Hur ändrar vi attityden till droger?

Av , , 9 kommentarer 10

Ikväll har jag varit på ett välbesökt möte på folkets hus med temat hur förebygger vi drog användandet i vår kommun.

Framförallt handlade informationenen och diskussionerna om hur vi kan jobba förebyggande för att inte våra ungdomar ska dras in i drogmissbruk.

Många inlägg vittnade om engagemanget hos myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Ska vi lyckas stoppa missbruket måste vi alla hjälpas åt. På lång sikt handlar det om att ändra på våra värdegrunder. På kort sikt måste vi agera NU.

Ska vi lyckas måste vi alla hjälpas åt.

Nedan kan ni klicka på två länkar som slussar vidare till två bra initiativ.

Vilhelmina Mot Drogers hemsida

Vilhelmina Mot Drogers facebooksida

9 kommentarer
Etiketter: , ,

Pistmaskiner och skoterleder.

Av , , Bli först att kommentera 22

Göran Jonzon har nu lagt sitt krut på att ondgöra sig över kommunens satsning på skoteråkandet i kommunen. Han har i flera bloggar under en längre tid basunerat ut hur regelvidrigt och oansvarig kommunen hanterat bygdeavgiftsmedlen och satsningen på pistmaskiner.

Länsstyrelsen har inte godkänt full finansiering av detta från bygdemedlen. De har godkänt 75 % , resten får kommunen stå för.

Det har varit en enig kommunstyrelse som beslutat om dessa pengar. Alla partier har varit med och ingen har tyckt att det varit fel satsade pengar. Även KD:s ledamöter i styrelsen har tyckt at det var ok.

Kommunstyrelsen utgångspunkt har varit att det gagnar hela kommunen, både privata och näringsidkare, turister och stugägare. Kan det bli en bredare och mer allmän användning av pengarna än att bevilja dem till de ideellt arbetande skoterklubbarna.

I en senare blogg har han fått stöd av ytterligare fyra personer som alla utmärker sig på ett sätt, nämligen de har gemensamt att hitta fel och hata sossar.

De fems gäng tycker att ett stöd som gagnar hela befolkningen är att gå emot likställighetsprincipen. Ytterst märkligt. Det handlar om en miljon i bygdemedel som alla i kommunen kan ha nytta av.

Konstigt att Göran Jzs inte tyckte det var att gå emot likställighetsprincipen när han varit drivande i att söka medel till en industribyggnad i Storsele som några företag runt Storsele kunnat använda. Tre år i rad har han dem ansökt och fått avslag. Både av borgerlig och socialdemokratisk styrda kommunstyrelser. Den ansökan var i samma storleks ordning.

De vill påskina att kommunen gjort en lagöverträdelse. Där har de fel. Kommunstyrelsen har överstigit sin delegationsrätt från länsstyrelsen. Det är nåt helt annat.

Se själv i lagtexten här nedan.

I deras gemensamma insändare/blogg borde man snarare utlysa en tävling.

Finn fem fel.

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

 6 kap. Avgifter

Bygdeavgifter

Bygdeavgift skall enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen användas dels för att förebygga eller minska sådana skador av vattenverksamheten eller anläggningar för denna som inte har ersatts enligt 31 kap. miljöbalken och för att gottgöra sådana skador, dels för att tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna. Lag (2010:937).

 

 Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

 8 § Avgiftsmedel enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall, sedan medel i mån av behov har avsatts för användning enligt 4 § denna förordning, i övrigt användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Till ändamål som avses i första stycket kan lämnas lån eller bidrag. Ett sådant lån eller bidrag får dock inte medföra att det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja medel för ändamålet eller att staten eller berörda kommuner kan förorsakas inte avsedda kostnader.

När låne- eller bidragsbeloppets storlek bestäms, skall hänsyn tas till beskaffenheten av det ändamål som avses med lånet eller bidraget och hur stor del av kostnaderna för ändamålet som lånet eller bidraget kommer att utgöra. Hänsyn skall tas till statligt stöd som lämnas i annan ordning.