Trygghetsboende för äldre

Av , , 4 kommentarer 48

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen tog vi ett steg närmare att bygga ett trygghetsboende i Vilhelmina.

Frågan har diskuterats i omgångar av olika majoriteter i kommunen utan resultat men idag tog en nästan enigt kommunstyrelse beslut om att utreda möjligheterna att köpa centrumhuset och bygga om några våningsplan i gamla ”polishuset” till ett trygghetsboende för äldre. Behovet att ett boende mellan eget boende i lägenhet eller villa och särskilt boende typ Åsbacka har blivit ännu mera påtagligt senaste tiden. Idag har vi kö till Åsbacka, Tallbacka och Strandvägens särskilda boenden. Något vi inte haft på länge.

En del utredningsarbete ska nu göras av kommunens tjänstemän för att undersöka om byggnaden är lämplig för andamålet samtidigt som vi fortsätta diskussionerna med ägarna av huset för att se om vi kan enas om villkoren för ett köp.

Jag kommer återkomma i ärendet när vi vet mera men det känns bra att vi kommit en bit på väg.

Omställningen av gamla elevhemmet Tallåsen, där föreningarnas hus varit, till boende för ensamkommande barn är nästan klart. Vi planerar att ta emot närmare 40 ungdomar dessa lokaler. Boendet på Pettersbacke är stort sett fullt så de nya lokalerna är ett välkommet tillskott till immigrationservices verksamhet. Det känns bra att vi kan göra en insats för en del av de barn och ungdomar som flyr undan krig och förföljesle.

Mottagandet av asylsökande, nyanlända svenskar och ensamkommande barn generar drygt 40 jobb i kommunen idag och finansieras i stort sett av de ersättningar vi får från staten. Vi har snart kompenserat jobben som försvann från sågen med nya jobb inom mottagandet av flyktingar. Vi vet också att det är på gång att etablera sig ett antal privata aktörer i kommunen inom flyktingmottagandet.

Vi hade många bra diskussioner idag på sammanträdet och det känns att alla vill vara med och göra sitt bästa för att utveckla Vilhelmina.