Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Flytta Busstationen till Umeå Östra!

När jag väl tagit ställning och brinner för en specifik fråga kommer jag att göra allt som står i min makt för att få partivänner och politiker att stödja mitt förslag.

En av de frågor som kommer allra högst upp på min politiska agenda är vart ett framtida Resecentrum ska placeras. Rätt placering är av stor vikt för miljön, men även för trafiksituationen med tunga fordon i centrum 4-kanten.

Rätt placering, som enligt mitt förmenande är i anslutning till stationen Umeå Östra, frigör dessutom stora arealer attraktiv mark i, eller i direkt anslutning till centrum 4-kanten. Mark på vilken vi sedan kan bygga attraktiva hyreslägenheter och ett servicecenter med dagligvaruhandel och andra servicefunktioner.

Mitt inlägg i debatten bygger på några viktiga förutsättningar som tillsammans utgör grunden till min uppfattning och mitt förslag.

Dessa förutsättningar är följande:

 • Att Umeå behöver förbättra sin luftmiljö för att nå sina miljömål.
 • Att det naturliga navet för byte mellan lokal- och regiontrafik ligger vid Universitets sjukhuset.
 • Att det kollektiva resandet kommer att öka i samma, eller snabbare takt än vad befolkningen ökar.
 • Att effektiva kollektivtrafik lösningar minskar behovet av att använda bil för resor till och från arbetet.
 • Att tomtmarken i centrala stan och Järnvägsstationen/busstationen är värdefull med sitt centrala läge.
 • Att Umeå kommun vill begränsa den tunga trafiken i centrumkärnan så långt det är möjligt.

Mot bakgrund av detta föreslår jag därför att nya resecentrum i stället för att byggas i hop med järnvägsstationen i centrum, flyttas och byggs ihop med stationen Umeå östra.

Vad jag tänker mig är en modell där Bussgods magasinet byggs under den vägbro som i dag leder ner från gamla Holmsundsvägen och vidare ner Öst på stan. På detta sätt kan vi på ett effektivt sätt nyttja mark som annars skulle vara outnyttjad.

Biljettkassa och andra servicefunktioner för busstationen byggs upp inne i den existerande stationen Umeå Östra. Gater för boarding av bussarna byggs sedan genom att en glas pir i samma design som stationsbyggnaden byggs ut från det sydvästra hörnet av våning 2 på stationsbyggnaden, denna glaspir förses sedan förses med separata trappor ner till respektive bussgate. För rörelsehindrade bör det finnas en separat utgång på stationsbyggnadens entreplan från vilket man enkelt kan nå bussarna. För avstigning från ankommande bussar tänker jag mig att den sker vid en separat ankomst gate på stationsbyggnadens entreplan.

På detta sätt skapar vi en trafiksituation där bussarna kan köra in i gaten på ena sidan, och sedan ut på andra sidan utan att backa fordonen. Detta är till gagn både för miljön och säkerheten. Dessutom får vi bort allt spring på plattformarna och skapar en situation där boardingen av bussarna blir säkrare.

Tänker man sedan ytterligare ett steg längre vore det perfekt både ur miljö, buller och säkerhets synpunkt om kommunen kunde bygga nya bussgarage på den outnyttjade mark som finns mellan Strömpilsplatsen och Umeå östra. Bussgarage som kommunen sedan hyr ut till de bussbolag som kör lokal- respektive regiontrafik. På detta sätt minimeras all onödig ”tomkörning” genom centrum.

Vid resecentrum ska det sedan finnas möjlighet för de som vill att hyra och parkera både cyklar och elektriska mopeder.

Använder vi sedan i största möjliga utsträckning elektriska bussar för i vilket fall den del av lokaltrafiken som ska passera Vasaplan, vinner miljön ännu mer på mitt förslag.

De största vinsterna blir som jag ser det:

 • En väsentligt bättre luftmiljö i Umeå centrum.
 • En kraft minskad biltrafik i Umeå centrum.
 • En situation där kollektivt resande på allvar blir ett alternativ till den egna bilen.
 • En naturlig och effektiv koppling mellan region och lokaltrafik.
 • Kortare restider för passagerare som använder både region och lokaltrafik.
 • Effektivare utnyttjande av kommunal mark.
 • Bättre trafikmiljö i Umeå centrum, framför allt för cyklister och gående.

Min fråga till beslutsfattande politiker i Umeå är därför, varför har ni inte tänkt i dessa banor tidigare?

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.