Lämplig eller olämplig?

Jag är inte nöjd med svaren som Lennart Holmlund inte gett i frågan om hans styrelseuppdrag i Västerbottens Travsällskap vs hans roll som kommunalråd.

Därför har jag nyss lämnat in en interpellation i frågan till kommunfullmäktige i Umeå. Frågorna som kommer att diskuteras är av principiell art och handlar om kommunalråden och nämndsordförandens eventuella sidouppdrag och dess lämplighet. Ni kan läsa hela interpellationen här nedan.

Till

Till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
 
Lämpliga och olämpliga uppdrag
 
Till och från uppkommer diskussioner om jävsituationer i olika former. Det kan handla om direkt jäv eller delikatessjäv. Vid sidan om detta kan man även tala om lämpliga och olämpliga uppdrag. Sådana uppdrag som på olika sätt riskerar att skada förtroendet för dels personen i fråga men också kommunen som oberoende och likabehandlande.
 
Kommunen ansvarar för myndighetsutövning i stor omfattning. Det innebär att alla medborgare, företag, föreningar etc. i olika omfattning då och då hamnar i beroendeställning till kommunens myndighetsutövning i någon form.
 
Som politiskt förtroendevald måste man vara extra försiktig med vilka uppdrag man åtar sig vid sidan om sitt förtroendeuppdrag. Den försiktigheten kan man nog med fog påstå ökar i takt med den förtroendevaldes position i kommunen.
 
Att som förtroendevald engagera sig och vara aktiv är alltid något som i grunden är sunt och viktigt för att civilsamhället överhuvudtaget ska fungera. Styrelseuppdrag i alla dess former innebär dock ett betydligt större personligt ansvarstagande än enbart ett medlemskap i exempelvis en förening. Styrelseuppdraget kan i sin tur innebära en konflikt med kommunens myndighetsutövning och den likabehandling som är ledstjärna i den utövningen.
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
1. Anser du det är lämpligt att kommunalråd eller nämndsordföranden innehar styrelseuppdrag i föreningar som i någon form är beroende av kommunens myndighetsutövning och/eller bidrag?
 
2. Ser du några risker med att förtroendet för en kommunledning eller nämnd kan naggas i kanten när kommunalråd eller nämndsordföranden även är personligt ansvarigt för en verksamhet som hamnat i konflikt med kommunens myndighetsutövning?
Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.