Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kvällens Uppdrag Granskning!

Jag måste få framhålla att jag verkligen lider med de asylsökande i kvällens Uppdrag Granskning, som uppenbarligen, och så vitt jag kan bedöma, bevisligen blivit felaktigt placerade vad gäller sitt ursprung. Detta på grund av en högst undermålig intervju utförda av anonyma intervjuare hos ett svenskt konsult företag.

Som jag ser det har Uppdrag Gransknings reportageteam gjort ett mycket grundligt arbete. Pratat med ett flertal lingvistiska experter både i Sverige och andra länder, följt upp domslut i Englands högsta författningsdomstol mm. Även om många reportage kan bli vinklade på så sätt att  man bara visar de delar som stödjer det man vill säga, går det ändå inte att bortse från att de gjort ett mycket bra journalistiskt jobb.

Till Uppdrag Gransknings reportageteam säger jag därför Grattis, och bra jobbat.

Det som förvånar mig mest är hur vi i den demokratiska rättsstaten Sverige kan ha myndigheter, i detta fall Migrationsverket, som sätter sådan tilltro till resultaten presenterade av de företag de anlitar? Detta utan att själva ha undersökt och dokumenterat företagens kompetens.

I min värld är det lika självklart som nödvändigt att man i affärsrelationer alltid säkerställer att den man anlitar är den den utger sig för att vara, och att partnern besitter den kompetens den påstår sig ha.

Innan banker och företag gör affärer med varandra gör man alltid en ”due diligence” på varandra, och tar in minst 1, ibland flera ”second opinion’s” innan man ingår avtal. Därför är det rimligt att kräva att myndigheter gör detsamma i sina affärsrelationer.

Reportaget uppvisar med all tydlig klarhet att så inte skett i detta fall. Reportaget visar istället att när det gäller denna form av intervjuer befinner vi oss på mycket svag is. Dessutom påvisas att stor rättsosäkerhet råder när det gäller trovärdigheten i den intervjurapport som sedan ligger till grund för Migrationsverkets bedömning och beslut.

För mig är det en gåta att Migrationsverket inte använder sig av ledande lingvister med specialkunskaper om respektive språk när kompletterande bedömningar ska göras.

Varför ska det vara så att Uppdrag Granskning ska behöva göra det jobb som Migrationsverket skulle gjort själva?

Jag tycker därför att det är hög tid att vi politiker en gång för alla ser till att Migrationsverket, likväl som andra offentliga myndigheter och inrättningar får ett entydigt regelverk vad gäller vilka kriterier som måste uppfyllas i form av bakgrundsinformation och verifieringsmetoder innan externa företag och partners anlitas.

I ett rättssamhälle kan det inte vara så att man förbiser eller underlåter att undersöka de företag och personer som ska producera de bevismaterial som staten sedan använder vid rättsliga prövningar.

Alla har rätt till en rättvis rättslig prövning baserad på bästa möjliga besluts och bevis underlag, svenskar likväl som invandrare och asylsökande.

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.