Vad har vi gjort sedan förra valet

Av , , 3 kommentarer 26
Här kommer ett axplock av allt som gjorts under den gångna mandatperioden med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i majoritet.

* Byggt ny sporthall vid gymnasieskolan

* Köpt mark i Kittelfjäll för fortsatt utveckling av besöksnäringen

* Förlängt strandpromenaden längs baksjön

* Investerat teknisk utrustning vid flygplatsen

* Påbörjat projektering och ombyggnad vatten- och avloppsanläggning i Kittelfjäll

* Byggt ut förskolan med en ny avdelning på Strandvägen, Nya Vågen, samt tre nya avdelningar på Tallåsvägen, Sagobacken

* Byggt om skolan/förskolan i Nästansjö och Saxnäs för att säkra verksamheten

* Samordnat handikappomsorgens verksamhet i långsiktigt Galaxen 

* Samarbete med landstinget angående distriktssköterskemottagningarna i Saxnäs och Dikanäs så att de blir kvar under överskådlig framtid

* Inrättat en gemensam vårdavdelning vid sjukstugan tillsammans med landstiget. 16 platser  

* Satsat 4 miljoner kronor på bredbandsutbyggnad 2014-2015 utöver tidigare satsningar

 

* Byggt om och till avloppsreningsverket i tätorten för att klara långsiktigt arbets- och miljökrav

* Byggt om läktarna i Sagahallen / ishallen

* Inrättat ett trapphusboende med boendestöd

* Inrättat en familjecentral