Ensidiga reportage

Av , , 1 kommentar 24

Samverkansprojektet Destination South Lapland AB har verkligen hamnat i fokus i flera olika media.

Nu när allt är avslöjat styrelsen öppet redovisat allt som hänt då måste inläggen vinklas till. Senast kunde vi se i Västerbottensnytt i kväll hur man letat upp de mest kritiska rösterna i Dorotea. Ett fd kommunalråd som inte ser nyttan med nåt samarbete överhuvudtaget. Ett företag som nyligen startat upp och inte har historien. Likaså en ny näringslivschef som inte varit med om hur det startat. Hur kan man tro att bokningarna ska välla in när vi precis har anställt allt folk som ska jobba i projektet? Hur kan man säga att det inte finns några bokningsbara produkter när det finns över hundra olika på hemsidan? I måndags var det 57 företag som skrivit avtal med projektet. Varför inte intervjua några fler än de som inte varit med?

Media och i det här fallet Västerbottensnytt verkar var mest intresserade av att hitta några konflikter och blåsa upp dem i tv rutan. Att berätta i positiva ordalag om hur vi lyckats få 15 miljoner i projektmedel till regionen för att utveckla turismnäringen det är helt ointressant.

Det är kanske dags att göra en Holmlund; att bara ge intervjuer till vissa media.

1 kommentar

Destination SouthLapland är på G

Av , , Bli först att kommentera 13

Alla åtta anställda i Destination SouthLapland samlades i Saxnäs för Kickoff inför höstens arbete. Nu är alla på plats efer vårens rekryteringar. Det finns fyra affärsutvecklare i projektet. En vardera i de deltagande kommunerna Vilhelmina, Åsele Dorotea och Strömsund. Två säljare, en ekonom/adm och så projektledaren.

Aktivitetsplaner och strategier för att attrahera besökare till destinationen har fyllt de två dagarna i Saxnäs. Nu fortsätter de runt i kommunerna för att träffa leverantörer och kunder.

Från vänster stående: Thomas Pierrou säljare, Trude Westgaard affärsutvecklare Dorotea, Kerstin Eriksson ek/adm Vilhelmina, Sofi Jonsson projektledare Strömsund, Magnus Hedberg affärsutvecklare Åsele.

Sittande från vänster: Ida Collin affärsutvecklare Strömsund, Lotta Olofsson affärsutvecklare Vilhelmina, Per Mellström säljare.

Destination South Lapland AB

Av , , Bli först att kommentera 13

Här kommer lite information om vad som händer i Destinationsprojektet.

Besök hemsidan

Projektet

Destination South Lapland är ett projekt där Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsunds kommuner samarbetar för att utveckla besöksnäringen i området. Projektet löper från februari 2012 – december 2013 och omfattar 11,3 miljoner. Finansiärer är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Västerbotten samt de fyra kommunerna.

Organisation

 Under en inledande fas har projektorganisationen byggt upp. Rekryteringsprocessen har varit omfattande och tidskrävande. Den första medarbetaren anställdes 15 februari och senaste 15 augusti. Organisationen är idag klar med åtta anställda – projektledare, ekonomiansvarig, lokala affärsutvecklare/reserådgivare i varje kommun, affärsrese-säljare samt säljledare. Den lokala förankringen med destinationskontor i varje kommun har visat sig vara mycket viktig och värdefull. Den första kontorsplatsen har varit klart sedan projektets början och det sista blev klar 18 juni. De lokala affärsutvecklarna/reserådgivarna har egna fokusområden förutom de ordinarie arbetsuppgifterna att besöka företag, göra paket, arrangera aktiviteter, administrera bokningssystem och ta emot förfrågningar/bokningar. Dessa fokus-områden är web, bokningssystem, grupp- & konferens, kvalitet, värdskap, samekulturturism och norska marknaden.

Praktikant MIUN

Under maj har vi därtill haft en praktikant från turismprogrammet på MittUniversitetet som varit DSL behjälplig med inventering av bäddar och evenemang bland annat.

Kontaktnät

Under projektets inledande fas har viktiga kontakter upparbetats och samarbeten inför framtiden initierats. Allt ifrån finansiärer till turist- och företagarorganisationer att samverka med och möjliga partners och kunder har kontaktats.

Affärsutveckling

De lokala medarbetarna har besökt över 60 turistföretag i området och haft kontakt med än fler. Företagen är mycket positiva till kontakten med DSL. På ett handgripligt och konkret sätt hjälper DSL företagen med att sätta ihop säljbara produkter, ge tips och råd till merförsäljning och utveckling. Det uppskattas av företagen då de har svårt att få tiden att räcka till för att göra detta arbete helt på egen hand. Företagen ges även undervisning i bokningssystemet och hur de kan arbeta med det och styra tillgänglighet i sina produkter.

Aktiviteter

DSL har medverkat i företagsträffar, informerat på skolor och öppet hus dagar samt även arrangerat nätverksträff mellan turistföretag som var mycket uppskattad och ledde till konkret samarbete mellan företagen vad gäller aktiviteter. DSL har tagit initiativ till och arrangerat företagsbesök för kommunledning och -avdelningar i området.

