göra partipolitik av den här frågan, utan istället stå för de överenskommelser vi har. Precis som vi brukar göra. För annars omöjliggör de alla försök att säkra Kvarkensförbindelsen på lång sikt.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Arbetet fortsätter, både om Kvarken och Norrbotniabanan

Av , , 2 kommentarer 8

bild

Igår träffade vi infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M), där vi från Umeå kommuns sida lyfte fram ett antal viktiga frågor, däribland Kvarkentrafiken och hur vi ska trygga den långsiktigt. En huvudfråga var naturligtvis den EU-ansökan som håller på att tas fram, där vi hoppas att den svenska staten ställer sig positiv.

Som framgår av dagens tidningar fick vi inga besked på den punkten, vilket inte heller var förväntat. Det fungerar inte på det sättet. Besked kommer tidigast i mars då de från svenska statens sida gör en samlad bedömning av alla ansökningar som inkommit. Men alla var nöjda med träffen. Vi fick tillfälle att gå igenom de projekt som vi jobbar med i Umeå.

Nu fortsätter arbetet!

Idag väntar presskonferens om att Norrbotniabanan AB, där bl.a. Umeå kommun är delägare, ansöker om Ten-T medel för att komma igång med järnvägsplanen för den första etappen. Pressinbjudan bifogas nedan:

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Norrbotniabanan AB söker planeringspengar från EU

Arbetet med att komma igång med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan fortsätter med oförminskad styrka. Tisdag den 12:e februari lämnar Norrbotniabanan AB in en ansökan till regeringen med syfte att söka planeringspengar från TEN-T gällande sträckan Umeå-Dåva. Om regeringen stödjer ansökan kommer den att få gå vidare till EU för prövning. Kostnaden för planeringsarbetet kommer, om ansökan godkänns, att delas mellan Norrbotniabanan AB och TEN-T medel.

Med anledning av ansökan bjuder Norrbotniabanan AB in till en presskonferens på Umeå kommun.

Tid: 10.00, 12:e februari

Lokal: Selen, Stadshuset, Umeå kommun


Medverkande:

Lorentz Andersson ordförande Norrbotniabanan AB
Lennart Holmlund och Anders Ågren kommunalråd Umeå kommun
Tomas Sikström Nordic Logistic Center
Isabella Forsgren Planeringschef, Umeå kommun

Elisabeth Sinclair, Projektledare Norrbotniabanegruppen.


Kontaktpersoner:

Lorentz Andersson, ordf Norrbotniabanan AB, mobil 070-556 36 21

Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen 0730-59 60 10

Bakgrundsfakta

Norrbotniabanan AB
2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att:
– ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform

– tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet

Norrbotniabanegruppen
Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, landstinget och länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, näringslivet samt EU. Norrbotniabanegruppen arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer.

Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen har ett fortlöpande samarbete.

Norrbotniabanan – den sista länken i den Botniska korridoren
Norrbotniabanan är en 27 mil lång planerad järnväg mellan Umeå och Luleå som ansluter till Botniabanan,

Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma råvarutillgångar.

Banan kommer att innebära att tyngre och längre tåg kan användas på en kortare och snabbare bana som ger driftsäkerhet i kombination med stambanan genom övre Norrland.

Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige.

För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

Infrastrukturministern besöker Västerbotten idag

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag kommer infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd till Västerbotten (fotot ovan är från ett tidigare tillfälle, vid moderaternas länsförbundsordförandekonferens i Stockholm). Hon inleder besöket i Lycksele, därefter vidare via Vännäsby till Umeå. Ikväll blir det sedan en särskild information kring infrastrukturpropositionen med efterföljande middag på länsresidenset .

Det är ett välkommet besök på många sätt.

