JA eller Nej

Av , , 1 kommentar 6

Vem vill inte ha ett jobb?

Om det blir JA i folkomröstningen kommer Vilhelmina kommun att skriva ett juridiskt bindande avtal med Vattenfall som garanterar att vi får 40 milj. kr och vindkraftverket som ger minst 5-7 milj. kr årligen. Detta kommer att vara det som gäller oavsett om miljödomstolen säger att det ska tappas mera vatten i Vojmån än vad förstudien sagt.

Vi kommer inte att få lägre ersättning.

Om kraven från miljödomstolen blir så hårda så att Vattenfall gör bedömningen att det inte är lönsamt så genomför det inget projekt.

Vad händer efter folkomröstningen på söndag?

Vid ja

1) Ja i folkomröstning
2) Avtal mellan vattenfall och kommun
3) Fullmäktige ändrar översiktsplanen
4) Vattenfall prövar ärendet i miljödomstolen
5) Vattenfalls styrelse beslutar om projektet ska genomföras eller ej
6) Byggstart

Vid nej

1) Fullmäktige säger nej till överledning
2) Omprövning av vattendomen fortsätter. Utfallet är MYCKET osäkert. Inga garantier finns.

Vid ett Ja får vi möjlighet att restaurera ån, skapa fiskecamper runt ån, göra tillgänglig för allmänheten och rörelsehindrade. Vi får 200 jobb i minst fem år. Pengar till att utveckla näringslivet och kommunen.

Vid ett nej har vi kvar ån i sitt kraftigt reglerade och inte så bra skick, inga pengar, inga jobb.
Turismen runt ån ger 2 årsjobb idag. Hur många får vid ett nej?

Om du tror att Ån idag garanterar ett tillskott av jobb i Vilhelmina ska du rösta nej.

Tror du att 40 milj kr i engångsersättning, 5-7 milj kr årligen och 200 jobb sätter fart på Vilhelmina då ska du rösta JA.

1 kommentar