Alice blogg

Rörelse och vitalitet

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har länge funderat på just själva rörelsen, alltså rörelsen i allting från en gestikulering, ett leende, till en rörelse i känslor och tankar. Jag såg, på TED, en film av Daniel Wolpert som var mycket spännande.
Filmen och hans forskning kan sammanfattas i ett citat:

”We have a brain for one reason and one reason only – and that´s to produce adaptable and complex movements” (Daniel Wolpert).

Det finns något befriande i att röra på sig, att vara på väg, att ha ett mål i sikte och att röra sig till detta mål. Mihaly Csikszentmihalyi beskriver i sin bok ”Flow” hur ett av de enklaste sätten att använda kroppen är att promenera. Att det kan bli till en komplex flow-aktivitet att det nästan blir en konstform.

Moshe Feldenkrais beskriver också på ett mycket fint sätt i sin bok ”Medvetenhet genom rörelse” hur betydelsefullt det är att finna en balans i sin kropp, andning och rörelsemönster. Att vi vanligtvis rör oss mycket slarvigt, och genom att tänka på vår hållning, andning och vårt rörelsemönster kan vi öka både välbefinnande och hälsa. Hur vi rör oss är djupt förknippat med vår självbild och vårt inre tillstånd och nervsystem.

Det tycks vara så att det är i själva rörelsen som vår upplevelse av vitalitet och livskraft finns. Vitalitet ser ut att förknippas med att vara vital, att känna sig levande, frisk och energifull. I svenska akademins ordlista står vitalitet för ”livaktighet” och ”livskraft”.

Vår grad av vitalitet har betydelse för hur vi mår och vi kan se den hos oss själva och hos varandra. Den går att läsa av när vi möts i våra tankar, känslor, rörelser och kroppshållning. Daniel Stern, skildrar i sin bok ”Forms of vitality” vitalitet som en dynamisk form av vitalitet som omfattar både mental och fysisk rörelse. Och att i själva rörelsen finns tre viktiga ingredienser, d.v.s. kraften i rörelsen, tiden rörelsen pågår och intentionen bakom rörelsen. Stern lyfter fram något som han kallar ”vitalitetsaffekter” och men detta menar han vårt inre känsloliv som han beskriver bäst fångas i just olika rörelsetermer som ökande, utdragen, minskande, explosiv, trevande, borttonande, pulserande, kraftig, långsam, snabb, osv…

Ständigt är vi i rörelse, i växlingarna mellan ett växande leende som kan utvecklas till ett skratt och sedan klingar av eller ögonbryn som höjs och sänks, en varm känsla som böljar fram vid en blick eller smekning eller byte av position i en stol. Dessa rörelser speglar på vilket sätt våra handlingar utförs och grundkänslan bakom handlingen.

På samma vis fungerar detta dynamiska flöde i musik, dans och teater som på ett magiskt vis fångar oss i en mängd av känslor som böljar fram och tillbaks likt en våg. Det är de små detaljerna i noterna, koreografin bakom dansstegen eller rörelsen och repliken från en skådespelare som fångar exakt de känslor som ligger bakom och förmedlas till publiken. Stern menar att magin i en terapisession, ett samtal eller i nära relationer, ligger just här, vad som finns bakom våra handlingar, det är precis här som äktheten finns. Vitalitetsaffekter finns i allt beteende och är väsentligt för att förstå intoning. Nu rör sig detta blogginlägg mot sitt slut och de sista bokstäverna skrivs långsamt, långsamt och nu kommer den sista bokstaven.

Bli först att kommentera

Psykologi och ett bra boktips

Av , , Bli först att kommentera 0

Psykologi har alltid intresserat mig och jag tänkte inleda mitt bloggande med ett boktips och lite tankar.

Vad innebär det att kunna uppleva en känsla när vi känner att allting fungerar som det ska, när allt stämmer och när vi står för utmaningar som vi klarar av och kan känna oss tillfredsställda med? Mihaly Csikszentmihalyi, professor i psykologi vid Universitetet i Chicago har forskat i många år kring just de positiva sidorna av livet, det friska och och vad det är som gör människor lyckliga.

Mihalys forskarteam intervjuade tusentals människor från olika delar av världen med olika bakgrunder och med huvudfrågan ”hur livet kändes som bäst och när deras sysslor kändes som mest njutbara. Dessa undersökningar visade att optimala upplevelser beskrevs på samma sätt av kvinnor, män, gamla och unga oberoende av kulturella skillnader.

