Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ideologi och ideologisk plattform är för politiska partier lika viktiga som en Affärsplan är för företag.

Rubriken kan te sig både obegriplig och aningen ”mossig”, framför allt för de som är yngre än 35 år. Men läser ni vidare är jag säker på att ni fullt ut kommer att förstå att det jag påstår i allra högsta grad är viktigt.

Med ett förflutet i bank och finansvärlden påstår jag därför att alla framgångsrika företag och organisationer måste ha följande komponenter för att lyckas med sin uppgift:

 • Ett styrdokument för verksamheten formulerad i en affärs & marknadsplan.
 • Att denna plan tydligt stipulerar och reglerar hur företaget ska handla i olika situationer.
 • Att planen även omfattar etiska och moraliska värderingar.
 • Att alla anställda känner till planen och delar företagets målsättning i stort.
 • Att de anställda beretts möjlighet att påverka planens innehåll.
 • Att alla framtida beslut vägs mot planen innan de tas för att se om de är i linje med planen, eller om de verkar i motsatt riktning.

Har man dessa verktyg i bagaget blir det lättare att förankra framtida beslut både bland medarbetare och kunder i och med att de alltid kan härledas och motiveras med hjälp av planen. Kort sagt finns det en direkt koppling mellan orsak och verkan av alla beslut.

Vägen till framgång är att följa planen och se till att den verkställs, måhända med smärre justeringar om så behövs.

På samma sätt är det med politiska partier. Alla politiska partier måste ha följande komponenter på plats för att nå framgång, framför allt långsiktig framgång:

 • Ett styrdokument inom politiken definierat som en ideologisk plattform.
 • Den ideologiska plattformen ska visa vilka etiska och moraliska värden partiet står för.
 • Den ideologiska plattformen ska tydligt visa vilken typ av samhälle man vill att Sverige ska vara.
 • Partiets medlemmar ska ha möjlighet att påverka det ideologiska innehållet.
 • Den ideologiska plattformen ska vara starkt förankrad och väl kommunicerad bland partiets medlemmar.
 • Alla framtida beslut och förslag, ska innan de tas, vägas mot den ideologiska plattformen för att säkerställa att de är i enlighet med den ideologiska inriktningen.

Så långt kan ni se att skillnaderna inte är stora mellan näringsliv och politik vad gäller planläggning. Skillnaden ligger i vad man hoppas uppnå med sin plan. Företag söker framgång för det enskilda företaget medan politiken söker framgång för hela Sverige.

Där de flesta företag idag är duktiga på att förankra och kommunicera sin plan upplever jag att de politiska partierna är dåliga på att göra detsamma. Åtminstone utanför den innersta kretsen av partiföreträdare.

Just avsaknaden av ideologisk debatt, och klargörande av de ideologiska skillnaderna mellan partierna, annat än bland de mest inbitna politiska företrädarna gör att partier som SD, med även Alliansen fått möjlighet att växa och vinna nya väljare.

Jag anser att avsaknaden av ideologisk debatt är ett svek mot de svenska väljarna och en medveten strategi för att föra väljarna bakom ljuset, en strategi som Alliansen framgångsrikt använt sig av.

Även vi Socialdemokrater har av Alliansen låtit oss luras in i ett debattklimat där vi istället för att HÖGLJUTT debattera IDEOLOGISKA SKILLNADER, istället debatterar fråga för fråga utan att härleda dem till vår ideologiska grundsyn. 

Resultatet av att likt Sverige av idag, debattera sakfrågorna utan att leda dem tillbaka till det ideologiska plattformen är detsamma som att i en företagsledning fatta beslut utan att väga dem mot sin affärsplan. I bland har man tur och lyckas, men allt för ofta blir resultatet att beslutet motarbetar, snarare än verkar för det planen/ideologin förespråkar.

Jag efterlyser därför en stark ideologisk debatt under kommande mandatperiod. En debatt som tydliggör hur stora skillnaderna faktiskt är mellan de olika politiska partierna.

Själv kommer jag att ställa mig på barrikaderna och verka för ett Sverige där alla väljare inför nästa val känner till hur den Socialdemokratiska ideologin ser ut. I alla mina debattinlägg, tal och utspel ska jag därför försöka förklara hur det ena eller andra beslutet passar in i vår ideologi, vad ideologin står för, och varför beslutet måste sättas in i ett större sammanhang snarare än brytas ut ur detsamma.

I min värld är en BRA plan, i vårt fall en STARK IDEOLOGISK PLATTFORM det viktigaste verktyget för framtida framgång för Sverige.

En sund och kärleksfull ideologisk plattform finns redan på plats hos oss Socialdemokrater sedan decennier. Det som återstår är för oss att kommunicera vår ideologi och se till att Sveriges väljarkår, framför allt de väljare som är under 35 år gamla, får de verktyg de behöver för att kritsikt granska alla politiska utspel.

Jag påstår att Socialdemokratisk politik i alla lägen är en garant för Kärlek, Solidaritet och alla människors lika värde. Och att det bara är genom de ideal som vi förespråkar, som vi kan se till att vi får ett Sverige där alla människor räknas.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.