Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Välfärdens resurser är större?

Jag har nu läst och begrundat den debattartikel som Chefsekonomen på SKL och Svenskt Näringsliv skrivit tillsammans, och visst med statistik och siffror kan man visa mycket.

Jag misstror på inget sätt att välfärdens resurser i kronor och ören, eller till och med i procentsats av jämförbara index är större i dag än tidigare.

Jag delar även uppfattningen om att vi sannolikt ställer högre krav idag än vi gjorde tidigare. Det är även lätt att hålla med om att ingen ska behöva tillbringa sina sista dagar på långvården även om jag tror att ett påstående om att så var fallet tidigare är att gå ett steg för långt och om inte ljuga så i vilket fall förvanska sanningen en del.

Men samtidigt som man talar om att resurserna blivit större glöms det att påpeka att vi blivit drygt 1.2 miljoner invånare fler idag än 1980 som är vad man jämför med.

Jag tror att vi för att säkerställa att vår gemensamma välfärd kommer alla till godo måste vrida tillbaka klockan en bit.

Det är hög tid att återreglera de delar av näringslivet som jobbar med direkta välfärdstjänster. Att vi återför all sådan verksamhet till staten, kommunerna och landstingen är steg 1. Bara när alla sådana tjänster och service bedrivs i allmän regi kan vi säkerställa jämn och bra kvalitet. Vi kan dessutom lättare överblicka de totala behovet och de totala kostnaderna på ett bättre sätt och säkerställa att alla får den vård de har rätt till.

De finns säkert de som skulle vara snabba med att påpeka att ett sådant förfarande skulle leda till en massa uppsägningar, och att det skulle öka på arbetslöshetsstatistiken.

Jag vill påstå att även dessa förvanskar sanningen.

Om kommunen tar över så behöver de minst lika många som arbetar inom välfärden om inte fler. Så ekvationen går i sämsta fallet ihop och leder till 0 nya anställningar. Men genom att behålla eventuella vinster i kommunerna och landstingen kan vi med god planering investera för framtiden och för de förändringar som en modern välfärdspolitik behöver.

Jag anser med fog därför att allt som har med välfärd att göra ska drivas i allmän regi och inte i privat regi.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.