Etikett: VF

En utmanare mot lokaltidningarna? :)

Av , , Bli först att kommentera 6

I ett blogginlägg i lördags skrev Mikael Hansson (Infotech Umeå och ledamot av regeringens IT-expertgrupp kopplad till Digitaliseringskommissionen) om utmaningarna för Västerbottens lokaltidningar i en tid då det finns så många nya "nyhetskanaler".

Sjunkande upplagor, och ett alltmer diversifierat nyhetsutbud på en rad olika digitala arenor gör det onekligen tuffare. För fler och fler är det inte längre något anmärkningsvärt eller konstigt att inte ha en tidningsprenumeration. Man får nyheterna på annat sätt.

Hedersamt och riktigt kul att Hansson tar såväl mig som Skelellefteå AIK som exempel på hur lokaltidningarna inte klarar av att hinna med i nyhetsuppdateringarna. För egen del så lägger jag upp nyheterna om politiska beslut exempelvis på twitter, och Skellefteå AIK lägger upp på deras hemsida, medan lokaltidningarna publicerar motsvarande nyhet dagen därpå. De är alltså omkörda på förhand.

Ja, så är det. Genom ny teknik har sättet att sprida nyheter revolutionerats något oerhört. Vilket också ger oss inom politiken nya möjligheter att snabbt nå ut i nyhetsflödet utan att vara "utelämnade" till välviljan från nyhetschefer och journalister.

Men jag tycker att såväl VK som Folkbladet gör sitt bästa för att hänga med i svängarna och möta nya utmaningar.

För egen del förblir jag en trogen prenumerant. Av såväl VK som Folkbladet.

Positivt med mindre klasstorlekar

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag och övriga Alliansgruppledare om fördelarna med mindre klasstorlekar i grundskolan.

Bifogas nedan:

 

Mindre klasser bra för elever och lärare

Alliansen i Umeå vill se mindre klasstorlekar i grundskolan, eftersom färre elever per klass har många fördelar. Tyvärr säger de styrande socialdemokraterna nej.

Både VK och VF har skrivit på nyhetsplats om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Margareta Rönngren (S) anser emellertid att mindre klasstorlekar är en klassfråga, i den bemärkelsen att mindre klasser endast skulle gynna barn till höginkomsttagare (!). Vi inom Alliansen anser tvärtom att mindre klasstorlekar ger en god arbetsmiljö för alla elever, oavsett om de har låg- eller höginkomsttagare som föräldrar.

Det är dock en skrämmande syn som Socialdemokraterna och Margareta Rönngren redovisar när de på fullt allvar menar att mindre grupper i skolan endast gynnar barn till rika. Alla barn har faktiskt rätt till lugn och ro i skolan, oavsett vilken bakgrund de har!

Alliansen kommer att fortsätta arbeta för att minska klasstorlekarna på våra grundskolor i Umeå. Det är ett förslag som gynnar både elever och lärare.

Anders Ågren
kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)

Twitter, facebook m.m. bryter ned traditionella hierarkier

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens Västerbottens Folkblad har jag fått följande insändare publicerad:

 

Sociala medier bryter ned hierarkier

 

Det är positivt att lokalmedia med jämna mellanrum lyfter fram och belyser de sociala medierna, som alltmer spelar en stor roll i den offentliga debatten.

Inte minst VF:s chefredaktör Daniel Nordström är mycket aktiv på sociala medier och bidrar därmed till att massmedia är "med på tåget". Vi ser med användandet av s.k. sociala medier en utveckling som bryter ned befintliga hierarkier, även lokalt i Umeå och övriga delar av länet.

Sociala medier bidrar till att ge ökad insyn i nationell och lokal politik. För egen del använder jag bl.a. facebook, twitter och instagram. Utöver detta bloggar ju jag och flertalet övriga gruppledare på sedan ett antal år tillbaka. Förr var den politiskt intresserade tvungen att förlita sig på någon enstaka insändare i tidningen, samt journalisternas referat från fullmäktigesammanträden och presskonferenser. Nu går det istället att mer eller mindre i realtid följa de politiker man finner vara intressanta.

