Vem vågar lita på KD?

Av , , 4 kommentarer 15
Jag har tittat på Kd:s. vallöften från förra valet 2006.
Inte mycket har genomförts.
 
Här kommer ett axplock.
 
I Vilhelmina aktuellt kunde vi läsa följande:
 
Näringslivsorganisationen ska förstärkas och effektiviseras. Företagaren ska ha ett tydligt stöd i utvecklingsarbetet.
 
Hur blev det. Hälften av de anställda vid näringskontoret har sagts upp. Mer än hälften av pengarna har tagits bort.
 
Ej genomfört.
 
Megaattraktion som turistisk motor.
Vildmarksparken och köldkammaren skall lotsas fram.
 
Inget har gjorts.
 
Ej genomfört.
 
Lokalt näringslivsråd för samverkan kommunen – företagare.
 
Ej genomfört.
 
Flygledarutbildning till Vilhelmina. Utbildningar i Europa söker luftrum.
 
Ej genomfört.
 
Inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare
 
Ej genomfört
 
Förebygg tidig alkohol- och drogdebut hos unga.
Vad har hänt. Det förebyggande drogarbetet har lagts ner.
 
Ej genomfört.
 
Det finns mycket mer att syna i deras vallöften. Jag stannar här så länge.
Varför ska man kasta bort en röst på ett parti som lovar runt och håller tunt?
 
Inget händer med KD vid makten.
 
4 kommentarer
Etiketter:

Mikael Fjellstedt 19

Av , , 5 kommentarer 7

5 kommentarer