Politiskt klimat – rätt eller fel

Det ältas om och om igen om det dåliga politiska klimatet i Vilhelmina.

Frågan är om det verkligen är dåligt?

Inför nuvarande valrörelse har vi haft tre träffar med alla partier i en valsamverkansgrupp där vi diskuterat oss fram hur vi gemensamt ska förhålla oss. Var våra valstugor ska stå, när vi ska affischera, när vi ska vara på torget, hur valdebatten ska genomföras. Om klimatet är dåligt skulle vi inte kunna träffas flera ggr och prata om detta?

I Vilhelmina har alltid debatten varit livlig och intensiv. Skillnaden är att nu syns och hörs den på ett annat sätt via sociala medier och kommentars funktioner.

Jag gillar den nya tekniken och dess utryckssätt utom på en punkt. Det är dessa anonyma kommentarer som kan vräka ur sig vad som helst utan att behöva ta ansvar för detta.

Värst är VKs hemsida med tyck till funktionen. Där släpps vad som helst fram utan någon kritisk granskning. Det är dessa proffstyckare under anonymitetens tecken som sprider den dåliga stämningen. Hur många politiker syns och hörs i debatten?

När vi har sammanträden i kommunstyrelsen och nämnderna råder ett mycket gott och konstruktivt arbete. Fråga andra politiker och tjänstemän så tror jag de säger detsamma.

Sedan har media blåst upp hur illa kvinnor behandlad i politiken. Har media intervjuat alla kvinnor i styrelsen och nämnderna? I kommunstyrelsen är vi 11 ledamöter. 6 st är kvinnor, dvs en majoritet. Av fem ordförande är tre kvinnor. Vi har varannan kvinna/man i kommunfullmäktige. Alla röster är lika värda. Vem är det som då hörs och syns i debatten, jo Maria Kristoffersson. Hon har gjort sig till martyr för att hon inte beviljades ansvarsfrihet av kommunfullmäktige.  Det var revisonen med dess ordförande Max Fredriksson som la förslaget om att inte bevilja ansvarsfrihet. Det hade inget med att hon är kvinna att göra utan endast med funktionen som kommunstyrelsen ordförande. Hon påstår tex att hon varit ledamot i kommunens näringslivbolag, citat ur hennes blogg Många situationer under åren kan man använda som exempel på vad kvinnor i politiken kan få vara med om, som när Det kommunala näringslivsbolaget där jag var ny invald ledamot hade möte i bastun och jag satt utanför och väntade,”.

Maria K har aldrig varit ledamot i Vilhelmina näringslivsbolag AB.

Vem granskar vad som skrivs??

Jag hoppas att vi i försättningen kan debattera kommunens viktiga frågor på ett rättframt och öppet sätt med vassa inlägg och skarpa kommentarer med respekt för vår motståndare.

Sakfrågorna i fokus, inga personangrepp eller smutskastningskampanjer med syfte att förminska varandra men att vi tål en tuff debatt som för frågorna framåt.

Etiketter: , , , , , ,

14 kommentarer

 1. Viveka Abramsson

  Centern med Maria Kristofferson som taleskvinna pratar om att förbättra samtalsklimatet trots att hon är en av de som slänger grus i maskineriet. Hon sprider lögner och rykten och anklagar motståndarna/männen för härskarteknik när hon tror sig kunna vinna poäng.
  Även KD har företrädare som gör allt de kan för att förstöra men det lämnar jag därhän den här gången.
  ”Tyck till” på VK:s hemsida ger en bild av Vilhelmina och politiken som inte stämmer, men tyvärr så blir ju en lögn som upprepas tillräckligt ofta en sanning. Att svt:s reporter dessutom lägger ord i din mun och därmed spär på skitsnacket gör ju inte saken bättre.
  För min del har jag stor tilltro till folks förmåga att skilja agnarna från vetet och av de jag träffar så har de flesta genomskådat taktiken.

 2. Suzanne Lindberg Sellin

  Det jag blir mest upprörd över är att man i anonyma inlägg förminskar mig som kvinna och politiker, att jag inte erkänns att vara tillräckligt intelligent att ha egna åsikter, att jag som vuxen ansvarsfull individ inte tilltros kunna stå på egna ben utan förmodas vara någon slags nickedocka till de män som finns i politiken. När man uppenbarligen inte har nån som helst vetskap om hur det fungerar i vårt parti där vi använder demokratin som grund för allt vårt arbete och gemensamt kommer fram till beslut. Jag blir urless på all dumdristighet som spys ut anonymt på sociala medier. Att människor inte öppet vågar stå för sina åsikter.