Steget att kontakta politiker har också blivit "kortare". På samma sätt finns det möjlighet för de partier och politiker som intresserar sig för den nya tekniken, att föra politiken närmare dem det berör. Moderaterna i Umeå har exempelvis en egen twitteranvändare – likså folkpartiet. Sen kan ju vän av ordning hävda att allt som skrivs på facebook och andra ställen inte är särskilt intressant. Må så vara. Men du väljer ju själv om du vill följa en politiker eller inte.

Det är just möjligheterna jag vill lyfta fram. Det är ingen tvekan om att hierarkier bryts ned i snabb takt. Avståndet mellan politiker och väljare blir mindre tack vare sociala medier, bloggar och annat. Informationen till väljare är bredare och mer omfattande än någonsin tidigare.

Jag hoppas att Umeås politiker och partier kan fortsätta gå i bräschen för att vara tillgängliga och öppna. Även Umeå kommun måste sträva efter att använda den nya tekniken på bästa tänkbara sätt för invånarnas bästa. Med sociala medier har vi fått ett utmärkt verktyg för att göra den demokratiska processen mer transparent. Det är sannerligen en positiv utveckling!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Boktips

Av , , Bli först att kommentera 8

I gårdagens VF blev jag intervjuad om litteratur och vilka böcker jag hade i min bokhylla. Ett lite annorlunda reportage än vad man som politiker brukar vara van vid. Men mycket trevligt!

Jag fick också möjligheten att lämna några boktips. För er som inte läser VF så kommer de här: Kathryn Stockett: "Niceville", Anthony Beevor: " Kreta – Erövring och motstånd", Lars Widding: Småstadskrönikan (fyra böcker om livet i Umeå 1920-1950-talet) och avslutningsvis JRR Tolkiens "Sagan om Ringen" m.m.

Har iövrigt tagit det lugnt hittills i helgen. Har dragit på mig en förkylning som inte riktigt vill ge med sig. Så efter en sväng på stan tidigare idag har jag passat på att läsa ut Mons Kallentofts "Sommardöden".

Men nog om det – nu är det dags att se på Melodifestivalen!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Även ledarsidorna reagerar mot förslaget till snusförbud

Av , , 4 kommentarer 12

Reaktionerna mot förslaget att införa snusförbud för Umeå kommuns ca 10.700 anställda är många och nyheten sprider sig fort. Ett löjets skimmer faller över Umeå.

Förslaget är lika dåligt nu som för två år sedan.

Idag tog såväl Dagens Nyheters ledarsida ställning mot förslaget, liksom VK via Ola Nordebo i en mycket välskriven krönika.

Jag hoppas verkligen att det inte går prestige i frågan, utan att övriga partier kan fundera igenom frågan ännu en gång. Snälla, låt oss kasta det här förslaget i papperskorgen en gång för alla.

Gärna stöd och hjälp till dem som vill sluta snusa, men inte förbud på arbetstid. Som DN:s signerade ledarsida avslutar sin kolumn med:

"Men grundfrågan är förstås denna: Vem äger ditt liv – du eller politikerna? Den dag vi slutar ställa oss denna fråga står alltid en grupp kommunala tjänstemän i högsta beredskap för att besvara den åt oss."

Snusförbud i Umeå blir fråga för KF redan på måndag

Av , , 2 kommentarer 13

Pressmeddelande 2011-11-24

Ågren (M): Umeå kommun ska inte leka moralpolis
– snusförbudet i Umeå blir en fråga för fullmäktige redan på måndag

Det uppmärksammade förslaget om snusförbud för Umeå kommuns anställda blir ett ärende på kommunfullmäktiges sammanträde redan på måndag. I en fråga till ordföranden för kommunstyrelsens personalutskott, Christer Lindvall (S), vill Anders Ågren (M) ha besked om hur Lindvall ser på förslaget, samt vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle få i praktiken. Politiskt beslut i frågan kommer slutgiltigt att tas på kommunstyrelsen den 6 december.

– Vi blir ju utskrattade! Jag kan inte tänka mig att Christer Lindvall (S) tycker att snusförbud är en bra idé, säger Ågren i en kommentar.

