Gemensam vårdavdelning i Vilhelmina – framtidens lösning.

Socialdemokraterna 1a sida

Förra veckan invigde vi den nya gemensamma vårdavdelningen vid sjukstugan/Åsbacka äldreboende i Vilhelmina. Kommunen och landstinget har slagit ihop sina resurser och tillsammans skapat en vård- och omsorgsavdelning med 16 platser.

Detta är resultatet av en gemensam diskussion mellan kommunen och landstinget där vi satt medborgarens behov i centrum.

Vi har i har i förhållande till gamla Gläntan, det kommunala korttidsboendet, minskat korttidsplatserna från 11 till 8, utifrån förutsättningen 8+8.

Emellertid finns i avtalet också klausulen om ett gummiband, d v s möjligheten att förändra ekvationen om behov/tillgängliga platser finns.

Då det gäller palliativ vård ska AV/Gläntan förstås kunna klara detta – rent praktiskt. Om behov uppstår och platserna inte räcker till finns en överenskommelse om att det palliativa rummet på Åsbackas avdelning Sälgen vid behov ska kunna utnyttjas. Vi måste komma ihåg att palliativ vård lika mycket är kommunens angelägenhet nu när hemsjukvården överförts till vår regi. Jag har svårt att se att den nya gemensamma vårdavdelningen kommer att försämra förutsättningarna för fortsatt kvalitativ palliativ vård för patienter som ligger kvar under landstingets ansvar.

Personal finns så det räcker, enligt bemanningsplanen. Samarbetet med kommunens medicinska enhet (och även Åsbacka särskilda boende) gör att om behov uppstår i den ena eller andra verksamheten, så kan vi omallokera resurser så att vi ska kunna klara situationerna som uppstår.

Ekonomiskt går vi in med samma resurser som vi hade innan. Avtalet fördelar den totala personalkostnaden i förhållandet 60-40 där VLL tar den större delen. Detta betyder att övertid och extraordinära kostnader sammanläggs till den budgeterade kostnaden och fördelas utifrån nyckeltalen. Alla andra gemensamma kostnader delas 50-50. Kostnader som direkt kan hänföras till resp. huvudman landar förstås i egen ficka. Det rör sig fr.a. om medicinsk-teknisk apparatur m.m. som behövs för akutsjukvården, och där är kommunen inte inne och betalar.

Vi har också skapat tillskapat em gemensam familjecentral med öppen förskola som bemannas av både landstinget och kommunens personal. Ytterligare ett samarbete som sätter individens behov i centrum och låter inte byråkratiska och administrativa hinder begränsa utvecklingen.

Sammantaget är detta ett bra exempel på hur vi kan använda våra gemensamma resurser till att skapa mernytta för våra medborgare.

Nya tider kräver nya lösningar.

 

8 kommentarer

 1. Gunilla Billman

  Ett par relevanta frågor som många önskar svar på;
  Vilka speciella behov menar du att medborgarna har som som inte kunde tillgodoses i den gamla organisationen när landstinget skötte akutsjukvård o kommunen åldringsvård med sina respektive specialiteter?
  Vem initierade detta samarbete o på vilken grund?
  Har kommunen en budget för denna verksamhet som går att följa upp?
  Anser Du att det går att bedriva akutsjukvård på Gläntan med samma kvalitet som den tidigare AVA?
  Du nämner palliativ vård som att det tidigare skulle varit ett problem utveckla gärna vad du menar med det, jag förstår inte vad du syftar på.
  Med vänlig hälsning.

  • Åke Nilsson (inläggsförfattare)

   Det är en gemensam avdelning där kommunen och landstinget samordnar sina resurser.
   Sjukstugans mottagning och akutsjukvårdsavdelning sköts fortfarande av landstinget.
   Det är vårdavdelningen och familjecentralen vi har gemensamt.