 3. Max Fredriksson

  De var inte ”revisionen” som la förslaget om ansvarsfriheten. Det var jag och den andra s-märkta revisorn. De övriga tre vara av avvikande åsikt.

 4. ronny thellbro

  Hej Åke!
  Hur kan du mena att ”allt är gott” i det politiska klimatet. Ni startade den 1 nov 2010 med att köra över Vmas allians. Kristdemokraterna fick se sina nomineringar korrigerade av s+v. Vi hade föreslagit Göran Jzn som vår ersättare till ks. Ni körde över KD och satte in en helt annan person, passande era syften. Hur förklarar du detta övergrepp så här i efterskott? Självklart får en sådan inledning en påverkan på ”klimatet”. I den ofta nämnda ”uppförandekoden” bad jag i höstas att få inskrivet att varje majoritet i framtiden ska respektera varje partis nominering och inte intervenera. Du och din partiordf motsatte sig denna skrivning. Tydligen vill ni ha en möjlighet till liknande inblandningar även framöver. Jag kan inte tolka det på annat sätt.
  Om viljan till försoning i bara denna fråga hade funnits så skulle vi ha kunnat tillsammans verka för en ”klimatförändring”.
  Det ni gjorde ryms inom kommunallagen men är en omoralisk praxis som mig veterligen inte nyttjas i vår form av demokrati. I Vilhelmina har det dessvärre skett.

  • Åke Nilsson (inläggsförfattare)

   Man kan älta saker och ting i evigheter om man vill. det är fyra år sedan. Jag beskriver klimatet i styrelser och nämnder NU.
   Du sitter inte ,ed i nån nämnd.
   Det var inte bara jag och partiordförande som motsatte sig denna skrivning i uppförandekoden. Det gjorde alla andra partier också. Ni var ensamma om denna skrivning. Rätt ska vara rätt, eller hur Ronny?

   • Göran Jonzon

    Vill du ha förlåtelse för dina tilltag som intrigmakare, borde väl det mest naturliga vara att du själv inleder med att visa ånger och be om ursäkt, inte att ytterligare håna de du tidigare kränkt via dina politiska och moraliska övergrepp utifrån en förtroendegiven maktposition ?

 5. K G Abramsson

  Jag vill understryka det faktum att det fungerar bra i nämnderna sedan ganska lång tid tillbaka. Detta får jag bekräftat gång efter annan när jag hör minna partivänner och även representanter för allianspartierna. Men det tycks vara så att Ronny Thellbro inte kan slita sig från historien för att istället blicka framåt. Om Ronny Thellbro tror att val kan vinnas genom hela tiden grotta i det förflutna med det enda syftet att skuldbelägga och sprida vanära över Socialdemokraterna, då tror jag att han tar fel. Sunt tänkande människor genomskådar säkert såna tilltag. Thellbros återkomst i den offentliga debatten visar att han inte förmår att tygla sitt dåliga omdöme som han visade prov på tidigare bl. a. i samband med debatten om Vojmåns överledning.

  Eftersom jag deltog i och ledde mötet där Ronny Thellbro föreslog komplettering av uppförandekoden kan jag bara bekräfta det Åke Nilsson säger. Av kroppshållningen hos och av vad som sas av de övriga vid mötet kan jag bara dra slutsatsen att Ronny Thellbro var tämligen, ja fullständigt ensam om detta påfund. Den infernaliska misstänksamheten hos honom är obehaglig och bådar inte gott för de framtida relationerna mellan oss i Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

  • Max Fredriksson

   Jag satt också med på detta möte och jag ägnade tiden åt att studera reaktionerna och framför allt hur ordförande uttryckte sig. Till skillnad mot K-G så ingår det i mitt jobb att kunna avläsa kroppsspråket. Beroende på vem man frågar så brukar man anse att endast nånstans runt 15% av det vi kommunicerar består av det talade ordet. I övrigt handlar det om tonläge och kroppsspråk.
   Det man från s sida och speciellt K-G och Åke verkar jobba efter är att man kan göra vad som helst och sen hävda att de som känner sig utsatta bara ska glömma bort det som hänt. Så fungerar det inte i det vanliga livet som vi flesta lever i men måhända är det så det blir när man pysslat med politik för mycket och för länge.
   Jag är fullt medveten om att jag har delaktighet i det val som diskuteras vid förra valfullmäktige. Jag minns också mycket väl hur diskussionen gick och vad som hände på gruppmötet innan detta fullmäktige men jag har den respekten för den demokratiska ordningen att jag hållit det för mig själv. Men samtidigt är jag själva exemplet på att man visst kan försonas i efterhand om bara viljan finns men då måste den finnas från båda hållen. Och kom ihåg, försoning handlar INTE om att man bara ska glömma och gå vidare.