– Jag hoppas nu att alla tänker över detta en gång till. Kommunen ska i rollen som arbetsgivare inte springa runt och vara moralpolis. Vi borde ha viktigare saker för oss i arbetet med en bra arbetsmiljö för våra anställda än detta.

 

Frågan bifogas nedan:

 

Enkel fråga till ordföranden i kommunstyrelsens personalutskott, Christer Lindvall (S):

Vad tycker du om idén med snusförbud?

För två år sedan blev det en rejäl debatt kring förslaget om att införa snusförbud på arbetstid för Umeå kommuns anställda. Efter att många partier ändrade uppfattning så kastades förslaget i papperskorgen, men nu är förslaget tydligen högaktuellt igen.

På senaste KSAU fanns det ett förslag om att sikta ”på tobaksfri arbetstid 2013” för alla anställda inom kommunen. När jag yrkade avslag på förslaget så ändrade sig socialdemokraterna på så vis att man strök själva årtalet. Målsättningen om snusförbud finns alltså kvar i förslaget, men det är oklart om det blir 2012, 2013 eller något annat år. Ärendet avgörs slutgiltigt på kommunstyrelsens sammanträde den 6 december.

För två år sedan gjorde socialdemokraterna och övriga reträtt i denna fråga, och jag hoppas att det kan bli resultatet av debatten även den här gången. Utan att det behöver gå prestige i frågan – ingen skam ska behöva falla över den som ändrar ett dåligt beslut.

Mina frågor till Christer Lindvall (s) blir därför:

– Vad tycker du om idén med snusförbud för Umeå kommuns anställda?
– Om förslaget genomförs – kommer det bli fråga om sanktioner för de anställda som inte följer förbudet?

Umeå 2011-11-23

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

S tar inte ansvar

Av , , 1 kommentar 10

I dagens VF hade jag och MUF:s distriktsordförande i Västerbotten, Terese Andersson, inne vår insändare om konsekvenserna av S-förslaget till budget, med ökade skattebördor på företag och hushåll.

Det enda märkliga var att VF hade klippt bort mitt namn som undertecknare……

Bifogar insändaren, så som den skickades in till VF i ursprunligt skick.

 

S tar inte ansvar för de unga som moderaterna gör

Socialdemokraterna lägger en tung skattebörda på både företag och hushåll, totalt över 20 miljarder kronor i sin nya budget.

Bland skattehöjningarna återfinns höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT – avdrag och en ny så kallad vägslitageavgift. Pengarna som skattehöjningen inbringar används framförallt till stora satsningar på mer utbyggda bidragssystem. Allt detta motverkar arbetslinjen och människor, inte minst ungdomar, kommer återigen att systematiskt hamna i och fastna i utanförskap.

S-budgeten försvagar återhämtningen i ekonomin. Moderaterna vill ta ansvar för ekonomin och se till att alla har ett arbete. Det görs bland annat genom sänkta inkomstskatter för de som tjänar minst och sänkta arbetsgivaravgifter för unga vilket möjliggör att fler unga kan anställas och få ett arbete.

Genom att göra det lättare för människor att få ett arbete skyddar moderaterna de offentliga finanserna i en mycket stormig ekonomisk tid i övriga världen. Arbetslinjen gynnar alla, även de unga, och förbättrar förutsättningarna för fortsatt svensk välfärd.

Anders Ågren
Länsförbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Terese Andersson
Distriktsordförande
MUF Västerbotten

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Alla dessa KAOS-rubriker

Av , , 4 kommentarer 15

Vecka efter vecka kommer diverse krigsrubriker om "Kaos-" när det gäller Umeås positiva utveckling beträffande nya investeringar i vägar, byggnader och kvarter.

Det förväntas BYGGKAOS i Umeå när  nya byggnader skall uppföras i staden, det förväntas PLANERINGSKAOS när kvarter i centrum ska omvandlas, det råder VÄGKAOS när det investeras i nya viktiga vägar.

Ibland skulle jag tycka att det vore mer klädsamt att lyfta fram det positiva. Typ "Äntligen kommer den nya vägen" eller "Äntligen slut på långbänkarna – nu byggs det!" För vad är alternativet? Är månne alternativet bättre? Vägar som förfaller utan underhåll, bostäder som rivs för att människorna har flyttat från kommunen etc etc. Nej, självklart inte.

