Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Hur många måste dö innan vi reagerar på allvar?

Det vore förmätet att påstå att jag är förvånad. Rätta orden för att beskriva vad jag känner är snarare förbannad och förundrad över varför detta vansinne inom sjukvården får fortgå.

I alla lokala nyhetsmedia kan vi höra hur man nu vid Norrlands Universitets Sjukhus (NUS) måste minska antalet operationer därför att antalet vårdplatser måste minskas. Detta därför att man senaste veckan tappat ytterligare 5 sjuksköterskor vilket nu gör att det totalt fattas 17 sjuksköterskor.

Liknande situationer finns dessutom inom andra avdelningar på NUS. Det är helt enkelt så att sjukvårdens personal går på knäna på grund av en allt för hård arbetsbelastning.

NUS är på inget sätt ensamma om befinna sig i denna situation, samma sak gäller i bland annat Skåne.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: SJUKVÅRD MÅSTE FÅ KOSTA PENGAR!

Det går inte att ha ekonomer som sitter på sina kontor och budgeterar vad sjukvården får kosta, och sedan strikt anpassar kostymen efter detta. Att ha en situation där tidigare års budgetunderskott följer med klinikerna till nästkommande budgetår är inte en framkomlig väg.

Vad som behövs när vårdbehoven och kostnaderna ökar är mer pengar och mer vårdpersonal. Kort sagt vården behöver mer resurser och därmed mer pengar.

Vi måste alltid tillåta att vården får kosta vad den kostar om vi i Sverige vill kalla oss ett välfärdsland. Räcker pengarna inte till finns bara 2 utvägar, endera måste mer resurser till i form av höjda skatter eller via en total omorganisation av HELA LANDETS sjukvård.

Att ett regionsjukhus inte kan klara sin uppgift, och ge akut och svårt sjuka människor vård på kortast möjliga tid oavsett vad vården kostar kan inte ses som något annat än ett stort misslyckande.

Att cancerpatienter och andra svårt sjuka patienter måste vänta i veckor och månader på att komma under vård är inte hållbart. Vården ska ske omedelbart och utan fördröjning.

Nuvarande läge med en personal som går på knä och blir utbrända och sjukskrivna, eller som väljer att sluta för att de inte orkar längre, kommer bara att leda till en ännu djupare kris. En kris som förutom lidande och förlorade liv kommer att leda till astronomiska framtida kostnader för samhället.

Därför måste vi skyndsamt och utan fördröjning genomföra en grundläggande sjukvårdsreform. En reform som ger oss ett bättre, mer kostnadseffektivt men framför allt mer jämlikt sjukvårdssystem.

Jag påstår på inget sätt att jag ensam sitter inne med hela lösningen, däremot är jag fylld av tillräckligt med politisk initiativkraft för att sätta bollen i rullning och starta en fruktsam debatt i ämnet.  Därför redovisar jag i punktform, utan inbördes ordning, vad jag anser är nödvändiga förändringar som behövs för att anpassa vårdapparaten till vårt tidevarv.

  • Skrota Landstingen och dela in Sverige i 4 – 6 större sjukvårdsdistrikt/regioner med staten som huvudman.
  • Återreglera hela sjukvården, dvs. återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen.
  • Stoppa systemet med stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra, dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan, och personalen får fortsatt sin lön från den region där de är anställda.
  • Se till att det finns minst 1, helst 2 Universitetssjukhus i varje region, och att dessa sjukhus är fullt utrustade med den modernaste och mesta avancerade utrustning som finns tillgänglig. Detta för att klara alla typer av vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete parallellt.
  • Skapa regionala utbildningscentra som sitter ihop med respektive Universitetssjukhus, dock ska utbildningen vara lika i alla regioner.
  • Regionerna har hand om all rekrytering, och även rätten att från tid till annan beordra sina anställda att arbeta på andra enheter inom regionen än den där de har sin huvudanställning.
  • Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad.  Se dessutom till att denna tid är lika i hela landet.
  • Återinför Apoteksmonopolet. Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
  • Skapa ett medicin etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning och alltid använda sig av de bästa preparaten som finns på marknaden. 
  • Det etiska rådet ska även vara rådgivande vid inköp av ny medicinsk utrustning.

STOPPA VANSINNET INOM SJUKVÅRDEN OCH GÖR DET NU! 

Som vanligt är det på sin plats att påpeka att det som styr hur framtiden blir finns i mitt motto för livet:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.