Julle gillar vitsar

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Här kommer ett klipp från Håkan Juholts välkomsthälsning på kongressfesten.

 

Bli först att kommentera

Jubelstämmning med Juholt

Av , , Bli först att kommentera 11

Kolla på detta klipp. Juholts sista 5 min i sitt installationstal.

Vilken avslutning!

Vilken stämmning!

 

Bli först att kommentera

Tidernas självmål!

Av , , 5 kommentarer 10

Vad Centerpartiet gör på sina luncher borde man kanske hålla för sig själv. I grannbloggen kan man läsa om de mest horribla slutsatser om kommunal verksamhet som kunnat skådas på långliga tider. Vad man möjligen kan hoppas på är att det är någon med haltande information och godtroget sinnelag som författat inlägget. Skulle det däremot vara någon med hygglig erfarenhet av kommunalpolitik, ja då är situationen allvarlig, mycket allvarlig.

Förskolebygget på Strandvägen som finns med i bloggen – skulle enligt uppgift kosta 1,4 miljoner men har tydligen kostat 6,4 miljoner kronor?! Var finns denna redovisning att uppbringa? Vad har den uppgiften att göra med att det skulle bli billigare med privata förskolor? Äpplen blandas friskt med päron utan minsta tillstymmelse till förklaringar. Vem är beställare, vem är ansvarig – antydningar görs om att beställningar har gjorts av personal som inte haft det ekonomiska ansvaret. Men, kära läsare – vad som däremot är fullständigt klart är att beställningen, genomförande och slutförande av detta bygge skedde före den 1 november 2010! Vet ni vilka som hade det politiska ansvaret före detta datum – ja just det, den borgerliga alliansen med Centerpartiet i spetsen, med ett centerpartistiskt kommunalråd som huvudansvarig!
De må vara precis hur det vill med tjänstemannaansvaret, men det s k revisionella ansvaret – det verkliga ansvaret alltså – ligger till 100% på politikerna, på de politiker som bestämde och som var i majoritet i kultur- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige – före den 1 november 2010. Gissa vilka som kommer att vara måltavla i den kommande granskningen av detta bygge? Tids nog får vi veta hur det förhåller sig då, enligt vad jag hört, en fullständig redovisning av projektet har beställts genom den nuvarande kommunledningens försorg och genom styrelsen i Vilhelminabostäder AB. Det finns ett ordspråk som ligger nära till hands att rekommendera i detta fall – ”Man ska inte kasta sten i glashus …”.
Man skriver vidare om bollhallen, om omorganisation inom socialnämnden, man skriver om jäv inom miljö- och byggnadsnämnden, om upphandlingar m m. Man sprider osakligheter omkring sig på de mest fördomsfulla sätten. Månne formuleringarna vara ämnade att sätta igång osakliga diskussioner för att kasta skit på Socialdemokraterna? Men därvidlag har man nog gjort tidernas självmål!
Centerluncherna verkar vara tidernas skvallercentral med osakligheten som främsta kännemärke, men det är väl därför som ingen vågar underteckna skvallerspalten.
 
KG Abramsson   Åke Nilsson
5 kommentarer

Strandpromenaden ver. 2.0

Av , , 3 kommentarer 10

Strandpromenaden längs med Volgsjön har blivit mycket populär. Vi byggde den under förra mandatperioden som S+V styrde kommunen.

I vårt handlingsprogram har vi sagt att vi ska fortsätta att bygga ut den så att den löper runt hela tätorten.

Nu har förvaltningen fått uppdraget att projektera hur nästa etapp kan se ut.

När vi fått förslaget efter sommaren så kan vi börja planera in det i kommande budgetar.

En god livsmiljö är en av många förutsättningar för framtidstro och tillväxt.

3 kommentarer

Nu är bollhallen på G

Av , , 1 kommentar 9

Hej

Nu är arbetet igång med Bollhallen eller sporthallen som en del säger.

Arbetet planeras starta v18-11 med markarbeten och avslutas v 13-2012 med slutbesiktning.

NCC har varit här idag med 6 personer för att besikta nuvarande hall och förutsättningarna för byggstart.

Vi håller vad vi lovar.

1 kommentar

Vojmåns vänner glider undan ansvar

Av , , 6 kommentarer 13

Vojmåns vänner vacklar

Nu har vi fått läsa om att Vojmåns Vänner avvecklas.
Det var väntat.
Nu slipper de stå för de löften de gav inför folkomröstningen.3
De lovade långsiktiga jobb om vi röstade nej. Mera jobb skulle skapas än de jobb som blivit följden av överledningen. De lovade att de skulle bli mycket bättre än de satsningar som överledningen skulle ge.
Här kommer ett axplock ur det som skulle komma kommunen tillgodo om överledningen genomförts;
        10 miljoner skulle investeras i Vojmån för att rusta upp den.
        Kommunen skulle få 40 miljoner till näringslivsinvesteringar.
        Kommunen skulle få ett vindkraftverk med en årlig avkastning på c:a 7 miljoner kr.
        Till detta kommer en massa arbetstillfällen under 5-7 år och ett bättre fiske i Vojmån.
Inte att undra på att de skyndar sig att lägga ner Vojmåns vänner så de slipper föra denna debatt.
Men vi minns vilka som stod i bräschen för det hela. Ronny Thellbro och Göran Jonzon.
Nu väntar vi med spänning på de utlovade jobben och miljoner till vår kommun.
När kommer det utlovade Shangri-La??
6 kommentarer

Bollhallen blir snart verklighet.

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu är det klart. Bollhallen byggs!!!!

Vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen så antog vid ett av de anbud som kommit in.

Nu är vi på gång.

Så fort vi bara är klara med alla avtal mellan entreprenören och kommunen så sätter vi igång.

Vi levererar det vi lovat i valet.

 

 

Bli först att kommentera

Försäkringskassan

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen så beslutade vi att skicka iväg nedanstående skrivelse till försäkringskassan.

 
Försäkringskassan
103 51 STOCKHOLM
 
Ang medias rapportering om försäkringskassans indragningar
 Vi har genom medias rapportering tagit del av Försäkringskassans planer på indragningar av servicekontor i landet.
Vilhelmina kommun önskar få besked snarast på vilket sätt detta kommer att påverka försäkringskassan verksamhet i Vilhelmina.
 Vilhelmina 2011-03-02
VILHELMINA KOMMUN
 
Åke Nilsson                                             Karl-Johan Ottosson
Kommunstyrelsen ordf.                            Kommunchef
Bli först att kommentera