Fiskedygn Vojmån

Av , , 8 kommentarer 5

Fiskedygn.

Vojmåns fiskevårdsområde (FVO) sålde 2007 fiskekort motsvarande 1297 fiskedygn. Nu har flera varit inne och påstått att den siffran är fel. Nu senast var det Jani Ahonen som påstår att det sålts 3000 fiskedygn då hela Vojmån inte ingår i fiskevårdsområdet.

Delvis har de rätt nämligen att några mindre partier av Vojmån inte ingår i Vojmåns FVO.
Däremot anser jag att 3000 fiske dygn är helt missvisande.

Om man tittar på kartan över de olika FVO som finns i Vilhelmina kan man se att längst upp i Vojmån mot Vojmsjön så ingår kanalen ovanför Gråtanån i Vojmsjöns FVO.
Längst ner mot Volgsjön ingår delen nedströms väg E45 i Volgsjöns Fvo.
Om nu Jani Ahonens påstående är riktigt innebär det att det säljs mer fiskekort i kanalen och i det flacka partiet nedströms Lövåsen är i resterande dela av ån.
Enligt Janis siffror skulle dessa två korta avsnitt stå för 1700 fiskedygn och resterande del av Vojmån för 1300 fiskedygn.

En fråga som då infinner sig är varför ser man inte att Jani är och fiskar på dessa ställen när visar sina bilder?

Tittar man på statistiken i övrigt ser man också att Vojmåns FVO har haft en vikande fiskekortsförsäljning de senaste åren. Samtidigt har Kultsjöån ökat. Den är reglerad ungefär på det sätt som Vojmån föreslås bli efter en överledning.

ORGANISATION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

VOJMÅNS FVO 1277 1590 2900 2115 2071 1895 2195 1297

8 kommentarer