S och V:s yrkande vid gårdagens kommunstyrelse sammanträde.

Av , , 4 kommentarer 7

 Kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-15, ärende nr 19,

sid 30-34 i föredragningslistan.

 

 

Vi har tagit del av den konsekvensanalys som tagit fram i samband med utvärderingen av anbuden jämfört med verksamheten i kommunens egen regi. Efter egna efterforskningar och utifrån den analys vi hittills har hunnit genomföra så ser vi ingen fördel med att lägga ut verksamheten på entreprenad.

I handlingarna hitta vi ingen utvärdering av Vilhelmina kommuns kostnader enligt de i anbudsförfrågan uppställda fiktiva volymerna. Detta anser vi vara en brist i utvärderingen och ger en missvisande bild av vilken driftsform som är effektivast både ur ett kostnadsperspektiv men även ur kvalitetssynpunkt.

Vi är istället ganska säkra på att det kommer att bli dyrare då samordningsvinsterna försvinner och att kommunen istället måste köpa kompletteringstjänster till en kostnad som vida överstiger den besparing som förväntas uppstå om upphandlingen genomförs och sommar- och vinterväg underhållet läggs ut på entreprenad.

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på

att samtliga inkomna anbud förkastas då de visar på en högre kostnad för verksamheten totalt under avtalstiden på fem år.

att upphandlingen avbryts

att verksamheten fortsättningsvis bedrivs av kommunen i egen regi då det är för det förmånligaste alternativet.

 

Åke Nilsson                              Margareta Löfgren                                 

Gruppledare (S)                                   Gruppledare (V)                 

4 kommentarer
Etiketter:

Dyrare med upphandling i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 10

Allians för Vilhelmina har beslutat att upphandla sommar och Vinterväghållning på entreprenad trots att det blir dyrare än i kommunens egen regi.

 

5 personer kommer att sägas upp från Vilhelmina kommun.

Vid kommunstyrelsen sammanträde har den borgerliga majoriteten idag beslutat att anta ett av de anbud som lämnats in.

Majoriteten har inte genomfört någon som helst jämförelse mellan de lämnade anbudens totalpris gentemot att verksamheten genomförs som idag i kommunens egen regi.

Med det nya anbudet kommer kommuninnevånarna att få en sämre kommunal service till en högre kostnad när man räknar in alla konsekvenser av att sommar- och vinterväghållningen läggs ut på entreprenad.

Vi kämpade in i det sista för att få borgarna att ta sitt förnuft till fånga .

S och V har gjort en egen utvärdering med hjälp av uppgifter från tjänstemän och medarbetare inom verksamheten.

Den visar att det blir c:a 500 000 kr dyrare per år i fem år med det nya anbudet. Sju politiker från S o V har besökt verksamheten för att bilda sig en egen uppfattning om hur verksamheten bedrivs.
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Bli först att kommentera