Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Skatteplanering är Djävulens verktyg!

Dagen efter avslöjandet om hur världens storföretag, inklusive svenska, ägnar sig åt avancerad skatteplanering står det ännu klarare hur cyniskt, egoistiskt och girigt de ser på sin rätt att skatteplanera.

Det är inte utan att man blir både oroad och brydd när de som argument för sina skattekonstruktioner för fram argument likt:

  • Vi är tvungna till detta för att skydda våra investerares pengar från framtida skatt.
  • Vi har inte gjort något olagligt, och därför är det inte omoraliskt.
  • Detta sköts av våra jurister, jag har ingen aning om varför och hur det fungerar sa VD’n för ett företag. Sagt sannolikt som ett sätt att urskuldra sig för den dåliga publiciteten.

I deras världsbild är det naturligt att inte betala skatt. Det ser helt ut att sakna betydelse att länderna och dess medborgare lider därför att allt skatteplanerande skapat gigantiska hål i medlemsländernas stadsbudgetar.

Allt som räknas för dem är att öka på förmögenheten ännu mer, detta genom att via smarta bolagskonstruktioner och effektiv lobbyism säkerställa att möjligheten att fortsätta med skatteplanering kvarstår. Detta så att man kan fortsätta att stjäla från medborgarna och berika sig själva.

Magdalena Andersson sa i en intervju från Bryssel att EU jobbar på saken sedan länge, och att man planerar åtgärder som är påbörjade sedan länge för att begränsa möjligheterna till skatteplanering ännu mer.

Min fråga är kort och gott:

Varför använder vi oss inte av den enda enkla och hållbara lösningen? Lösningen som är att riva upp alla gamla dubbelbeskattningsavtal och ersätter dem med nya som gör skatteplanering olönsam?

Som jag beskrev i gårdagens inlägg, likväl som i de inlägg jag skrivit i ärendet flera gånger tidigare här på min blogg, finns det en lika enkel som kraftfull åtgärd, som om den införs, en gång för alla skulle göra skatteplanering både onödig och olönsam.

Åtgärden jag åsyftar är att byta ut alla ”gamla” dubbelbeskattningsavtal till den ”nya” typen av dubbelbeskattningsavtal, dessutom innehållande följande avtalstext:

  • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
  • Att Ränteavdrag bara kan göras mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank.
  • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Tiden är inne för detta och jag är fullt ut övertygad om att vi kan få resten av Europa med oss.

EU, dess medlemsländer och dess medborgare brottas alla med samma problem.

  • Stora underskott i de nationella stadsfinanserna.
  • Höga arbetslöshetstal.
  • Minskade skatteintäkter.
  • Ökad invandring.

Därför tror jag att alla medlemsländer är öppna för en diskussion om hur vi tillsammans kan tillse att skatteplaneringen upphör, och att alla betalar skatt baserad på inkomst och inte på hur smarta skatteupplägg man har råd att genomföra.

Der borde vara ytterst få politiker i EU som inte vill stödja en åtgärd och linje som säkerställer framtida skatteinkomster för det egna landet. En linje som innebär att de pengar som rättsligen borde ha tillhört medlemsländernas medborgare i form av skatteintäkter ånyo blir skatteintäkter och inte konsultarvoden och aktieutdelningar till världens storföretagare och riskkapitalister.

Genom snabba och effektiva ändringar i dubbelbeskattningsavtalen säkras framtida inkomster och omvandlas till nationella skatteintäkter i stället för att hamna i fickorna på storföretagare och riskkapitalister.

Anledningen till att jag vet att dessa åtgärder kommer att fungera är därför att jag själv under lång tid tillhört världens främsta konsulter inom området bolagskonstruktioner och skatteplanering. Således vet jag även vad som behövs för att stoppa verksamheten.

Själv har jag upphört med detta sedan lång tid trots att jag aldrig gjort något olaglig, men som tänkande människa når man förr eller senare ett läge där den egna moralen sätter stopp för vidare deltagande i branschen.

Därför säger jag följande!

GÖR OM, GÖR RÄTT OCH GÖR DET SNARAST!

Låt oss visa EU och världen vilken sorts politik vi Svenska Socialdemokrater står upp för. Låt oss visa att vi står för solidaritet och likhet inför lagen, både rättsligt och moraliskt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.