Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den politiska baksmällan i Sverige.

Jag hoppas att den politiska baksmällan lagt sig och att de etablerade partierna nu kan börja tänka klart.

Resultatet av EU valet kan inte ses som något annat än en riktig politisk baksmälla. Jag tror att de etablerade partierna varit allt för säkra på sin sak, och allt för säkra på att folket förstår och accepterar deras politik och de frågor de driver.

I bland blir det så att även en som är van att konsumera alkohol utan att drabbas av baksmälla trots allt kan göra det speciellt om man endera konsumerar för mycket alternativt konsumerar fel sort, eller ännu värre dricker så mycket och så ofta att man förlorar omdömet och verklighets förankringen.

Precis det tror jag har inträffat med politiken!

Resultatet av EU valet visar på ett stort missnöje bland väljarna. Resultatet visar att den politiska debatten blivit för avslagen och professionell. Och framför allt tror jag att väljarna känner att de som verkar som politiker inte arbetar med de frågor som intresserar folket.

Vad som nu behövs är en ordentlig analys av situationen. Vad man bör börja med är att ta reda på vad väljarna verkligen tycker, inte vad man som politiker tror, eller vill att de ska tycka. Vilka frågor som är viktiga för väljarna är steg 1 för de partier som vill ta tillbaka initiativet i politiken?

Jag tror fortfarande att arbete och välfärd och utbildning åt alla är de viktigaste frågorna, och de frågor som ligger väljarna närmast. Dock måste de börja debatteras på ett sätt som väljarna kan relatera till. Man måste komma ner på väljarnas nivå i debatten och driva frågorna på det sätt väljarna vill. Bara på så sätt kan man ta tillbaka initiativet!

Jag tror på inget sätt att stoppad invandring och mer stängda gränser kommer att leda till tillväxt och trygghet på något av områdena, snarare tvärt om. Men det är hög tid att alla politiska partier vågar ta debatten om migrations frågor, och framför allt förklarar för sina väljare varför invandring är viktig för Sverige.

Sean måste näringslivet bli mycket bättre på att våga anställa invandrare samtidigt som våra politiker måste bli bättre på att skapa förutsättningar för en framgångsrik integration av de som invandrar till vårt land.

Just det sätt på vilket vi idag sköter migrations politiken är vad som givit partier som SD fotfäste i vårt land.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.