   • keka

    Max, att insinuera att något hänt på gruppmötet och sen av respekt av den demokratiska ordningen säga att du håller det för dig själv är väldigt lågt, du får nu folk att tro att något spektakulärt har hänt men inte vad…..och nu kan spekulationerna börja och detta utan att du bryter mot nån osynlig regel.

    Ronny, det är alltid kul att se hur snabbt du reagerar på andras ordval, beteende och inlägg utan att se din vapendragares påhopp och otrevligheter, GJ har under ett flertal år spytt galla över Sossar i tid och otid……varit riktigt oförskämd (fast det har han nästan lärt av sig idag) och kommit med beskyllningar som han inte kunnat bevisa, ja ibland rena lögner. Då är det tyst från KDs högsta ledning, då kommer skygglapparna på och det hela blir ett tyst godkännande av hans raljerande. Man brukar säga att man ska sopa framför sin egen dörr innan……ja du vet

 6. ronny thellbro

  När händelser av kränkande dignitet får fäste i den demokratiska församlingen och befästes i beslut kommer mer än en medborgare att undra över hanteringen av omdömet hos den förtroendevalde. Vad jag menar med kommentaren är att den gånga mandatperioden fick sämsta tänkbara startpunkt genom den maktdemonstration som iscensattes vid dess absoluta början. Mycket få kommer att förneka den atmosfär som därefter kom att prägla det politiska arbetet. Varje val handlar om framtiden och partiernas visioner, förmåga att genomföra dessa och så kanske det som kommer att ha avgörande tyngd beträffande tilliten till det parti det handlar om, nämligen den gångna mandatperiodens handel och vandel. Begripligt är att det finns ett synnerligt intresse att negligera de övertramp som ligger gjorda. De vittnar nämligen om ett omdöme som sviktar i avgörande tillfällen och en okänslighet i samröret med sina medmänniskor. Storheten hos varje människa, politiker, är att kunna försona och låta sig försonas. Här är jag själv villig att bistå med de delar som utgör grunden för en verklig försoning. Att göra en hel grupp illa och därefter låta den framstå som historia och ett ältande om den vidrörs blir endast ett ytterligare beklämmande exempel på en attityd som inte bådar gott för det framtida arbetet. Jag har valt att inte nämna annat än den inledning på denna mandatperiod som finns dokumenterat i beslut och framför allt i människors minne. En majoritet har ett alldeles särskilt ansvar för att föregå med goda exempel. Den kommentar som både Åke och KG ger i anledning av den nämnda händelsen markerar en attityd som hellre förnekar, förringar och negligerar vad andra fått uppleva. Denna attityd blev alldeles uppenbar när jag föreslog ett tillägg till uppförandekoden för att ha åtminstone ett minimum av hinder mot övergrepp mot mindre partier. Konstaterar att förnekelsen är ett signum, icke för ett parti, men för politikerna Åke och KG. Beklämmande när rättvisans och solidaritetens förespråkare så fatalt vill isolera sig mot sina överlagda gärningar. Med detta förstår jag att försonande inställning icke är att hämta hos nämnda politiker och har därmed inget mera att säga i mandatperiodens levererade beslut och agerande. Valdagskvällen kommer att ge besked om vilka medborgarna ger ansvarsfrihet och nytt förtroende.

  • Åke Nilsson (inläggsförfattare)

   Ronny, jag ser ingen försoning i din kommentar eller någon annan från KD. Kds företrädare och då främst Göran Jonzon, din vapendragare, är den person som uttalat flest och mest kränkande omdömen om sossar i allmänhet och mig som person.

   Tyvärr Ronny så talar du med kluven tunga.

 7. Nicke

  Haha. Det här är verkligen humor av den värsta sorten. Först skriver Åke Nilsson ett blogginlägg om att det politiska klimatet i Vilhemina är gott och skyller på att media blåst upp allt tjafs. Sedan kommer bevisen på det urdåliga klimatet som ett brev på posten och pajkastningen och personangreppen börjar hagla från båda sidor i efterföljande kommentarer. Men vet inte om man ska skratta eller gråta…

  PS! jag förstår att det här inlägget inte kommer att publiceras på din blogg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.