Arbetarpartiet svek Kommunals medlemmar

cykelSom regionpolitiker är jag inte involverad i kommunpolitiken. Men som kommunanställd och fd ordf i Kommunal Umeå är jag väldigt intresserad av vilka beslut kommunen tar och hur dessa påverkar dem som jobbar i berörda verksamheter (inklusive inom privat sektor).. inte minst på hemtjänsten där jag själv är anställd som vårdbiträde. Dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat, och jag blir därför oerhört besviken på kommunfullmäktigebeslutet i förgår att låta hemtjänsten förbli en avreglerad marknad, med de effekter det innebär såväl för personalens arbetsvillkor och löneutveckling som för kommunens förutsättningar att planera långsiktigt utifrån befolkningsprognoser och människors behov.

Jag blir inte bara besviken, utan även provocerad, då detta förslag fick majoritet i fullmäktige genom att Arbetarpartiet – som alltid marknadsfört sig som ett parti som står för Kommunals medlemmar -valde att hellre lyssna på hemtjänstföretagen än på de anställdas fackliga representanter. Att de borgerliga partierna röstar på att behålla LOV, blir jag inte förvånad över. De gör ingen hemlighet av att de har täta band med det privata näringslivet. Flera av dem driver förslag om sänkta löner och försämrad anställningstrygghet. Arbetarpartiet däremot har marknadsfört sig som ett parti för arbetarna. Det minsta som kan krävas av ett sådant parti – kan jag tycka – är att åtminstone föra en dialog med de representanter arbetarna själva har utsedd att företräda dem, innan partiet i fråga bestämmer sig för vilken linje det ska driva. Sen behöver de inte alltid hålla med. Men man går banne mig inte ut i fullmäktiges talarstol och hänvisar till Kommunal för att stödja ett förslag Kommunal själv är motståndare till.

I den lokala debatten så har borgerligheten jämställt LOV med ”valfrihet”. Det är en så vulgär förenkling att det närmast är att betraktas som en förfalskning. Såväl med LOV som med LOU, kan den äldre välja utförare. Skillnaden är att med LOU kan kommunen genom upphandlingsavtal ha kontroll över antalet utförare. LOV däremot innebär att alla som vill starta ett hemtjänstföretag, kan göra det. Och alla som vill sluta att bedriva hemtjänstföretag, kan också dra sig ur utan vidare. Det är en avreglerad marknad som saknar stabilitet. Kommunal Umeås ordförande har redan beskrivit vilka effekter det har på arbetsvillkoren. Kortfattat kan man säga att andelen otrygga visstidsanställda ökar på bekostnad av trygga tillsvidareanställningar. Skälet är att företagen har svårt att förutse sitt personalbehov, då antalet utförare varierar över tid. Arbetsgivare anställer folk på korta visstidsanställningar som förlängs gång efter gång, med följden att arbetstagaren lever i ovisshet kring hur det kommer att se ut i framtiden. En ständig oro över att inte veta om man kommer få förlängd eller ej. Vad detta gör för löneutvecklingen säger sig själv. Visstidsanställda har generellt en lägre löneutvecklingen. När man sedan jobbat tillräckligt länge för att ”lasa in sig”, då ligger man redan efter alla andra. Inget bra utgångsläge. Medan alla talar om vikten av att höja välfärdsyrkenas status, så ser vi hur en avreglerad marknad växer fram som håller löneutvecklingen tillbaka. Hur kommer man kunna säkra kompetensförsörjningen i framtiden på detta vis?

Förutom personalpolitiken, finns det andra aspekter som talar för att man ska avskaffa LOV. Jag har i det här inlägget dock valt att fokusera på just hur LOV:en påverkar personalens villkor och löneutveckling, eftersom det är av relevans om man då – liksom Arbetarpartiet – gör anspråk på att värna om Kommunals medlemmar. Kommunal har nämligen beslutat på sin kongress 2016 att arbeta för avskaffandet av LOV. Arbetarpartiet är ett litet parti som i vanliga fall saknar inflytande i fullmäktige. Men när de för en gångs skull får en vågmästarroll, hade de kunnat göra skillnad för Kommunals medlemmar. Vad gör Arbetarpartiet i ett sådant läge: ja, då väljer de hellre att stå upp för Svenskt Näringsliv. Det här är Arbetarpartiet i ett nötskal. 

 

4 kommentarer

 1. Davis Kaza, ordförande Arbetarpartiet

  Alejandro,
  Du har kommit dragande med Kommunals kongressbeslut från 2016 under hela denna debatt. Låt oss då se vad som blev innebörden av det beslut som du hänvisar till. Detta definieras av förbundsstyrelsen. I sin kommentar till beslutet att anta motionen skriver Kommunals förbundsstyrelse följande:

  ”För att Kommunal ska kunna få gehör för sitt krav att LOV ska avskaffas är en viktig pusselbit att det skapas en annan juridisk lösning för de kommuner och landsting som vill erbjuda sina medborgare möjlighet att välja ett privat välfärdsalternativ. Förbundet har därför till regeringen lagt fram förslag på hur lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver förändras för att bättre passa välfärden. Centralt är att villkor enligt kollektivavtal säkras för all upphandlad verksamhet.”

  Kommunal säger alltså att de anser att det måste finnas ett alternativ till LOV för att de ska kunna få gehör för kravet på att avskaffa LOV. Men det alternativet är inte Lagen om offentlig upphandling (LOU) – som de anser måste förändras för att bättre passa välfärden. Man skulle också kunna säga att Kommunals förbundsstyrelse säger att de vill avskaffa LOV – men att de inte tänker riva upp himmel och jord före de har ett bra alternativ till LOV.

