Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

”Lastbilsskatt” bra för svenska åkerier om det görs på rätt sätt!

Idag vill jag lyfta diskussionen om en eventuell ”lastbilsskatt” till en högre nivå. Görs en sådan reform på rätt sätt kommer hela den svenska åkeri näringen att bli vinnare, och alla utländska åkerier förlorare på en ”lastbilsskatt”.

Jag är direkt motståndare mot att använda en tänkt ”lastbilsskatt” på det sätt Miljöpartiet förordar, däremot vill jag att en sådan skatt införs i form av en vägslitage avgift som drabbar all tung trafik.

Till skillnad från Miljöpartiet vill jag använda denna ”lastbilsskatt” som en vägslitage avgift för att råda bot på all den olagliga, och i vissa fall lagliga, cabotage trafik som idag rullar på våra svenska vägar. Inte nog med att utländska lastbilar sliter på vårt svenska vägnät och höjer utsläppen av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen, dessutom slår de i många fall undan benen för svenska åkerier och chaufförer och tvingar dem att endera lägga ner sin verksamhet eller begå lagbrott för att överleva.

Det är säkert känt även utanför åkeri näringen att utländska åkerier i dag kör inrikes godstrafik i Sverige, något som lagen förbjuder men som är mycket svårt att kontrollera. Anledningen till att de finns här är att svenska företag väljer dem framför svenska åkerier i och med att de erbjuder lägre priser än svenska åkerier för samma transport.

De kan erbjuda dessa låga priser därför att deras chaufförer, som även de kommer från andra länder främst i forna östblocket, men på senare tid även från Filippinerna, jobbar till låga löner under slavliknande förhållanden, dessutom betalar dessa åkerier ingen skatt på dessa inkomster i Sverige, och sannolikt inte heller i sina hemländer.

På grund av ovanstående skapas en osund konkurrens som helt slår undan benen på svenska åkerier och svenska chaufförer. Därför behövs en vägslitage avgift enligt tysk modell.

Så här ser min modell till vägslitage avgift ut:

  • Vägslitage avgift påförs all tung trafik och debiteras per körd kilometer på svenska vägar.
  • Kontroll sker genom att körsträckorna innan debitering kontrolleras via speciella go-boxar för utländska fordon, och via utdrag ur färdskrivarna för svenska fordon.
  • Svenska åkerier, som kör med svensk registrerade fordon, körda av chaufförer som endera är svenskar, eller på annat sätt har arbetstillstånd och betalar sin skatt i Sverige, och som betalar avtalsenliga löner enligt svenska kollektivavtal får sedan kvitta vägslitage avgiften krona för krona mot bolagsskatten.

Ett exempel på hur detta skulle fungera i praktiken blir då enligt nedan:

Säg att ett åkeri i samband med årsbokslutet ska betala 500.000 konor i bolagsskatt och under samma bokföringsår betalat 300.000 kr i vägslitage avgifter. Då blir ekvationen 500.000 – 300.000 = 200.000. Således ska bolagsskatt efter avdrag för vägslitage avgift erläggas med 200.000 kronor.

En sådan beskattningsmodell innebär att effekten av vägslitage avgiften blir ett nollsumme spel för svenska åkerier emedan den belastar utländska åkerier som kör på våra svenska vägar fullt ut.

Jag tänker mig dessutom att svenska åkerier får skjuta eventuell kvittning framåt i tiden om de inte har någon vinst att kvitta den gentemot, här kan vi med fördel använda samma modell som för framtida kvittning av förlustavdrag.

Tyskland står redan i startgroparna för att införa en modell enligt ovan och jag kommer politiskt att arbeta för att samma modell med vägslitage avgifter ska bli verklighet i Sverige så fort det tekniskt är möjligt att genomföra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.