Sammantaget så fann Mihaly en rad olika komponenter som bidrar till njutningens fenomenologi och flow.

FLOWFör det första uppstår upplevelsen av flow vanligtvis när vi står inför en uppgift som vi har möjlighet att klara av. Ibland kan människor uppleva extrem glädje och extas utan synbara skäl. Det kan vara oförglömligt musikstycke som utlöser den, bergsklättring, en vacker utsikt, närvaron i möte med en annan människa, att läsa en bok, yoga, betrakta vacker konst, poesi eller kanske bara känslan av välbefinnande. Men enligt Mihaly inträffar antalet optimala upplevelser i samband med aktiviteter som har ett mål och en aktivitet där man investerar psykisk energi och som man inte kan utföra utan en viss färdighet. När en människas förmåga behövs för att klara av utmaningen i en situation blir hennes uppmärksamhet absorberad av vad hon gör. Att man blir så uppslukad av det man gör att ens handlingar blir spontana och automatiska och man slutar vara medveten om sig själv som skild från det man håller på med.

En dansare beskriver:

”Koncentrationen är total, uppmärksamheten är inte på drift, man tänker inte på något annat, man är totalt engagerad i det man håller på med…Energin flödar utan hinder. Man känner sig avspänd, mår bra och är laddad med energi”.

En alpinist förklarar hur det känns när han håller på att bestiga ett berg:

”man är så uppslukad av det man håller på med att man inte betraktar sig själv som skild från det man gör”.

En mor som njuter av att vara tillsammans med sin lilla dotter beskriver:

”hon är mycket intresserad av att läsa, och vi läser tillsammans. Hon läser för mig och jag läser för henne, och vid sådana tillfällen förlorar vi liksom kontakten med resten av världen. Jag är totalt uppslukad av det jag håller på med”

En sextiotvåårig kvinna som bodde i alperna ger ett annat exempel:

”Jag tycker att det är mycket tillfredsställande att sköta växterna, jag tycker om att se dom växa från dag till dag. Det är mycket vackert”.

Sak samma om man klättrar, skriver poesi, läser en bok, tar hand om trädgården, det är just att känna att man är i ett flöde och avsikten med flow är att fortsätta vara i flow, inte hoppas på ett klimax eller utopi, utan att vara kvar i flow.

Det verkar kanske som om man upplevde flow utan ansträngningar men så är inte fallet. Ofta kräver den påfrestande fysiska ansträngningar eller en mycket disciplinerad mental aktivitet. Den uppträder inte om man inte investerar något av sin färdighet i sina handlingar. Släpper man koncentrationen försvinner den. I det normala livet hejdar vi oss hela tiden med tvivel och frågor, ifrågasätter våra handlingar, men under flow har vi inget behov av att fundera, för handlingarna för oss framåt som om det var frågan om magi.

När vi uppslukas av aktiviteten så finns det inte utrymme att vara självupptagen och varken det förflutna, framtiden eller vi själva är så viktiga. Även tidskänslan förändras. Och intervjupersonerna beskriver hur det kliver in i aktiviteten och fullständigt absorberas i den och tappar tid och rum. Flera timmar kan verka som några minuter och minuter kan kan kännas som timmar. Så här säger en berömd långdistansseglare:

”Så man glömmer bort sig själv, man glömmer bort allting, ser bara båtens samspel med vågorna och utelämnar allt som inte är nödvändigt för leken”.

Jag kan varmt rekommendera Mihalys bok ”Flow” Den optimala upplevelsens psykologi.

Bli först att kommentera

Välkommen till min blogg

Av , , Bli först att kommentera 0

Hej och välkommen till min nya blogg. Jag har länge funderat på att börja skriva eftersom jag saknar mötesplatser och forum för de ämnesområden som jag kommer att blogga om. Här kommer ni att finna mycket om psykoterapi, forskning och samhällsfrågor samt en löpande information om föreläsningar, seminarium och konferenser inom dessa ämnesområden. Jag vill på detta sätt bidra till en ökad diskussion och debatt om psykologi och samhällsfrågor via sociala medier som bloggar och twitter.

Du är varmt välkommen att komma med inlägg på denna blogg.

Bli först att kommentera