Alice blogg

Rörelse och vitalitet

Jag har länge funderat på just själva rörelsen, alltså rörelsen i allting från en gestikulering, ett leende, till en rörelse i känslor och tankar. Jag såg, på TED, en film av Daniel Wolpert som var mycket spännande.
Filmen och hans forskning kan sammanfattas i ett citat:

”We have a brain for one reason and one reason only – and that´s to produce adaptable and complex movements” (Daniel Wolpert).

Det finns något befriande i att röra på sig, att vara på väg, att ha ett mål i sikte och att röra sig till detta mål. Mihaly Csikszentmihalyi beskriver i sin bok ”Flow” hur ett av de enklaste sätten att använda kroppen är att promenera. Att det kan bli till en komplex flow-aktivitet att det nästan blir en konstform.

Moshe Feldenkrais beskriver också på ett mycket fint sätt i sin bok ”Medvetenhet genom rörelse” hur betydelsefullt det är att finna en balans i sin kropp, andning och rörelsemönster. Att vi vanligtvis rör oss mycket slarvigt, och genom att tänka på vår hållning, andning och vårt rörelsemönster kan vi öka både välbefinnande och hälsa. Hur vi rör oss är djupt förknippat med vår självbild och vårt inre tillstånd och nervsystem.

Det tycks vara så att det är i själva rörelsen som vår upplevelse av vitalitet och livskraft finns. Vitalitet ser ut att förknippas med att vara vital, att känna sig levande, frisk och energifull. I svenska akademins ordlista står vitalitet för ”livaktighet” och ”livskraft”.

Vår grad av vitalitet har betydelse för hur vi mår och vi kan se den hos oss själva och hos varandra. Den går att läsa av när vi möts i våra tankar, känslor, rörelser och kroppshållning. Daniel Stern, skildrar i sin bok ”Forms of vitality” vitalitet som en dynamisk form av vitalitet som omfattar både mental och fysisk rörelse. Och att i själva rörelsen finns tre viktiga ingredienser, d.v.s. kraften i rörelsen, tiden rörelsen pågår och intentionen bakom rörelsen. Stern lyfter fram något som han kallar ”vitalitetsaffekter” och men detta menar han vårt inre känsloliv som han beskriver bäst fångas i just olika rörelsetermer som ökande, utdragen, minskande, explosiv, trevande, borttonande, pulserande, kraftig, långsam, snabb, osv…

Ständigt är vi i rörelse, i växlingarna mellan ett växande leende som kan utvecklas till ett skratt och sedan klingar av eller ögonbryn som höjs och sänks, en varm känsla som böljar fram vid en blick eller smekning eller byte av position i en stol. Dessa rörelser speglar på vilket sätt våra handlingar utförs och grundkänslan bakom handlingen.

På samma vis fungerar detta dynamiska flöde i musik, dans och teater som på ett magiskt vis fångar oss i en mängd av känslor som böljar fram och tillbaks likt en våg. Det är de små detaljerna i noterna, koreografin bakom dansstegen eller rörelsen och repliken från en skådespelare som fångar exakt de känslor som ligger bakom och förmedlas till publiken. Stern menar att magin i en terapisession, ett samtal eller i nära relationer, ligger just här, vad som finns bakom våra handlingar, det är precis här som äktheten finns. Vitalitetsaffekter finns i allt beteende och är väsentligt för att förstå intoning. Nu rör sig detta blogginlägg mot sitt slut och de sista bokstäverna skrivs långsamt, långsamt och nu kommer den sista bokstaven.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.