  • Åke Nilsson (inläggsförfattare)

   Frågan har initierats av Vilhelmina kommun och landstiget gemensamt. Vi hade ett möte i Storuman i slutet av 2012 där vi fick information om hur det fungerade där.
   Vi tog då beslut om att göra likadant i Vilhelmina.
   Fungerar det i Storuman borde det fungera här också.

 2. Carl-Axel Otterhall

  Hej. Jag måste nog ge mig nu:) Det verkar ju jättebra Åke! Tänk att ingen överhuvudtaget verkar ha kommentarer till det samarbete du beskriver på din blogg. Allt verkar ju vara frid och fröjd med Landstingets sjukvård och den kommunala vården/omsorgen i Vilhelmina. Grattis!

  Jag blev också imponerad av antalet ”likes” (tumme upp) på ditt inlägg. Minst 95% kom dit under arbetstid före lunch i skrivandes stund. Min erfarenhet är att sådant brukar komma före eller efter arbetstid. Men jag ska inte spekulera. Jag är även imponerad av att det är 12 stycken som har rekommenderat ditt inlägg. Det är inte många bloggare i din position som kan visa upp sådana siffror. Möjligtvis Lennart Holmlund vid några enstaka tillfällen. Bara att gratulera!

  Tyvärr kan jag inte ifrågasätta så mycket av det du beskriver eftersom jag inte har den lokala insikten för att göra det. Men det finns personer som har insikt och har kommenterat ditt inlägg. Varför publicerar du inte deras funderingar och besvarar dem?

  Citat från Vilhelmina kommuns hemsida: ”Dina möjligheter att påverka finns genom insyn och kunskap, direktkontakt och naturligtvis deltagande i val.

  Kontakta kommunens politiker eller tjänstemän och gör dina åsikter hörda. Besök öppna sammanträden, utnyttja allmänhetens frågestund, möjligheterna att påverka är flera”. (Fetstilen har jag gjort)

  Det finns dock ett par saker som jag generellt reagerar på i ditt inlägg:

  – varför minska antalet platser för palliativ vård när enligt statistik antalet behövande ökar?

  – du anser att ni (kommunen) har full bemanning. Har Landstinget det?

  – Landstinget är ju en inkompetent arbetsgivare som inte kan behålla stora delar av sin personal. Påverkar det på något sätt kommunens personalresurser i detta samarbetsavtal?

  – det ekonomiska förstod jag inget av men så mycket förstår jag att Landstinget vill spara pengar på glesbygdsbefolkningen. Anser du att Landstinget, utan att tära på kommunens vård- och omsorgspersonal, försörjer Vilhelmina med en adekvat akutsjukvård?

  – i fall att du svarar ja på den frågan så undrar jag varför sjukstugan i Vilhelmina var stängd periodvis under julhelgen? Om jag nu är rätt informerad.

  Detta är en kommentar till din blogg men tydligen publicerar du inte sådana så därför lägger jag ut densamma på min egen blogg så blir i alla fall den offentlig.

  • Åke Nilsson (inläggsförfattare)

   Frågor om landstingets mottagning och akutsjukvård får du ställa till landstinget.
   Vi har en gemensam vårdavdelning och familjecentral som vi bemannar tillsammans.

   Du får leva med att det är många som gillar mina inlägg. Frågan är betydligt mindre kontroversiell i Vilhelmina är vad du vill få den till.
   Varför ska det inte funka i Vilhelmina då det fungerat i 10 år i Storuman?

   • Gunilla Billman

    Hej,
    Du svarar inte på mina frågor överhuvudtaget men det hade jag inte heller väntat mej. Bra iaf att du släppte fram dem tillsist.

   • Carl-Axel Otterhall

    Hej Åke. Bra att du publicerade detta. Nu väntar jag bara på dina svar på mina frågor. Kan tänka mig att Gunilla Billman också väntar på svar.

 3. Pingback: Vad är det för fel på folk? | I min lilla värld…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.