Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Inför miljöskatt för flyget med omedelbar verkan.

Till skillnad från många av mina partikamrater är jag FÖR ett snabbt införande av en miljöskatt för flyget.

Jag både lyssnar på, och förstår argumenten för motsatsen. Dock kan jag som Socialdemokrat aldrig stödja ett förslag som bara gynnar en resandeform, i detta fall flyget, på bekostnad av de övriga resandeformerna.

Det finns ingen rim och reson till att flyget, som för övrigt är en stor miljöbov, ska få fortsätta sin verksamhet helt utan att betala miljöskatter, medan t.ex. busstrafiken straffas med höjda miljöavgifter och nya miljöpålagor.

I min värld ska varje transportslag betala sin beskärda del av skatter och miljöavgifter, dessa ställda i proportion till hur stor miljöpåverkan de har.

Bara i en värld där varje transportslag bär sina egna kostnader blir konkurrensen rättvis och jämlik.

Vi Socialdemokrater står, och har alltid stått upp för solidaritet och rättvisa. Därför har jag svårt att förstå varför vissa av mina partikamrater förordar något som jobbar i motsatt riktning, dvs. mot ojämlikhet och orättvisa?

Om vi tänker längre än till oss själva och vår egen bekvämlighet och plånbok borde ingen sann Socialdemokrat ha problem med denna fråga. Ett införande av en miljöavgift/flygskatt är bara till för att säkerställa att alla transportslag konkurrerar på samma villkor, och att alla transportslag betalar sin proportionella andel av den globala miljöpåverkan den medför.

Visst, avståndet mellan Umeå och Stockholm är förvisso långt, men trots allt inte speciellt mycket längre än avståndet mellan Malmö och Stockholm, eller mellan Göteborg och Stockholm. Just avsaknad av miljöavgifter för flyget gör att människor bosatta på dessa orter även de använder flyget i stället för tåget eller bussen för sina resor till den Kungliga Huvudstaden.

Till de som använder argumentet att vi skrämmer bort företag från etablering utanför huvudstaden eller dess närområde, och att resten av landet med ett införande av ”Flygskatt” kommer att missgynnas vill jag framföra följande:

Låt oss först införa en miljöavgift för flyget för att därefter tillsammans sätta oss ner och arbeta fram en plattform som leder till fler företagsetableringar i resten av Sverige.

Om vi använder den palett av politiska styrmedel vi förfogar över, och ovanpå detta adderar innovativt nytänkande har jag svårt att förstå hur vi ska kunna misslyckas.

Anledningen till att företagen flyr Norrland och övriga Sverige till förmån för Stockholm har inget att göra med om flyget betalar ”Flygskatt” eller inte. Till detta finns andra anledningar.

Det är just därför vi politiker måste sätta oss ner och diskutera och planera. Vi måste upprätta en långsiktig plan för hur vi ska få hela Sverige att leva. Detta genom att fatta de politiskt beslut som gör att företagen följer våra önskemål.

Detta har fungerat alldeles utmärkt historiskt, och gör så även idag!

Allt vi behöver göra är att som politiker ta tillbaka den makt över politiken som i dagens Sverige i mångt och mycket överlämnats till näringslivet. Vi måste tillbaka till ett Sverige där politikerna i Sveriges Riksdag styr näringslivet i stället för det omvända där näringslivet styr Sveriges Riksdag.

Bara i ett sådant Sverige kan vi garantera solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Därför säger jag JA till att omedelbart införa en miljöavgift för flygtrafiken.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.