Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Trafikverkets räknemiss!

Det börjar nu bli mer och mer påtagligt vilket stort FIASKO hela avregleringen av järnvägen är!

Till att börja med vill jag säga att jag tycker att många av de regleringar som genomförts är fel, och att ingen av dem givit det utlovade resultatet.

Måhända har avregleringarna skapat en annorlunda värld. En värld där de som tidigare jobbade i de statliga monopolen nu bytt arbetsgivare och logotype på sina arbetskläder.

Men det är långt ifrån säkert att avregleringen lett till några nya jobb? Den enda påtagliga och synliga effekten är just det faktum att de anställda fått nya arbetsgivare.

Jag är säker på att nettotillväxten som eventuellt skett i form av nya jobb varit densamma även om monopolen bestått.

All eventuell tillväxt vad gäller antalet jobb i dessa sektorer har inget med avregleringarna i sig att göra, utan de är snarare en effekt att vi blivit fler medborgare i vårt land, och att en sådan befolknings tillväxt ger mer resande, fler som använder el etc.

Det enda som är helt säkerställt vad gäller effekterna av alla avregleringar är att det inte blivit vare sig billigare eller bättre för medborgarna, snarare tvärt om då vinsterna hamnar i fickorna på företagen i stället för i statens fickor.

När hela järnvägsinfrastrukturen låg under SJ:s förvaltning, med staten som enda ägare, kunde man utan att tänka på lönsamhetsmål och aktieägare, ta från de lönsamma delarna av företaget, för att sedan bekosta de mindre lönsamma. Således kunde man rusta upp och underhålla hela järnvägsnätet, köra både person och godstrafik på olönsamma linjer, och bekosta den trafiken med vinster från de lönsamma delarna.

SJ kunde med fog kallas ”Hela Sveriges SJ”.

Nu när delarna är uppstyckade, och sålda i delar, är en sådan omfördelning omöjlig att genomföra.

Jag skulle inte bli förvånad om alla misstag som görs i beräkningar av underhåll mm. är en medveten strategi från den sittande regeringen. En strategi som används för att gemene man ska få det svårare att överblicka helheten och inte direkt kunna lägga skulden på det inträffade på regeringen och dess medlemmar.

Det blir alltid lättare när man hela tiden har någon annan att skylla på.! Då kan man undan säga sig ansvar med hänvisning till att man själv minsann inte begått något fel.

Varken Alliansen eller den röd/gröna sidan kan svära sig fri från delaktighet i avreglerings besluten.

Dock efterlyser jag partier och politiker som öppet vågar gå ut och förespråka en återreglering av viktiga samhällsfunktioner.

Finns det något parti som vågar?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.