Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Skyddstullar vinnande åtgärd för EU’s Industriföretag och arbetare!

Mot bakgrund av att en stor mängd industrijobb försvunnit till låglöneländer vill jag i detta inlägg slå ett slag för införande av skyddstullar för produkter tillverkade utanför EU.

Som modell för mitt resonemang använder jag Malaysia, ett land jag bott i under lång tid, och ett land som framgångsrikt tillämpat denna strategi.

Malaysia är ett land som under de sista 30 åren utvecklats från varande en utvecklingsnation, till varande en fullt utvecklad industrination. Tun Dr. Mahathir Malaysia’s forne Premiärminister var frustrerad över att världens industriföretag trots hans inbjudan att tillverka i Malaysia föredrog att tillverka i sitt eget land, för att sedan exporterna de färdiga produkterna till Malaysia.

Efter långa påtryckningar utan resultat, framför allt gentemot världens bilindustri, beslutade han därför att från och med nu gäller följande regelverk:

  • Produkter 100% tillverkade utanför Malaysia belades med en importavgift om 326%
  • Produkter sammansatta i Malaysia med minst 20% lokalt tillverkade komponenter, importavgift 60%
  • Produkter tillverkade i, eller sammansatta i Malaysia med minst 80% av komponenterna tillverkade i Malaysia, importavgift 0%.

Genom att införa detta regelverk rakt av fick han alla världens företag att starta endera sammansättning eller tillverkning i Malaysia vilket gav landet en massa industrijobb likväl som teknologiöverföring och skatteinkomster.

Åtgärderna kan därför anses vara bra både för nationen och dess medborgare. Landet Malaysia fick skatteintäkter och medborgarna fick arbete i och med att många industrier valde att etablera sig i landet. Malaysia ingår i ASEAN samarbetet vilket har vissa likheter med EU, och produkter tillverkade i Malaysia kan därför säljas inom unionen utan skyddstullar.

Precis samma modell kan vi tillämpa inom EU om vi är innovativa!

Vad jag vill genomföra inom EU med Sverige som drivande i frågan, är en modell som i allt väsentligt liknar den i Malaysia:

Jag bygger mitt resonemang på följande fakta:

  • EU är som union en marknad stor nog för att skapa lönsamhet för tillverkande företag oavsett av om de producerar varor eller tjänster.
  • Industrijobben som tidigare fanns inom EU har flyttat till låglöneländer utanför EU.
  • Arbetslösheten är stor inom EU, och enklare manuella jobb behövs för att råda bot på arbetslösheten.

Vad jag vill göra är att se till att EU blir självförsörjande på alla varor och tjänster som konsumeras inom EU, detta genom att införa höga skydstullar på alla varor som importeras från låglöneländer.

På detta sätt kommer industrijobben att komma tillbaka till EU länderna då det blir billigare att tillverka inom unionen än utanför. Vinnare på mitt förslag blir länderna inom EU likväl som EU’s medborgare.

Dessutom tror jag att hela världen, och framför allt hela världens miljö blir vinnare av en sådan modell. Vad jag ser framför mig är att andra delar av världen självfallet kommer att svara EU med samma mynt. Detta i sin tur kommer att innebära att varor och produkter kommer att tillverkas närmare sin slutmarknad vilket är bra för miljön. Ovanpå detta skapas dessutom sysselsättning och skatteinkomster i det land i vilket produkterna konsumeras vilket i sin förlängning medför en mer solidarisk fördelning av världens tillgångar.

Jag kommer därför att driva en politik som ser till att Sverige tar täten och driver frågan. Dessutom tror jag att det är lätt att få övriga medlemsländer med sig då vi alla lider av höga arbetslöshetstal och behöver göra något för att skapa ”NYA” arbetstillfällen.

Kom därför för alltid ihåg att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i de beslut vi fattar idag” 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.