Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Avregleringen versus kommunal ekonomi.

Finns det någon som kan förklara och påvisa för mig någon fördel som avregleringen gett för Umeå kommun och som dessutom kommit alla medborgare till gagn.

När jag läste ekonomi fick jag lära mig att det finns ett antal olika sätt att hantera bokföringen på vad gäller vad som ska bokföras på vilket konto, vilka bokslutsdispositioner man skulle använda sig av etc. Jag fick även lära mig att det enda som egentlige betyder något är resultatet som står på sista raden.

Så borde det vara även för Umeå kommun!

Vad är det för nytta för kommunen med att t.ex skolan drar ner på antalet skolor för att minska på hyreskostnaden när sedan fastighetsförvaltningen står med tomma lokaler som inte med enkelhet kan hyras ut utan dyra ombyggnationer? Ger detta ett bättre resultat på sista raden frågar jag mig.

Samma resonemang kan man föra om snart sagt alla förvaltningar. Som jag ser det handlar det idag bara om att se till att den egna förvaltningen visar upp ett positivt resultat utan att ta ansvar för vad ett sådant tänkande leder till när det gäller sista raden i den kommunala bokföringen och kommunens totala ekonomiska resultat.

Samma sak med avregleringen av olika tidigare kommunala tjänster. I gårdagens samhälle där de flesta kommuner drev all service till medborgarna i egen regi fanns plats för alla. Det var även så att många människor som av olika anledningar inte passade in eller hade förmågan att hitta anställning i det privata näringslivet i stället kunde arbeta för kommunen med sådan service.

På detta sätt fick de ett arbete, arbetskamrater och en tillvaro som leder till mindre utanförskap och färre sjukdomar och således lägre kostnader för samhället. Dessutom betalar de skatt på sina inkomster och kommunen får sin service utförd, låtvara om det i vissa fall kunde ta aningen längre tid för att utföra arbetsuppgiften men den blev i vilket fall utförd. I dagens avreglerade värld har vi privata aktörer som utför denna service till en för kommunen och kommunmedborgarna neutral kostnad och med samma kvalité som tidigare. Dock får de som tidigare hade svårt att få jobb i det privata näringslivet samma problem med att få anställning i dessa företag och blir därför arbetslösa, ofta under lång tid.

Vad blir då de ekonomiska konsekvenserna av denna avreglering för en kommun som Umeå?

Jag vill gå så långt som till att hävda att utförandet av dessa tjänster till kommunmedborgarna nu blivit nästan dubbelt så dyr för kommunen.

Varför då frågar sig vän av ordning?

Jo, genom det enkla faktum att kommunen nu får servicen utförd till en lika kostnad som tidigare, dock måste man till denna kostnad addera kostnaden för socialbidrag, arbetslöshetsersättningar med mera som man behöver betala till de som nu blev arbetslösa i och med avregleringen och flytten av utförandet till privata aktörer.

Fundera på detta och se vad det leder till för resultat på sista reden i den kommunala ekonomin!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.