Nu får det vara nog med centralisering av myndigheter.

Av , , 5 kommentarer 23

Nu är skattekontoret i Lycksele i farozonen.

Hörde på radio i veckan att det skulle vara minst 100 pers. på ett kontor och helst på en ort med högskola.

När måste våra generaldirektörer inse att det går att leva och jobba i HELA Sverige.

Det finns många som gärna skulle flytta till mindre orter och behålla sina jobb inom statliga myndigheter.

Varför ska allt centraliseras till orter där det redan är bostadsbrist och trångt om saligheten i övrigt?

Jag riktar mig till generaldirektörena för de är de som bestämmer över myndigheterna. Så har det alltid sagts när vi uppvaktat politiker oavsett partitillhörighet. ”Vi har inte ministerstyre” i Sverige. Myndigheterna bestämmer själva. Snacka om att skicka svartepetter mellan varandra.

Vilhelmina tappade sitt skattekontor för fyra – fem år sedan. Försäkringskassan likadant.

Jag tror de går att behålla myndigheterna i glesbygd om viljan finns hos både politiker och myndighetschefer. Jag är ganska säker på att de pratar med varandra innan besluten tas.

5 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Gemensam vårdavdelning i Vilhelmina – framtidens lösning.

Av , , 8 kommentarer 42

Socialdemokraterna 1a sida

Förra veckan invigde vi den nya gemensamma vårdavdelningen vid sjukstugan/Åsbacka äldreboende i Vilhelmina. Kommunen och landstinget har slagit ihop sina resurser och tillsammans skapat en vård- och omsorgsavdelning med 16 platser.

Detta är resultatet av en gemensam diskussion mellan kommunen och landstinget där vi satt medborgarens behov i centrum.

Vi har i har i förhållande till gamla Gläntan, det kommunala korttidsboendet, minskat korttidsplatserna från 11 till 8, utifrån förutsättningen 8+8.

Emellertid finns i avtalet också klausulen om ett gummiband, d v s möjligheten att förändra ekvationen om behov/tillgängliga platser finns.

Då det gäller palliativ vård ska AV/Gläntan förstås kunna klara detta – rent praktiskt. Om behov uppstår och platserna inte räcker till finns en överenskommelse om att det palliativa rummet på Åsbackas avdelning Sälgen vid behov ska kunna utnyttjas. Vi måste komma ihåg att palliativ vård lika mycket är kommunens angelägenhet nu när hemsjukvården överförts till vår regi. Jag har svårt att se att den nya gemensamma vårdavdelningen kommer att försämra förutsättningarna för fortsatt kvalitativ palliativ vård för patienter som ligger kvar under landstingets ansvar.

Personal finns så det räcker, enligt bemanningsplanen. Samarbetet med kommunens medicinska enhet (och även Åsbacka särskilda boende) gör att om behov uppstår i den ena eller andra verksamheten, så kan vi omallokera resurser så att vi ska kunna klara situationerna som uppstår.

Ekonomiskt går vi in med samma resurser som vi hade innan. Avtalet fördelar den totala personalkostnaden i förhållandet 60-40 där VLL tar den större delen. Detta betyder att övertid och extraordinära kostnader sammanläggs till den budgeterade kostnaden och fördelas utifrån nyckeltalen. Alla andra gemensamma kostnader delas 50-50. Kostnader som direkt kan hänföras till resp. huvudman landar förstås i egen ficka. Det rör sig fr.a. om medicinsk-teknisk apparatur m.m. som behövs för akutsjukvården, och där är kommunen inte inne och betalar.

Vi har också skapat tillskapat em gemensam familjecentral med öppen förskola som bemannas av både landstinget och kommunens personal. Ytterligare ett samarbete som sätter individens behov i centrum och låter inte byråkratiska och administrativa hinder begränsa utvecklingen.

Sammantaget är detta ett bra exempel på hur vi kan använda våra gemensamma resurser till att skapa mernytta för våra medborgare.

Nya tider kräver nya lösningar.

 

8 kommentarer