Vi har en rad frågor att diskutera. Jag kommer att delta i överläggningarna från Umeå kommuns sida, tillsammans med Holmlund och ett antal tjänstemän. Huvudpunkten för vårt möte är förbindelsen över Kvarken och färjetrafiken, hur vi kan trygga och stärka stråket mellan Vasa och Umeå som just ett transportstråk. I detta sammanhang var det glädjande läsning i dagens VK, där vi kan se att färjetrafiken redan blivit en succé. Men vi vill se ett tydligare svenskt engagemang från statlig nivå.

Detta blir dock senare idag. Först väntar möte med de ledande företrädarna för Alliansen i Umeå.

Intervju i TV4 om färjetrafiken mellan Umeå och Vasa

Av , , Bli först att kommentera 8

Premi%C3%A4ren%20avklarad%20f%C3%B6r%20nygammal%20f%C3%A4rja

Under fredagen fick färjetrafiken med Wasa Express en strålande start! Positiva resenärer och det hela gick enligt planerna – det här bådar riktigt gott inför fortsättningen för Kvarkentrafiken.

Lägger ut ett inslag från TV4, där jag och andra blir intervjuade om nystarten för färjetrafiken.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Premiärturen med Wasa Express idag

Av , , Bli först att kommentera 18

Den efterlängtade första turen med Vasabåtarna har startat. M/S Wasa Express startade från Vasa klockan 8 svensk tid och anländer till Umeå klockan 12. Tillbaka far färjan klockan 18 och anländer Vasa klockan 23 finsk tid.

Intresset för att resa med färjan har varit stort och media rapporterar att det är nästa fullt – 550 passagerare på båten, och även på godssidan är det fullastat.

Jag är glad över att vi lyckades komma fram till den här lösningen, med ett gemensamt bolag mellan Umeå kommun och Vasa stad för att trygga färjetrafiken. Förhoppningsvis blir nu det här starten på en riktig framgångstid för färjetrafiken över Kvarken. Parallellt med detta så pågår arbetet med en mer långsiktig lösning, som innefattar en helt ny färja då den nuvarande inte kommer att kunna köras mer än kanske 6-7 år. Här jobbar vi hårt för att även den svenska staten ska ta samma ansvar som den finska staten redan gör.

På återhörande!

 

Delrapporten överlämnad

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag på förmiddagen träffade vi – en delegation med finska och svenska företrädare – transportministern i Finland och överlämnade en delrapport över Kvarkentrafiken och dess framtid. Nu fortsätter arbetet i arbetsgruppen och en slutrapport med förslag ska överlämnas till det finska kommunikationsministeriet senast i september.

Vasabladet har skrivit lite på sin hemsida om vad som sägs i rapporten, och den skall också vara utlagd i sin helhet på den fisnka regeringens hemsida.

Trots ett ansträngt ekonomiskt läge så var det överlag positiva tongångar från den finska ministern,

Nu på Helsingfors flygplats, för vidare befordran hem till Umeå via Arlanda. På återhörande!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Transport- och infrastrukturfrågor i fokus

Av , , Bli först att kommentera 8

Tidigare i veckan deltog jag i Kommunikationskonferens på Hotell Lappland i Lycksele.

Deltagare från Sverige, Norge och Finland diskuterade infrastrukturfrågor med fokus på person- och godstransporter i öst-västlig riktning. Flera har bloggat, och skrivit debattartiklar och insändare med anledning av detta. Vi är alla – oavsett politisk färg – överens om vikten av att stärka stråket, och inte minst försöka få långsiktighet i trafiken över Kvarken.

Samma sak på S-tiden

Av , , Bli först att kommentera 10

Holmlund påstår på sin blogg att "högerregeringen lämnar Norrland åt sitt öde" och att regeringen sågar Kvarkentrafiken genom att inte ge statligt stöd.

Hmm. Nuvarande regering har samma linje som tidigare S-regeringar. Man ger, tyvärr, inte statligt stöd som på den finska sidan. Men det är som sagt ingen skillnad nu jämfört med tidigare.

När sossarna satt vid makten var det samma sak.

Rätt ska vara rätt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,