Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Mitt valmanifest!

Tack och lov behöver vi Socialdemokrater inte modernisera vår politik för att vinna nyvalet den 22 mars. Allt vi behöver göra är att förklara vad vi står för, och framför allt vad vår politik leder till. Detta genom att använda oss av liknelser som dagens väljare förstår och kan relatera till när vi debatterar och talar om vad vi vill åstadkomma för Sverige.

Gammal hederlig socialdemokratisk politik har alltid, och kommer alltid, att bygga på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde.

Kort och gott innebär vår politik att vi bygger samhällsstrukturer och en offentlig sektor som säkerställer att alla medborgare omfattas av de sociala trygghetssystemen.

Genom användandet av den Demokratiska Socialismen lanserad av Olof Palme ser vi dessutom till att den offentliga sektorn stannar i offentlig ägo. Dessutom driven av det offentliga utan privat inblandning.

Den offentliga sektorn behövs som motvikt till näringslivets kommersiella vinstintresse!

I alla lägen där näringslivet förlorar fotfästet och blir allt för giriga kan en offentligt ägd och kontrollerad offentlig sektor fylla sin funktion som motvikt mot girigheten, detta genom att gå in och konkurrera för att återställa en sund konkurrens.

Så vitt jag förstår och känner till finns det inget land på jorden där man kan påvisa att kommersiella intressen och fri konkurrens lett till att alla medborgare omfattas av starka sociala trygghetssystem. Mot bakgrund av detta behöver näringslivet den offentliga sektorn lika mycket som den offentliga sektorn behöver näringslivet för att utvecklas på ett sunt och framgångsrikt sätt.

Kort kan man säga att Sveriges välmående gynnas av ett läge där staten och kapitalet vandrar hand i hand. 

I ett väl fungerande Sverige måste den offentliga sektorn fungera som motvikt till det privata näringslivet, driven av behov inte av efterfrågan, offentligt ägd, finansierad med skattemedel och driven av just behov utan vinstintresse.

Bara med en offentlig sektor byggd på den Demokratiska Socialismens fundament kan Sverige i tider av lågkonjunktur säkerställa att människor kommer i arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, detta genom att bygga en brygga fram till nästa högkonjunktur.

Med en offentlig sektor byggd av oss Socialdemokrater kan den offentliga sektorn i tider av lågkonjunktur avlasta det privata näringslivet genom att överta ansvaret för de medarbetare som måste permitteras när konjunkturen och försäljningen viker.

Lågkonjunktur är den bästa tiden att vidareutbilda människor och stärka deras kompetens och konkurrenskraft, ett ansvar som vilar på den offentliga sektorn.

Dessutom är det den offentliga sektorns uppgift att tillse att näringslivet vid alla tillfällen har tillgång till välutbildad arbetskraft med rätt kompetensprofil.

Socialdemokratisk politik och den Demokratiska Socialismen syftar till att återge flertalet makten över fåtalet, något som till stora delar gått förlorat under Alliansens tid vid makten där den politiska inriktningen snarare är att ge fåtalet makten över flertalet.

En röst på Socialdemokraterna är därför detsamma som en röst för ett välmående Sverige, präglat av solidaritet och rättvisa.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.