Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vad var det jag sa om Skatteplanering???

Äntligen har så den företeelse jag skrev om här på min blogg om för första gången den 16 juni (och i flera inlägg därefter) blivit, om inte årets, så åtminstone veckans nyhet.

Det handlar självfallet om hur stora företag med hjälp av dubbelbeskattningsavtal och listiga upplägg undviker beskattning. Som reportaget visar är det inte ovanligt att man minskar skatten ner till ca 1%, detta i lägen där den snarare borde vara 25 % om man följt lagens andemening.

Genom att använda sig av konstruktioner i, som i detta fall Luxemburg, och till lösningen addera de effekter som rådande dubbelbeskattningsavtal ger möjlighet till blir detta möjligt utan att bryta mot någon lag. 

Luxemburg är bara ett av alla länder som möjliggör detta, och det vi ser är bara toppen på ett ”isberg”. Liknande upplägg finns att hitta om vi tittar på Holland m.fl. länder som även de är förhandlingsbara när det gäller skatternas storlek.

I dagens Nyhetsmorgon säger Uppdrag Gransknings journalist att den lilla tårtbit de har dokumenterad kan handla om skatterplanering på i storleksordningen 9.000 miljarder kronor i minskade skatter.

Vad detta avslöjande påvisar är först och främst hur den så kallade ”MARKNADEN” uppför sig när de får fria händer. En frihet som de skaffat sig genom att framgångsrikt lobba för avregleringar på finans och valuta marknader, och för fri rörlighet av kapital över landsgränser.

Jag har inget mot fri rörlighet, men med en sådan måste även dubbelbeskattningsavtalen reformeras, detta för att förhindra de avarter vi nu ser segla upp till ytan.

Lösningen på detta fenomen är mycket enkel! Allt vi behöver göra är att ersätta alla gamla dubbelbeskattningsavtal med den nya typen av beskattningsavtal.

Om vi använder oss av de moderna dubbelbeskattningsavtal som gäller med världens ”nya ekonomier” (läs världens utvecklingsländer), modifierar dessa lite grand, så skulle vi kunna stoppa all skatteplanering helt och hållet.

Dubbelbeskattningsavtalen ska därför ha med följande innehåll:

  • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges bara med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
  • Att Ränteavdrag bara kan göras mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank.
  • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Ett inkluderande av dessa 3 enkla meningar/åtgärder skulle effektivt sätta stopp för det mesta av världens skatteplanering. Med det skulle medborgarna i de länder som idag drabbas, och går miste om stora skatteintäkter, få tillbaka det som om allt gått enligt lagens andemening med rätta borde tillhört landet och dess medborgare i form av skatteintäkter.

Dessa skatteintäkter kan länderna sedan med fördel använda till att utveckla sitt land och dess medborgare, detta i stället för att se till att de hamnar i fickorna på världens kapitalister.

Dessutom behöver länderna inte längre konkurrera sinsemellan med låga bolagsskatter. Med ett inkluderande av mina förslag i dubbelbeskattnings avtalen blir effekten att den skattskyldige aldrig kan betala lägre skatt en den högst tillämpliga skattesatsen i varje enskilt fall. 

Jag har tidigare varnat för resultatet av av en girig värld, och för det faktum att girigheten aldrig har någon gräns. Därför är det dags att vi som politiker ser till att det är politiken som styr näringslivet, inte som idag, näringslivet som styr politiken.

Därför måste Sverige, som i världen betraktas som ett som varande ett föregångsland som kämpar för rättvisa och alla människors lika värde, ta täten och i EU och andra församlingar och påtala vikten av en snabb modifiering av världens gällande dubbelbeskattningsavtal.

Med övertygelsen om att allt är möjligt! Och att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” kommer jag därför politiskt att lägga all den tid och energi som behövs för att få dessa förändringar till stånd.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.