Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Socialdemokraterna måste sätta ner foten!

I en intervju menade professorn Jonas Hinnfors att anledningen till att socialdemokraterna förlorade något i EU valet är att man i en strävan att vara alla till lags, inte sätter ner foten och tydligt klargör vad man står för.

Jag tror att han kan vara på rätt spår!

Dock tror jag att man måste utveckla resonemanget ytterligare för att förstå varför de etablerade partierna backar på bekostnad av de nya mer populistiska partierna.

Är det politiken det är fel på? Måste partierna och dess politik förnyas för att attrahera väljare?

Mitt svar på båda frågorna är NEJ, det är inte något fel på vare sig politiken eller partierna.

Jag tror snarare att svaret går att finna i det sätt på vilket man förmedlar sitt budskap. Dagens politiska broilers håller sig med en schargong och ett alldeles eget språkbruk och tror att de som lyssnar förstår vad de menar. Det är däri felet ligger! Sändare och mottagare är helt enkelt inställda på olika frekvenser.

De partier som vunnit sympatier och röster på senare tid, har likt Jesus på sin tid, förmågan att tala i liknelser som folket/väljarna kan förstå och relatera till. Och den förmågan belönas med nya sympatisörer.

Det är således inte politiken det är fel på utan snarare sättet på vilken den kommuniceras.

Jag är 100% säker på att traditionell Socialdemokratisk politik och de värdegrunder som den politiken bygger på har samma relevans och betydelse idag som för 50 år sedan.

Det är inte politiken som behöver förändras, snarare sättet på vilket politiken kommuniceras.

Det ligger därför något i den Hinnfors säger. Sätt ner foten, berätta vad partiet står för och var sedan inte rädd för att stå upp för den politiken.

Om politiker, likt företagsledare, inte vågar tänka längre än till nästa opinions och/eller kvartals rapport därför att man riskerar att kortsiktigt förlora väljare, ja då kan man inte föra en långsiktig väl planerad politik.

I dagens företags värld sparkar man företagsledare om de ett par kvartal i rad visar lite sämre resultat än de förväntade, och detta utan att titta på de verkliga orsakerna till nedgången och analysera detta. Allt ska gå i raket fart och all långsiktighet är som bortblåst.

Kanske var det inte resultatet det var fel på utan snarare förväntningarna på resultatet?

Det finns mycket för företags ledningar och politiker att lära av IKEA. I detta företag kan man prata om långsiktighet, och man kan dessutom klart och tydligt se resultatet av långsiktig planering och resultatet av densamma.

Slutsatsen är således att vi måste sätta ner foten, stanna upp och återgå till att förklara vad politiken står för. Värdet av en sådan politik och varför den långsiktigt ska bedrivas som den gör.

Det är av yttersta vikt att man i denna strävan gör det i liknelser och termer som dagens medborgare förstår och kan relatera till, likväl som lättfattliga förklaringar om vad resultatet kommer att bli av en sådan politik.

Ty ur historien kan man utläsa hur framtiden kommer att bli då många saker upprepas, om än i lite annorlunda form och skepnad.

Ha en historiskt eftertänksam dag alla!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.