Ni kan om ni vill

Av , , 1 kommentar 28

Vi kan i uppreda artiklar och uttalanden läsa om borgarna i Vilhelmina

De borgerliga partierna i Vilhelmina fortsätter med sitt mantra, gör om val fullmäktige så blir allt bra! De påstår också att mötet den 15 augusti mellan alla gruppledarna i Vilhelmina i gav nåt resultat.

De fick besked från oss att vi inte kommer att göra om våra val till olika nämnder och styrelsen.

Det krävs att alla förtroendevalda självmant och skriftligen avsäger sig sina uppdrag. Kommunfullmäktige kan inte frånta ta någons sin plats bortsett från några få undantag som inte är tillämpliga i detta fall.

Däremot meddelande vi de borgerliga företrädarna där bland annat Jonny Kärkkäinen ingick att de kan själva göra om alla sina val när de så önskar. Vi lovade också att inte lägga oss i vilja de väljer till respektive ledamöter och ersättare. De fick också klart för sig att vi kommer att behålla funktionen som vice ordföranden i kommunstyrelsen. Övriga vice ordförande poster får de fördela sinsemellan.

Varför väljer Jonny Kärkkäinen och borgarna att basunera ut att de inte fått gehör för sina frågor eller som Jonny Kärkkäinen säger ” Vi fick en käftsmäll istället”.

Sätter man ihop detta i sitt sammanhang så inser man att de inte vill lösa upp det hela utan istället framställa sig som martyrer i media. Detta för att dölja att de inte har någon egen politik att lyfta fram utan drivs av att överklaga och skicka ärende på återremiss. Allt för att försvåra för oss att driva utvecklingen framåt i Vilhelmina.

Jonny och Company. Ta ert ansvar.

Sluta tjura och börja jobba.

1 kommentar
Etiketter:

Sveket mot de borgerliga väljarna i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 29

Idag har vi via media fått veta att de borgerliga partierna (C,FP, KD,M) inte kommer att delta i dagens kommunfullmäktige sammanträde där beslut kommer att tas i viktiga frågor för Vilhelminas framtid.

Vilka signaler skickar det till Vilhelminas väljare?

Om jag som väljare valt en företrädare från borgarna skulle jag känna mig väldigt besviken.

Att överge det högst beslutande organet i kommunen där man är direktvald av folket är en skymf mot demokratin.

Det man kämpar om i andra länder med risk för sitt eget liv avstår man från för att försöka skapa politiska poäng för egen del.

Vi Socialdemokrater och Vänsterpartister tar våra uppdrag på fullt allvar och respekterar väljarnas vilja.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tror på möjligheternas Vilhelmina.

 

Åke Nilsson                  Margaretha Löfgren                                                                                  

Gruppledare (S)           Gruppledare (V)                                                                          

Bli först att kommentera