Invigning av sporthallen

Av , , 5 kommentarer 26

Det skrivs och tycks på många håll om invigningen av sporthallen.

Kommunstyrelsen beslutade i veckan som var att avsätta maximalt 200 000 kr till invigningsaktiviteter av sporthallen.

Det kommer att vara aktiviteter under hela veckan.

Eleverna i byaskolorna kommer att bussas i till tätorten. Det kommer att vara öppet hus både på kvällar och på lördagen.

Den officiella invigningen kommer att ske på torsdag 10/5 kl. 1200.

På fredag kväll kommer det att hållas en invigningsfest där politiker, tjänstemän och organisati0ner kommer att bjudas in. Allt från företagare, idrottsföreningar till PRO.

Vi marknadsför oss också i grannkommunerna och bjuder in kommunledningarna från åtta grannkommuner. Fredagens middag och festligheter beräknas kosta drygt 100 000 kr.

Budgeten har en god marginal med de anslagna medlen på 200 000 kr.

Vi gör detta för att visa upp vilken tillgång sporthallen kommer att vara för föreningslivet, lärarna och eleverna men även för dem som vill anordna ett större arrangemang.

Fredagens festligheter blir också ett test av hur hallen fungerar för större arrangemang.

Maria Kristoffersson har hakat på det populistiska drevet och ondgör sig över slöseriet med pengar.

Hon glömmer gärna bort att borgarna lade ner elevboende utan att läsa hyreskontraktet.

Det kostade kommunen 2,8 milj. kr i hyra i två år utan någon verksamhet.

Snacka om slöseri.

5 kommentarer