Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Klara besked!

Dagens stora nyhet i det samlade nyhetsflödet är hur de stora etablerade partierna förlorar väljarstöd i den sammanvägning som gjorts, baserad på den sista tidens opinionsundersökningar från de olika instituten.

Det syns en klar och tydlig trend där de gamla, av tradition stora och etablerade partierna i allt snabbare takt förlorar sympatier och väljare. Dessa väljare återfinns nu i stället nu hos de partier som av tradition varit mindre. Partier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men även hos Sverigedemokraterna och Fi.

Vad alla så kallade experter verkar vara eniga om är att dessa förluster med största sannolikhet kan tillskrivas det faktum att framför allt Moderaterna och Socialdemokraterna är vaga och oklara om vart de står i en rad viktiga frågor. Det är helt enkelt så att framför allt dessa två partier är otydliga med hur de ämnar lösa de problem som ligger väljarna närmast om hjärtat.

Det som nu framkommer är precis det jag efterlyst från våra politiker under lång tid. Klara besked och begripliga förklaringar till hur de ämnar angripa problematiken vad gäller de stora viktiga frågorna.

Sveriges samlade väljarkår köper inte längre att dessa partier är vara vaga i en rad viktiga frågor. Fortsätter Moderaterna och Socialdemokraterna på den inslagna vägen kommer de snart att få se sig både om och frånsprungna av de partier som klart vågar deklarera vart de står.

Man får nästan uppfattningen att de stora etablerade partierna medvetet är vaga, och detta för att inte stöta sig med vissa väljargrupper, allt av rädsla att förlora väljarsympatier. Dock visar sig denna taktik ge motsatt effekt.

Det är just denna ovilja att klart deklarera vart de står i de frågor som berör välfärden, och hur dessa ska lösas, som ger luft under vingarna åt de mindre nya partierna. Jag är fast övertygad om att det svensken helst av allt vill se och höra just nu är hur de olika partierna tänkt sig lösa frågorna runt välfärden.

Hur ämnar man göra med skolan, vården och omsorgen?

Hur ska trygghetssystemen återställas vad gäller sjuk och arbetslöshets försäkringarna?

Hur ska pensionerna återställas till sina ursprungliga nivåer?

Varför törs ingen av de stora etablerade partierna, inte ens Socialdemokraterna öppet deklarera att skatter behöver höjas för att klara välfärden framgent?

Eller är det så att man tänkt sig att lämna över det politiska initiativet till Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Fi?

Jag tror att de stora etablerade partierna måste våga ta ställning i dessa frågor, och sedan klart deklarera i sin politiska plattform vart de står. Gör de på detta sätt kommer att vinna i opinion och få ökat väljarstöd som belöning. Väljarna sviker därför att de inte känner igen budskapen och politiken i det som sägs av de stora partierna.

Jag är övertygad om att alla medborgare både förstår och accepterar att skatter kan behöva höjas för att vi ska klara välfärden, och att man kanske behöver göra större löneavståenden än i dag för att klara dagens och framtidens pensioner etc.

Det är sannolikt inte politiken det är fel på i dessa partier, snarare förmågan att på ett klart och begripligt sätt förklara vad och hur man vill göra för att lösa de utmaningar som ligger framför oss.

Låt oss därför avkräva svar i dessa frågor?

Det är dags att den samlade journalistkåren gör sitt jobb och ställer politikerna mot väggen och kräver svar på dessa frågor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.