Produkter:

Paketen på hemsidan har bytts ut alltefter säsong mot nya aktuella paket. Drygt 35 nya produkter har lagts upp. Idag finns 102 bokningsbara produkter på DSLs hemsida.

Leverantörer

Mer än 60 turistföretag har besökts ute i kommunerna, varav många fler än en gång. Vid projektets ingång fanns mindre än 30 leverantörer kontrakterade. I dagsläget är 57 leverantörer kontrakterade och varje vecka blir det fler. Numera hör turistföretagen av sig själva och vill gå med och bli leverantör i DSL.

Web:

Hemsidan har uppdaterats och nyheter läggs upp löpande. Den har genererat 46 802 sidvisningar och närmare 20 000 unika besökare under första halvåret. I sociala medier finns DSL representerat på Twitter, YouTube samt Facebook där DSL nu knutit till sig snart 300 som prenumeranter, varav 63% är kvinnor och 34% män. Kvinnor i åldern 25-35 år största gruppen, men hela ålderssegmentet 25-54 år av båda könen är starkt representerat bland DSLs prenumeranter. Förutom att allt fler följer oss, så märks tydligt en ökad interaktivitet och engagemang med fler kommentarer, delningar och egna inlägg i vår logg vilket är glädjande. DSL har nått ut till drygt 40 508 personer genom Facebook.

Marknadsföring

DSL har marknadsförts genom olika mediakanaler allt från print, redaktionellt till web, sociala medier och nyhetsbrev. Huvudfokus under perioden har varit privatmarknaden. DSL har bland annat haft kampanjer inför sommaren i printannonsering nationellt och riktat mot Mälardalen i första hand samt även Norrlandskusten och Norge. Vi har i första hand satsat på kvalitets magasin och fackpress med längre livslängd då det visat sig ge bäst resultat i förhållande till finansiell insats. Totalt har DSL nått ut med annonsering i drygt 2,1 miljoner upplagor. Annonseringen har varit mycket tydlig där olika passande paket lyfts fram för att locka till bokning. DSL har därtill även uppmärksammats med tio redaktionella inslag i media både här i området samt mot Norrlandskusten, Norge och nationellt – t.ex. i ATV Quad och Aftonbladet Söndag som guidades i Stekenjokk av DSLs medarbetare. Fler av magasinen i Mälardalen mfl fackpress har öppnat för möjligheten att ge DSL redaktionellt utrymme.

DSL har tagit fram en mässmonter och tillhörande utrustning samt roll-ups till varje destinationskontor och profil t-shirts. DSL har deltagit på Åsele Marknad vilket gett närmare 200 kontakter över hela Sverige och även Finland och Danmark samt två leads till konferenser. I höst deltar DSL på Wintershow mässan i Stockholm tillsammans med leverantörer och inför nästa vår är flera mässor inbokade. Roadshows i Norge och Norrlandskusten planeras just nu.

Nya aktiviteter planeras löppande.

Marknadskontor

DSLs filial i Stockholm har bemannats av lokal personal från området. Det har varit allt från 2-19 besökare på en dag och det har även gjorts bokning direkt över disk. Affärsresesäljare och säljledare har kontoret som sin bas. DSL har varit i kontakt med flera företag och organisationer för events i marknadskontoret.

Konferens

Vi har idag några möjliga leads på äventyrskonferenser som vi arbetar med och några gruppresor har redan besökt DSL. Då affärsresesäljare och säljledare nyligen tillträtt så kommer utökade krafter läggas på grupp- & konferens och en B2B minimässa i Stockholm i höst är inbokad

Kvalitet & Värdskap

DSL samarbetar med Västerbotten Turism i deras satsning på Mystery Shoppers. Därtill arbetas parallellt med bl.a. Kurbits affärs- & kvalitetsutveckling för besöksnäringen och TourQuality för vidare kvalitetssäkring. Nu närmast planeras en Värdskapsdag med seminarier och föreläsare runt om i området.

Bokningssystem

DSL använder bokningssystemet Citybreak som idag är det största på marknaden i Sverige. Under projektets inledande fas har de fyra lokala affärsutvecklarna/reserådgivarna introducerats i bokningssystemet och kompetensutvecklats för att kunna administrera Citybreak korrekt, lägga upp paket och produkter och hantera leverantörer och bokningar. Även personal från turistbyråerna deltagit i utbildningen.

Bokningar

Det har i dagsläget kommit in bokningar ca 450 000kr. Nu kör vi även ett pilotprojekt med en av våra större leverantörer som får en microbutik för bokningar på sin websida som sedan går via DSLs system.

Infrastruktur

DSL håller på att förhandla med flyget om priser, bevakar och medverkar i viktiga frågor kring vägar och infrastruktur samt att DSL har kontakt med Inlandsbanan och öppnat upp för möjligheter inför vintern.

Finansiering

Ett flertal viktiga kontakter för DSLs fortsatta finansiering från 2014 har redan initierats och bearbetats vilket har utkristallserat några olika möjliga vägar att gå för DSL framöver. Utkast och beskrivning håller på att tas fram.

Bli först att kommentera