Var tog miljonerna vägen?

Av , , 2 kommentarer 17

Vilhelmina kommun har byggt en ny förskola på Strandvägen.

En mycket fin förskola med flera avdelningar.

Projektet startades och slutfördes under förra mandatperioden. Nu visar det sig att den blev 4 gånger dyrare än beräknat!!!?

Ansvarig för bygget var Kultur-och utbildningsnämnden, KUN, med Jonny Kärkkäinen (KD) som ordförande.

Samma Jonny Kärkkäinen, JK, som i dagens VF uttalar sig om att miljonlånet till Kittelfjäll är att räkna som borta.

Vi har säkerhet för lånet på en miljon.

Kärkkäinen har låtit kostnaden skena iväg med 4 miljoner som kommunen nu måste betala.

4 miljoner som man inte haft någon som helst koll på.

JK har vetat om att kostnaderna skenat men inte informerat nämnden.

Smart att inte ta några beslut i nämnden. Då kan ingen överklaga.

Inte undra på att man vill fokusera på överklagningar och pressmeddelanden om Kittelfjäll.

Strategin är tydlig.

Om vi jagar sossarna så kanske ingen märker hur pengarna rullat i KUN.

Kommunrevisionen håller på att granska ärendet. Få se vad de kommer fram till.

Kommunens årsredovisning har inte blivit fastställd ännu på grund av detta.

2 kommentarer
Etiketter:

Konkurs

Av , , Bli först att kommentera 14

 Idag har vi fått veta att CloudBerry Village AB försatts i konkurs.

Igår skickade allians för Vihelmina ut detta pressmeddelandet undertecknat av Rickard Norberg.

Deras text är i svart och mina kommentearer i rött.

Varsågod.

Miljonlånet till Cloudberry Village

Med anledning av debatten kring miljonlånet vill alliansen ge sina synpunkter på ärendet.Ärendet kring lånet till Cloudberry Village fanns inte på föredragningslistan till mötet och lyftes inte heller upp som ett eget formellt ärende på mötet utan togs upp under ett annat pågående detaljplansärende.

I förvaltningsrättens beslut framgår det med all tydlighet att ett ärende kan tas upp direkt på mötet utan formell beredning i au.

Ingen i alliansen har varit med i beredningen av detta ärende och inte heller tagit initiativ till att föra upp frågan om ett lån till cloudberry Village på den politiska dagordningen.

Torsdagen 28/10 -2010 kallade jag samtliga gruppledare i det nyvaldakommun fullmäktige till en informationsträff på kvällen ang. detta ärende. Ingen var emot detta. PA träffade jag dagen innan då de inte kunde vara med på torsdagen.

Kvällen före kommunstyrelsen 3/11 deltog kommunstyrelsen vice ordf., FP, i en överläggning ang detta ärende.

 Ansvarigt för ärendet vilar helt på den politiska majoriteten i kommunen och skulle alla fakta varit kända den 3 november hade alliansen reserverat sig i protokollet.

Ingen lade något motyrkande under mötet 3/11 och ingen reserverades sig. Ett enigt beslut med andra ord.

Ärendet diskuterades under i stor sett hela dagen och alliansen ajournerade sig flera gånger pga. oklarheter i ärendet. 

Detta visar att tid gavs till att svara på frågor och kontakta andra partimedlemmar.

Det som var direkt avgörande för vårt slutgiltiga ställningstagande blev en direkt fråga från alliansföreträdarna till kommunledningen om lagligheten i ett lån till Cloudberry Village. Svaret blev att lånet var lagligt.   

Vi svarade att enligt vår bedömning var det förenligt med kommunallagen. Sitter man i kommunstyrelsen förutsätts det att varje ledamot har viss kunskap om kommunallagen och övriga lagar. Att skylla på andra visar att man inte tar något eget ansvar i denna fråga.

Majoriteten vill inte heller tala högt om de vidare lånebesluten till Cloudberry Village dvs. 2,98 miljoner i nyemissionen.

2,98 milj är köp av aktier och inget lån. Detta har godkänt av kommunfullmäktige och är inte överklagat till förvaltningsrätten. Mao så gäller beslutet om köp av aktier. OBS detta är inget lån. Fel av alliansen.

Alla i alliansen reserverade sig mot detta beslut.

Beslutet om att köpa aktier för 2,98 milj togs vid ett senare sammanträde, 7/12. Detta ärende var inte uppe till behandling 3/11.

Genom debatten kring miljonlånet vill den socialdemokratiska majoriteten fly undan sitt eget ansvar för både miljonlånet och beslutet om deltagandet i nyemissionen.

Vi inom S+V har hela tiden tagit vårt ansvar i detta ärende. Genom sina uttalanden och detta pressmeddelande visar alliansen tydligt att de försöker komma med efterhandskonstruktioner för att ta politiska poäng.

Alliansen och dess företrädare i kommunstyrelsen visar med all tydlighet att de inte vågar stå för sina beslut.

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 101220 godkänt alla transaktioner i detta ärende.

Detta beslut är inte överklagat och har således vunnit laga kraft.

Miljonlånet är därmed lagligt enligt fullmäktiges beslut.

 

Allians för Vilhelmina

Enig kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 13

När Vilhelmina kommun lånade ut miljonen till CloudBerryVillage så var kommunstyrelsen enig.

Även Kristdemokraterna i Vilhelmina står bakom beslutet.

Bli först att kommentera

Miljonen

Av , , 1 kommentar 13

Det är flera som frågat mig om vi fått tillbaka miljonen vi lånade ut till Kittelfjäll. Lånet förföll till betalning i lördags, 30/4.

Vi har inte fått in några pengar idag.

Vi kommer att ta kontakt med Cloud Berry Village i veckan för att höra när de tänker betala.

Om det inte har betalningsförmåga får vi begära ut pengarna genom den pant vi har i fastigheterna i Malgovik.

Till alla olyckskorpar som sitter och kraxar kan jag bara säga att kommunen har inte förlorat något på denna affär.

Vi har snarare visat att vi tror på en utveckling i Kittelfjäll. Detta har fått andra investerare att våga satsa i vår kommun.

Vi måste visa att kommunen är en aktör att räkna med i tillväxt arbetet.

Tillsammans blir vi starka.

1 kommentar

1:a maj firande i Vilhelmina

Av , , 1 kommentar 8

Här kommer ett klipp från dagens firande i Vilhelmina.

Drygt 80 personer deltog i demonstrationståget och över 120 pers vid talet, fikat och underhållningen.

Tack alla ni som deltog och alla som ordnade och donade med dagens festligheter.

 

1 kommentar
Etiketter: , ,