Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Står du för kärlek eller girighet?

Om jag hävdar att politiken bara kan delas in i bara 2 ytterligheter, Kärlek och Girighet, vilken sida väljer du då?

Måhända kan du som läsare tycka att jag gör det enkelt för mig genom att ställa dessa 2 ytterligheter mot varandra? Själv hävdar jag givetvis att det är helt rätt att framställa politiken som varande på, eller nära, en av dessa 2 ytterligheter.

Hur kan jag då säga så?

Jag vill hävda att oavsett religion och etniskt ursprung så känner alla människor som lever på vår jord till till att kärlekens raka motsats är girighet, och att dessa 2 motsatser föder och stödjer helt olika sätt att tänka och handla i livet. Just därför vill jag hävda att politik är så enkelt som att bekänna sig som tillhörande den ena eller andra sidan.

Ur KÄRLEK föds vad som av de flesta betraktas som GODA egenskaper, egenskaper såsom solidaritet, ömhet, medkänsla och viljan att hjälpa de som har det sämre.

Ur GIRIGHET föds av vad som de flesta refererar till som mindre goda egenskaper. Egenskaperna jag pratar om är avund, egoism, hat med flera egenskaper.

Med detta som måttstock är det därför lätt att säga att samma sak gäller i valet av politisk hemvist.

Sålunda bör den som hyllar och följer kärlekens budskap även politiskt rösta för, och aktivt stödja de partier som jobbar för alla människors lika värde och en gränslös solidaritet till alla människor. De som hyllar girigheten följer med samma resonemang de politiska partier som lyfter fram den enskilda individens bästa och sätter detta framför kollektivets bästa.

I min värld blir därför de Röd/Gröna partierna de partier som bäst reflekterar kärleken emedan Alliansen och SD reflekterar girigheten, med SD och KD längst ut på skalan närmast girigheten.

Till mina följare vill jag därför säga följande:

Nästa gång ni går och röstar, bryt ner ert politiska ställningstagande till dessa 2 ytterligheter och bestäm utifrån dessa hur ni ska rösta! Frågan är enkel, är du KÄRLEKSFULL eller GIRIG?

Som vanligt gäller det att i livet inse att följande devis spelar en stor roll för hur livet ter sig för var och en:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.