Utanförskapet ökar

Av , , 12 kommentarer 10

Nu börjar vi se facit av det borgerliga styret både på riksnivå och här hemma i Vilhelmina.

Försörjningsstödet har fördubblats med de borgerliga vid makten, från 1,5 milj. kr 2006 till knappt 3 miljoner 2009.

Ansvaret vältras över till kommunerna och individerna får sitta emellan.

Vi har inte råd med en klasspolitik som ökar klyftorna.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD Helår

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd

128

127

120

155

153

183

Utbetalt försörjningsstöd i tkronor             

1 741

1 781

1 592

2 048

2 584

2 966

12 kommentarer