De allra flesta jag talar med har förståelse för att det under en period kan vara lite besvärligt att ta sig fram med bil på sträckor där man bygger ny väg, de har förståelse för att trafiken leds om under några veckor när man bygger om kvarter. För det görs ju inte för att jävlas med folk, utan tvärtom för att i slutänden underlätta och förbättra för alla oss som bor här. Sedan ska kommunen och andra inblandade att i vår makt för att göra det så smidigt som möjligt såklart.

Umeå växer – det ska vi vara fantastiskt glada över!

Vänstern en broms för tillväxten

Av , , Bli först att kommentera 9

Följande replik på (V) publicerad i dagens VF:

 

Vänstern är en broms för Umeås tillväxt

Vänsterpolitikern Irina Enbuska von Schantz (15/11) menar i en replik att Vänsterpartiet inte är tillväxtfientligt. Tyvärr pekar deras agerande i kommun- och rikspolitiken på motsatsen.

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för att höja skatterna, och i förekommande fall (som i Umeås) behålla redan höga skattenivåer. Enbuska von Schantz menar tydligen att den politiken gynnar småföretagare. Vänsterpartiets motstånd till entreprenader och valfrihet på det lokala planet är ytterligare exempel på hur deras tillväxtfientliga politik aktivt motverkar privata aktörer.

Att borgerligheten skulle minska den sociala och ekonomiska tillväxten är absurt. Alliansen har en rad förslag som ökar möjligheterna till ekonomisk tillväxt. Vi underlättar för nyföretagande genom ytterligare satsningar på företagsinkubatorer, vi vill införa s.k. utmaningsrätt för privata företag gentemot offentlig verksamhet och vi underlättar för människor att starta företag och anställa fler. Ju fler människor som kommer i arbete, desto mer resurser till välfärden.

Moderaterna och alliansen vill främja all företagsamhet, från småföretag till storföretag – det gynnar den sociala och ekonomiska tillväxten. Vänsterpartiet agerande är, tyvärr, en broms för Umeås tillväxt.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

251 kommuner har lägre skatt än Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VF skriver vi gruppledare för Allianspartierna om behovet av sänkt skatt i Umeå, som en replik till ledarsidan.

 

251 kommuner har lägre skatt än Umeå

 Lars Bodén hävdar på ledarplats (VF 5/6) att Alliansens förslag om sänkt skatt den kommande mandatperioden är ”naivt”. Naivt? Vi rekommenderar Bodén en studieresa till någon av landets 251 kommuner där man faktiskt har lägre skatt än i Umeå. Självklart går det att ha lägre skatt, med bibehållen kvalitet i välfärden.
 
Varje år betalar den genomsnittliga familjen i Umeå ungefär 10 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. Det motsvarar två kronor i skatt till umebornas nackdel.
 
Den frågan vi ställer oss i Allians för Umeå är om den högre skattenivån resulterar i mer kvalité i skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, bättre snöröjning och andra kommunala ansvarsområden?
 
De undersökningar som finns visar inte generellt att kvaliteten i Umeå är bättre än jämförbara städer. Lösningen är alltså inte höga skatter utan att använda varje skattekrona på rätt sätt.
 
Umeå kommun gör år efter år ekonomiska överskott. Trots att vi på sistone gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet, har Umeå kommun kunnat spara pengar i ladorna. Som det ser ut idag skulle det vara möjligt att sänka skatten i Umeå och på sikt med en hel skattekrona utan att det skulle få effekter i vår välfärd.
 
Med Alliansens budgetförslag på lokalplanet skulle en familj i Umeå få behålla 5 000 kr mer i plånboken varje år. Därtill ökar Umeå sin konkurrenskraft gentemot andra städer och vi skapar bättre förutsättningar för att företag vill välja att etablera sig i Umeå istället för på andra ställen.
 
Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för valet av Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så.
 
Anders Ågren
Kommunalråd (m)
 
Sven-Olov Edvinsson
Gruppledare (c)
 
Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)
 
Anders Sellström
Gruppledare (kd)
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,