Galamiddag och vargar

Av , , 3 kommentarer 19

Igår hade jag förmånen att var inbjuden till sametingets galamiddag i samband med att Sametinget har plenum i Vilhelmina.

Det var en trevlig tillställning med intressanta samtal vid bordet och många talare.

I mitten sitter sametingets ordförande Stefan Mikaelsson

 

Ett samtal handlade om vargarna och renskötarnas situation och hur de upplever en varg mitt i renhjorden. Förutom den ekonomiska skada som den varg förorsaka så förmedlade mina bords grannar den frustration och oro som det medför.

Utifrån att rennäringen och renarna är deras levebröd kan jag förstå denna känsla.

En annan sak som också blev tydligt är att vargen härjar inom Vilhelmina södra samebys vinterbetesområde. Dessa renskötande samer är faktiskt Vilhelminabor som vistas kring Junsele på vintern.

 

Det är Vilhelminaföretagare som just nu utsätts för alla myndigheters och organisationers hantering och överklaganden av skyddsjakten av vargtiken.

Är det inte dags att lösa den uppkomna situationen lite snabbt och endera flytta vargen eller skjuta den? Skulle någon annan näring tolerera en sån här hantering?

Bilder från slottet

Av , , 11 kommentarer 14

Här kommer några bilder från "slottet". Det visar lite hur det ser ut inne i byggnaden men också några bilder på exteriören.

Nu är det upp till var och en och ta ställning till hur realistiskt det är att rusta upp byggnaden för den uppskattade summan som ligger mellan 130 – 170 tkr. Allt enligt aktionsgruppen "rädda slottet".

Drifts kostnaden är uppskattat till 2200 kr/mån.

Klicka på länken

Bilder från slottet

11 kommentarer
Etiketter: