Vilhelmina kommun ställer sig bakom bildandet av storregion.

Kommunstyrelsen i Vilhelmina enades idag om ett remissyttrande där kommunen ställer sig bakom bildandet av en ny storregion.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna slöt gemensamt upp bakom en skrivelse som lyfter fram en del farhågor med den nya storregionen men ställer sig i övrigt bakom förslaget.
Politiskt alternativ som också är representerade i kommunstyrelsen röstade för sitt eget förslag som avstyrkte storregionen.
Vi har lyssnat på allas synpunkter och utifrån det vävt ihop ett yttrande som vi fem partier kunde ställa upp på.
Vårt slutliga ställningstagande inom (S) skedde i gårkväll vid vårt parti möte.
Med vårt yttrande som bas så lyckades vi sy ihop ett gemensamt yttrande vid dagens sammanträde.
Bra inställning av alla partiföreträdare i kommunstyrelsen. Vi behöver stå eniga inför de utmaningar vi har framför oss.
Här kommer skrivelsen i sin helhet.
Remissvar från Vilhelmina kommun ang. delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).
Vi har övervägt för- och nackdelar med den föreslagna indelningen av nya län och regioner och trots de stora avstånden i det nya Norrlands län och en risk för större avstånd till de beslutande organen, så väger vågskålen tillslut över till att fördelarna är större.
Den nya mellannivån, den norra storregionen, riskerar att föra makten längre bort från medborgarna i Norrland än vad dagens landsting gör. Region Norrland blir till ytan större än många länder i Europa. Det finns en tydlig och uppenbar risk att det ytterligare försvagar de glesa områdena och att det demokratiska underskottet för vår del ytterligare ökar.  Besluten i den nya regionen kanske kommer att fattas snabbare och billigare än idag men med mindre insyn i de lokala förhållandena.
Det bör ankomma på de i det nya fullmäktige deltagande partierna beakta att de olika geografiska områdena – då även glesbygden – blir representerad. Detta ska givetvis också gälla de nämnder och institutioner som fullmäktige tillsätter eller i övrigt medverkar till att skapa. 
 
Citat ur delbetänkandet
Norrlands län
Vi föreslår en sammanläggning av de fyra nordligaste länen,
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och
landstingen i dessa län. Därmed uppnås en tillräcklig styrka för att
ansvara för sjukvården i landstinget och resurser för ett effektivt
regionalt utvecklingsarbete. Länen är relativt glest befolkade och för
att få tillräcklig kraft i det nya länet blir det med nödvändighet ett
stort geografiskt område. Här har således avvägningar gjorts mellan å
ena sidan resursstyrka och å andra sidan geografisk storlek.
Med beaktande av vad som sagts ovan ställer sig Vilhelmina kommun i övrigt bakom indelningskommitténs slutsatser och förslag.
Vilhelmina 2016-09-27
Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.