  Detta är inte helt olikt hur vi i Arbetarpartiet har argumenterat i Umeå.
  Vår huvudsakliga kritik mot Socialdemokraterna i Umeå har varit att de inte har kunnat presentera hur de vill att ett system där hemtjänsten bedrivs enligt LOU ska se ut. Andreas Lundgren och Janet Ågren har sagt att de vill att det ska vara 50-50 mellan privat och kommunalt, men inte mycket mer. Och när jag ställde en direkt fråga till dig och din kollega, då vi träffade er på Kommunals expedition, så hade du inte mer att säga än Lundgren och Ågren.

  I frågan om vilket system som ska styra hemtjänsten i Umeå – LOV eller LOU – så är det vi i Arbetarpartiet som har agerat i den anda som uttrycks i beslutet på Kommunals kongress 2016. Socialdemokraterna och Kommunal Umeå har velat springa före och avskaffa LOV utan att ha något alternativ. Då du anklagar medlemmar i Arbetarpartiet för att springa Svenskt Näringslivs intressen så för du enbart fram dina egna uppfattningar. Du har inget som helst stöd för ett sådant påstående i beslutet från Kommunals kongress 2016.

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Davis, du har fel i din tolkning av beslutet. Ett svar på din kritik förtjänar ett helt blogginlägg, så jag tar det på nästa blogginlägg jag skriver. Håll utkik.

 2. thedoctor

  Hej Alejandro!

  Jag ska faktiskt inte ge mig in i LOV/LOU-debatten även om jag håller med dig om att LOV är sämre än LOU för alla utom en liten grupp som driver företag inom denna sektor.

  Nej, vad jag reagerade på i detta inlägg är talet om att värna Kommunals medlemmar, om otrygga anställningar. Något som verkligen hotar trygga anställningar är det avtal mellan och LO/Svenskt näringsliv och det lagförslag som till igår varit ute på remiss som rör strejkrätten. Det har lyfts fram otaliga gånger av experter och fackligt aktiva och företrädare hur detta öppnar upp för avtalsshopping och företagsledda fack (s.k. gula fack) men allt detta har viftats bort av LO:s ledning som har fullt stöd av Kommunals ledning.

  Kommunal som till medlemsantalet är det största förbundet inom LO har alltså en ledning som stödjer både ett avtal och ett lagförslag som underminerar tryggheten på arbetsmarknaden för sina medlemmar. Om det liggande lagförslaget går igenom så blir det i princip fritt skjutfält för arbetsgivarna att göra precis som de vill med sina anställda. Även stora LO-förbund kommer med stor sannolikhet att drabbas av utestängning från många arbetsplatser när deras nuvarande avtal går ut, om de blir för ”bråkiga”. Då kan arbetsgivaren starta ett eget fack, som inte ens behöver ha några medlemmar, som de skriver avtal med och vips så får inget annat förbund bedriva konflikt för att få till något bättre än det avtal man redan tecknat med det gula arbetsgivarstyrda facket. Man kommer heller inte att få strejka för att stödja medlemmar som blivit trakasserade eller på annat sätt illa behandlade av arbetsgivaren, t.ex. sexuella trakasserier eller godtyckliga uppsägningar. Detta kommer bara att kunna drivas i Arbetsdomstolen (AD) som i sig inte har rätt att tvinga arbetsgivaren att återta en anställd. Arbestgivarna kan alltid köpa sig fria från en dom i AD. Det är inte värdigt en rättsstat.

  Så nu till min frågeställning. Hur kommer det sig att trots att Kommunals representantskap i Västerbotten antagit att man ska driva upprivandet av LO:s avtal med Svenskt näringsliv, vare sig Kommunal Västerbottens eller Kommunal Umeås ledningar har yppat ett ord om detta i media? Varför har inte frågan drivits aktivt från nämnda styrelser? Detta är nämligen en fråga som påverkar hela det svenska samhället på ett mycket mer djupgående plan, ur jämställdhets-, jämlikhets- och demokratisk aspekt än ett lokalt beslut kring LOV/LOU inom hemtjänsten i.

  Så jag hade förväntat mig att åtminstone du skulle ha nämnt något kring detta generalangrepp mot den fackliga ryggraden på din blogg, om du nu finner att LOV/LOU-frågan är viktig nog att ta upp med hänvisning till tryggheten för Kommunals medlemmar så borde denna fråga betraktas som än viktigare. Så likt hänvisningen till Kommunals kongressbeslut att avskaffa LOV så hänvisar jag till representantskapets beslut att riva upp strejkrättsavtalet mellan LO och Svenskt näringsliv. Massvis med lokala sektioner och även klubben jag själv är medlem i motsätter sig detta avtal OCH det liggande lagförslaget. Så det går att vara aktiv i denna fråga även om förbundsstyrelsen än så länge står på Svenskt näringslivs sida.

  Debattartikel undertecknad av 116 fackligt aktiva och förtroendevalda från mängder av avdelningar, sektioner och klubbar:

  https://www.svd.se/skrota-forslaget-om-forbud-mot-stridsatgarder

  Med vänliga och hoppfulla hälsningar, Patrik Hockum

  • Alejandro Caviedes (inläggsförfattare)

   Hej Patrik! Det var länge sen vi sågs. Hoppas allt är bra med dig. Du frågar ”hur kommer det sig att trots att Kommunals representantskap i Västerbotten antagit att man ska driva upprivandet av LO:s avtal med Svenskt näringsliv, vare sig Kommunal Västerbottens eller Kommunal Umeås ledningar har yppat ett ord om detta i media? Varför har inte frågan drivits aktivt från nämnda styrelser?”. Den frågan kan jag inte svara på, utan du måste rikta den till sektionens och avdelningens styrelse. Jag sitter inte där sedan ett tag tillbaka.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.