KDs hämndbegär sätter agendan i deras politik i Vilhelmina

Av , , 8 kommentarer 37

I en ”grannblogg” från Kristdemokraternas andra namn på kommunfullmäktigelistan i Vilhelmina, Göran Jonzon, kan man nu återigen  ta del av hans hat mot den styrande majoriteten.

Han radar ärenden som han påstår att det myglats om i kommunpolitiken i Vilhelmina.

Han försöker också inledningsvis beskriva ordet mygel. Han använder synonymer men glömmer själva innebörden av ordet.

Mygel står för att fuska, eller att påverka i hemlighet, skaffa sig personliga fördelar.

Inget av detta är sant i det påståenden han gör på i sin blogg.

Alla ärenden han redovisar har det fattats beslut i endera kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Inget hemlighetsmakeri utan total öppenhet. Ingen har haft personlig vinning i ärendena.

För mig handlar mygel om att skaffa sig egna fördelar. Tex genom att fiffla med företagskatter och gömma dem utomlands i skatteparadis. Det är mygel för mig.

Göran J och KD i Vilhelmina gör allt för att misstänkliggöra dem som inte tycker som dem själva. Istället för att komma med egna förslag på hur saker och ting ska göras så överklagar de besluten och sprider falska rykten.

Vilhelmina behöver politiker som tittar framåt och tar tag i de strukturomvandlingar vi står inför. Inte bittra hämndlystna politiker som ägnar tiden att gräva i det som varit.

Vi Socialdemokrater blickar framåt,

Socialdemokraterna Framtidspartiet.

8 kommentarer