Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vägslitageavgift bra om den utformas på rätt sätt.

Dagens inlägg är det 3:e jag gör i frågan om Vägslitageavgift. Trots att jag är Socialdemokrat tar jag mig ändå friheten att kritisera ett införande enligt den modell till införande som föreligger i nuläget.

Om vägslitageavgiften införs i sin föreslagna utformning blir det ytterligare en tung börda att bära för den Svenska Åkerinäringen. Dessutom kommer den att bli en stor nackdel för Norrländska företag och konsumenter, som om den införs drabbas av oproportionellt mycket högre transportkostnader och medföljande prishöjningar i konsumentledet än medborgarna som är bosatta i storstadsregionerna.

Vägslitageavgifter är bra om vi använder dem på rätt sätt. Görs det på rätt sätt blir de dessutom till fördel för den Svenska Åkerinäringen, och kommer per automatik att utrota det mesta av den olagliga cabotage trafik som i dag utförs av Utländska Åkerier på våra svenska vägar.

De Utländska Åkerierna använder sig allt som oftast av fordon med lägre miljöklassning än Svenska Åkerier. Dessutom använder de i många fall ett drivmedel med högre svavelinnehåll än det som säljs i Sverige. Sammantaget skulle därför en rätt införd vägslitageavgift ge inkomster, såväl som direkta miljövinster i och med att de största miljöbovarna försvinner från de svenska vägarna.

Dessutom hjälper en rätt utformad vägslitageavgift vår regering genom att fler arbetstillfällen nu kommer att skapas i den Svenska Åkerinäringen.

Rätt utformad vägslitageavgift enligt Anders modell:

  • Alla Lastbilar, och i en förlängning alla fordon som kör på svenska vägar debiteras en vägslitageavgift i form av direkt debitering per körd kilometer på svenska vägar.
  • För att kontrollera körsträckan utrustas alla fordon med en Go-box, alternativt med tillsats till färdskrivaren som visar hur många kilometer som körts på svenska vägar.
  • Registrering av utländska fordon görs vid in respektive utresa från Sverige.
  • Vid alla gränsövergångar ska finnas en betalstation, bemannad eller automatiserad, som tar betalt av utländska fordon innan de tillåts lämna landet.
  • Svenska lastbilar, ägda av svenska företag som betalar skatt i Sverige, och som körs av chaufförer som endera är medborgare i, eller har arbetstillstånd i Sverige, får sedan nedsättning av bolagsskatten med lika mycket som det betalat i vägslitageavgift. På detta sätt drabbar avgiften bara utländska fordon som nyttjar svenska vägar och släpper ut avgaser på svenskt territorium.

Fördelen med mitt förslag är att vi då debiterar dem som debiteras bör, och att vi likt Tyskland som snart genomför en liknande modell, värnar svenska företag och svenska chaufförer samtidigt som vi inför en lösning som inte bryter mot EU’s lagstiftning.

Vägslitageavgifter är därför en reform jag stödjer under förutsättning att den görs enligt Anders modell. Detta kommer jag att kämpa för politiskt då det ligger i linje med det Sverige jag vill bygga.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.